Mindfulness är här för att stanna. Evidensen är god. En stor mängd forskning under de senaste åren visar att mindfulness fungerar för stora patientgrupper och vår erfarenhet, sedan 15 år, talar samma språk. Titta gärna på vår sida om Forskning

Med egen mindfulnessträning kan du som arbetar inom vården ge patienten nya verktyg att hantera sin ohälsa, sina besvär själv och öka sin livskvalitet. Och det är roligt att arbeta med mindfulness! Det brukar hända mycket positivt när patienten blir mer medveten, kan använda sina resurser bättre och kan möta sina erfarenheter med hjälp av mindfulness som förhållningssätt.

Bra för dig som vårdgivare
Mindfulness ger dig också verktyg att hantera din egen stress - lika mycket på jobbet som privat. Inte minst hjälper mindfulness dig med att ta bättre hand om dig själv, att säga nej och att bättre avväga egna behov mot andras.

Ökad kvalité
Med mindfulness ökar kvaliteten i vården. Relationen mellan patient och vårdgivare stärks. Alliansen, samarbetet och följsamheten i behandlingen ökar. Misstag minskar. Mindfulness är ett enkelt och lättillgängligt förhållningssätt som tar till vara på patienternas och personalens egna resurser och utvecklar dem.

Dynamisk forskningsutveckling
Fler än 5000 vetenskapliga artiklar har skrivits om mindfulness effekter. Cirka hälften av artiklarna har publicerats under de senaste tre åren! Neurovetenskapen visar på positiva förändringar på hjärnans funktion och struktur vilket tvättar bort tidigare flumstämpel.

Översiktsartiklar t.ex. om mindfulness vid:

  • Hjärt-kärlsjukdom – (American Heart Association
  • rekommenderar meditation)
  • Fibromyalgi – bättre och billigare än ”treatment as usual”
  • Beteende/livsstilförändringar för en bättre hälsa
  • ADHD hos barn-, ungdomar och vuxna
  • Bröstcancer – livskvalité, psykisk ohälsa, immunförsvar
  • Multiple scleros med fler kroniska sjukdomar
  • Tidig demens – patienter och för närstående
  • Och vid ytterligare flera tillstånd

Här kan du ta del av vår samling av svensk forskning med våra program. Användningsområdena är många. Mindfulness är ett lättillgängligt och effektivt alternativ för patienter med stress och lätt till måttlig psykisk ohälsa.

 

Redan 2005 satte jag, Ola Schenström, samman Här&Nu-programmet som utgår helt från grundkoncepten MBSR och MBCT. Meditationerna är kortare och programmet är förenklat för att passa in i dagens vård. Mindfulness kan med fördel kombineras med KBT och andra terapiformer. Här&Nu programmet är basen för vår instruktörsutbildning. Vi har idag utbildat fler än 2500 instruktörer. varav cirka hälften inom vården, främst läkare, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, dietister, psykiatrisjuksköterskor och arbetsterapeuter.