Torsdagen den 9 januari 2020 uppmärksammade SvT Väst projektet med mindfulness i skolan vid Internationella skolan i Göteborg(ISGR). De tre ansvariga instruktörerna Camilla Martinsson, Susanne Hogner och Karen Myrick- Nilsson har dels gått vår instruktörsutbildning och dels gått påbyggnadskursen för mindfulness i skolan. Härefter har de arbetat med elever och med att utbilda ett 40-tal av skolans pedagoger och övriga personal. Erfarenheterna från ISGR är mycket goda och arbetet fortsätter.

Projekt i Sverige

Se inslaget om Mindfulnes i skolan genom att klicka här.

"De barn som vi ser störst skillnad på är de som har koncentrationsproblem. De har haft svårast att börja med mindfulness, men när de väl kommit igång så känner de stor skillnad. De kan sitta ned och fokusera, vilket påverkar deras skolresultat, säger Hogner."

Det pågår flera projekt med mindfulness i skolan runtom i landet. I Töre utanför Kalix i Norrbotten har mindfulness varit och är basen i det omfattande förändringsarbete som gjorts för att vända utvecklingen såväl vad gäller studieresultat som välmående hos eleverna. Projektet har också uppmärksammats av SvT och forskning pågår. Den mycket engagerade skolsköterskan Eva-Lott Wennberg har under 6-7 år gjort ett pionjärarbete med mindfulness i Kalix skolor. Samarbetat med elevhälsochefen och rektorn för Töreskolan Helena Öhman i det arbetet. Samtliga skolor i Kalix skall nu arbeta efter Töremodellen som kopplat ett helhetsperspektiv på hälsa och lärande i skolan.

Även på många andra håll pågår projekt, från förskolan till gymnasiet. Vi har utbildat drygt 100 instruktörer som arbetar inom skolan och totalt 2 500 instruktörer. Om du är intresserad av vår instruktörsutbildning kan du läsa mer här. 

Vi har nedladdningsbara övningar och cd-skivor för barn och ungdomar från 4 års ålder och uppåt. 

För ungdommar i högstadiet finns dessutom e-kurser att följa.

Forskningsprojekt pågår vid Lunds och Göteborgs universitet samt vid Luleå tekniska universitet.

Internationellt pågår ett flertal projekt. I England har nyligen ett projekt med mindfulness startat i 390 skolor. Projektet följs upp genom forskning.

Effekter av mindfulness i skolan 

Bättre exekutiv kontroll – egenskaper som:

  • Problemlösningsförmåga
  • Planering
  • Minne
  • Resonerande
  • Beslutsfattande

Känslomässig reglering:

  • sätta ord på och hantera känslor
  • känslomässig stabilitet
  • ökad impulskontroll
  • bättre relationer och socialt samspel 

Ökad koncentration

Sammanfattningsvis bättre hälsa och ökad förmåga till lärande.

Intresserad av att veta mer? 

Vi förser förskolor, skolor, föreningar och organisationer, som arbetar med barn och unga, med enkla och lättillgängliga verktyg för att skapa lugn, koncentration och harmoni. Allt fler skolor i Sverige får upp ögonen för Mindfulness. 

Du kan läsa mer om vårt koncept för skolor och skolpersonal här.

Alternativt skickar du ett mail till utbildning@mindfulnesscenter.se så tar vi en dialog om vad ni behöver och vad vi kan tillföra.