• meditera vid havet

    Träna mindfulness med våra e-kurser!

    För dig som är nyfiken på mer!

    Se vårt utbud här

NY HEMSIDA!

Välkommen till vår nya hemsida. Vi hoppas att du finner den än mer informativ och givande.

Köpt kurs på gamla hemsidan? Logga in här

TRÄNA ONLINE

Med vår app kan du enkelt träna mindfulness när och var du vill med våra olika program.

HUR MINDFULNESS HJÄLPER

Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; Uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med sig själv och andra.


VILL DU BLI MINDFULNESSINSTRUKTÖR?
– BÖRJA REDAN I SOMMAR ONLINE!

Vi har mycket god feedback på vår instruktörsutbilning online. Som till exempel det här citat – ett av många:
“Tack för en fantastiskt givande och fin utbildning, jag upplever att den präglas av både kompetens och mycket värme. Toppen också att den hålls online! Jag hade länge sneglat på kursen, så när resandet inte längre var ett hinder, anmälde jag mig direkt”. Madelene Läth, juni 2020

Det är en spännande och utvecklande utbildning som fler än 2 500 personer hittills gått. Just nu har vi dessutom KAMPANJPRIS. Läs mer om vår instruktörsutbildning online här.

Välkommen!
Ola Schenström, läkare, kursansvarigVÅRD OCH HÄLSA

Vi lever i ett samhälle där vår livsstil och stress påverkar vår hälsa! En majoritet av de stora folkhälsosjukdomarna kan förebyggas genom att människor förändrar sina levnadsvanor. Hälsofrämjande insatser minskar lidande och sparar pengar.

Läs mer

LÄS VÅR BLOGG

Läs mer

SKOLA, BARN OCH UNGA

Mindfulnessträning ger en förbättrad lärmiljö vilket leder till bättre resultat gällande antal elever som klarar meritkriterierna för godkänt, men även en förbättrad arbetsmiljö för såväl pedagoger som elever.

Läs mer

SÖMN

Mindfulnessträning hjälper dig att sova bättre. Du somnar snabbare och får en lugnare nattsömn med färre avbrott. Och de gånger du vaknar under natten, somnar du lättare om igen.

Ofta är anledningen till att man har svårt att somna, eller svårt att somna om ifall man vaknar på natten, att tankar snurrar i huvudet.

Läs mer

SMÄRTA

Mindfulnessträning kan hjälpa dig hantera din smärta och den oro och stress som ofta följer, på ett bättre sätt.

Ett flertal forskningsstudier har visat att mindfulness minskar symtomen och lidandet och ökar livskvaliteten. Mindfulnessträning ersätter dock inte annan behandling, utan ska ses som ett komplement.

Läs mer

STRESS

Stress kan uppstå i många olika situationer i livet. Så länge du tar dig tid till återhämtning och sömn, kan kroppen klara av att hantera stressiga perioder utan att ta skada. Skadligt blir det först när du under en längre tid befinner dig i stressande situationer, både verkliga och tänkta.

Läs mer
Mini Cart 0

Your cart is empty.