Meditation kan vara lika effektivt som medicin för att behandla vissa tillstånd 💊

I en nyligen publicerad artikel av Hilary A. Marusak vid Wayne State University diskuteras hälsofördelarna med meditation och mindfulness. Artikeln fokuserar mycket på effekterna av mindfulness vid behandling av tillstånden ångest och depression.

Meditation är unikt på det sätt att det faktiskt är tillgängligt för människor i alla åldrar med alla olika typer av bakgrund. Det är även ett evidensbaserat verktyg som är relativt billigt som hjälper oss att förbättra vår mentala och fysiska hälsa.

Författaren Hilary A. Marusak är neuroforskare specialiserad på stress, trauman och hjärnans utveckling. Hon länkar till en intressant och uppmärksammad forskningsstudie från 2022 där man visat att ett 8 veckors mindfulnessprogram var lika effektivt som läkemedlet Cipralex vid behandling av ångest.

Hon förklarar själv mindfulness som:

 

citat
Ett mentalt tillstånd fokuserat på nuet, utan att döma.

 

Hon förklarar också de omfattande fördelarna med mindfulnessövningar. Man diskuterar inte bara stressreducering, förbättrat humör och bättre kognitiv prestation utan går även igenom studier som stödjer hälsofördelar så som att minska symtom av ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom samt hur meditation faktiskt påverkar hjärnans funktion (förbättrad uppmärksamhet och känslomässig reglering). Man föreslår i artikeln att:

citat
Mindfulnessbaserade interventioner kan komplettera konventionella behandlingar som medicinering och psykoterapi.

 

Man lyfter också fram alla potentiella ekonomiska fördelar som mindfulnessprogram har och hur man utforskar nya metoder för att leverera mindfulnessverktyg, som smartphone-appar och ‘virtual reality’. I artikeln erkänner man samtidigt begränsningar i forskningen och syftar då till bristen på konsekventa definitioner och rigoröst kontrollerade studier.

Läs hela artikeln här >>

Min kommentar:

Till en början vill jag säga att artikeln som är skriven för allmänheten är lättläst, läsvärd och fylld av länkar till referenser och översiktsartiklar. Rekommenderar varmt att läsa den själv. Därefter vill jag fortsätta med att säga att:

🏥 Mindfulness behöver erbjudas brett i vården – särskilt i primärvården – för att hjälpa många med lätt till måttlig psykisk ohälsa som idag i hög utsträckning enbart får läkemedel utskrivna.

🏥 Allt fler i vårt land diagnostiseras ha depression så att idag tar cirka 1 160 000 (!) svenskar läkemedel mot depression – mer än 10% av den vuxna befolkningen. Det är en ökning med 360 000 sedan 2012 enligt en artikel i Dagens Nyheter 2023.

🏥 I första hand bör patienter med lätt till måttlig depression få samtalsbehandling – enligt Socialstyrelsen. Det sker endast till liten del – cirka 20%.

🏥 Det flesta (cirka 70%) får antidepressiva läkemedel som enligt stora internationella studier dessutom har tveksam effekt (inte mycket bättre än placebo – sockerpiller) vid lätt till måttlig depression och förstås en hel del biverkningar.

🏥 Många får dessutom läkemedlet utskrivet under lång tid – år. I värsta fall utan kontroller. Många har avsevärda problem att sluta med medicinen på grund av besvärliga utsättningssymptom.

 

Min slutsats:
Mindfulness i grupp på vårdcentral är ett bra, likvärdigt och dessutom kostnadseffektivt alternativ till samtalsbehandling vid lätt till måttlig psykisk ohälsa och vårt Här&Nu program är utvärderat i svensk forskning och är idag det mest använda i svensk sjukvård enligt en studie från Karolinska institutet.

För dig som arbetar på vårdcentral är det viktigt att veta att vårt Här&Nu program är just evidensbaserat och att vår instruktörsutbildning, även den evidensbaserad, ger dig nödvändiga förutsättningar för att arbeta med mindfulness i vården.

Kanske kan du som är patient fråga din vårdcentral nästa gång om de erbjuder mindfulness som behandlingsmetod?

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

ola schenström

Med vänliga hälsningar Dr. Ola Schenström, läkare, författare och grundare av Mindfulness 2007.

signatur

 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom