Öka välmående och effektivitet på arbetsplatsen

Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb. De stannar också kvar längre på arbetsplatser som arbetar för att öka välmående. Med hjälp av mindfulness kan dina medarbetare få större tillgång till sina resurser och utveckla dem. Vi på Mindfulnesscenter har lång erfarenhet och hjälper till att integrera mindfulness (medveten närvaro) på din arbetsplats.

Kika gärna på nedan korta film där Dr. Ola Schenström berättar mer 🎥

 

Låter detta intressant? Kontakta oss gärna via formuläret nedan så lyssnar vi in vad du och din arbetsplats har för behov just nu👇🏻

Intresseanmälan företag

  • Ange gärna namn på företaget, antal anställda och vart i landet ni befinner er.
  • Beskriv gärna med egna ord vad er största utmaning är just nu och vad ni skulle behöva hjälp med. Till exempel att ni upplever en ökad stress, ökade sjukskrivningstal, hög arbetsbelastning, stora förändringar, vill jobba förebyggande eller något annat.

Mindfulness för företag – Såhär kan ett långsiktigt, välbeprövat upplägg se ut:

Steg 1: Föreläsning om mindfulness
Denna föreläsning ger en ökad teoretisk och praktiskt förståelse för vad mindfulness är. Vi presenterar både forskning och viktiga delar i träningen och genomför en mindfulnessövning tillsammans. Föreläsningen syftar till att inspirera, motivera, skapa delaktighet och förståelse.
Plats: Online via Zoom (om ni vill att vi kommer ut på plats så kan vi lösa det – kontakta oss i så fall)
Tid: 1,5 h
Ledare: Dr. Ola Schenström eller annan instruktör utbildad av Ola Schenström

Steg 2: Träna mindfulness själv
Efter föresläsningen börjar du träna mindfulness på egen hand online med vår e-kurs Mindfulness på arbetsplatsen (värde 1500kr per person). Dr. Ola Schenström guidar dig genom övningar såsom kroppsskanning, andningsankare, sittande meditation m.m., ger tips och råd för din träning samt vardagsövningar som du enkelt kan integrera i både privatliv som i arbetsliv.
Plats: Online via vår app
Tid: 10 min/dag
Ledare: Dr. Ola Schenström eller annan instruktör utbildad av Ola Schenström

Steg 3: Gruppträning
Vi träffas online (fyra tillfällen) för att dela erfarenheter, diskutera användningsområden i arbetet och meditera. Kombinationen av egen träning online och live-meditationer i grupp ger ökad kvalitet, djupare förståelse samt hjälper till att öka motivationen för den egna träningen. Vi rekommenderar max 15 personer/grupp för högsta kvalité*
Plats: Online via zoom
Tid: ca 30-45 min, under ca fyra månader**
Ledare: Dr. Ola Schenström eller annan instruktör utbildad av Ola Schenström

*Vi kan självklart anpassa upplägget och ha flera grupper parallellt, i så fall tillkommer en extra kostnad per extra gruppträning.
**Vi kommer överens om en tid som passar er bäst, förslagsvis innan ett veckomöte

Steg 4: Utvärdering
Vi träffas och delar erfarenheter, sammanfattar upplevelserna samt pratar om hur alla kan fortsätta att träna mindfulness, både via e-kursen men också i vardagslivet och på arbetsplatsen.
Plats: Online via Zoom
Tid: 45 min
Ledare: Dr. Ola Schenström eller annan instruktör utbildad av Ola Schenström

 

 

 

P.S. Önskar du att ändra något i upplägget? Tveka inte på att höra av dig till mig Ola Schenström direkt på ola@mindfulnesscenter.se så kan vi tillsammans hitta ett upplägg som passar just dig och ditt team bättre.

Vill du ha en powerpoint-presentation med en sammanfattning om ovan upplägg så skriv bara till oss på support@mindfulnesscenter.se så skickar vi över en till dig.

 

Här är några effekter av mindfulness:

 

mental health

Förbättrad hälsa och välmående
Forskning och stor erfarenhet visar att mindfulness förbättrar såväl den mentala som fysiska hälsan. Välbefinnandet ökar. Andra fördelar är en ökad känsla av kontroll i livet, mindre negativa känslor och en ökad känsla av att leva ett meningsfullt liv.

 

ökad resiliens Ökad förmåga till återhämtning
Mindfulness är ett annat ord för att vara medvetet närvarande och uppmärksam på det som sker här och nu. Det är också ett sätt att bli medveten om när du behöver återhämtning och använda dig av korta övningar på några minuter för att göra återhämtningen effektiv.

 

Ökat fokus och kreativitet
Vår koncentrationsförmåga ökar och vi lär oss styra och behålla vår uppmärksamhet på det vi vill, en förutsättning för lärande och kreativitet. På magnetröntgen kan forskare tydligt se en förtätning av grå celler i de områden som representerar uppmärksamhet och fokus i hjärnan vid träning i mindfulness. En tillgång i de många möten vi som individer har både på arbetsplatsen och privat.

 

Ökad trygghet och lugn inför och under förändringar
Träning i mindfulness bidrar till lugn och ro, minskad stress och ångest. När vi är lugna till kropp och sinne ökar vår förmåga att se verkligheten klart. Vår urskiljningsförmåga ökar, vi ser fler detaljer. Vi lyssnar även bättre på dem omkring oss och blir medvetna om vad som pågår i oss själva och lär oss på så sätt att hantera förändringar på ett bättre sätt.

 

Ökad förmåga att leda sig själv – mindfulness är vägen till självledarskap
Mindfulness handlar i hög grad att visa omsorg om sig själv. Att ta väl hand om sig själv och hitta balansen mellan egna och andras behov är en förutsättning för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Mindfulness är i det sammanhanget också en träning i att sätta gränser och att säga nej när egna behov behöver prioriteras framför andras.

 

Visste du att mindfulness erbjuds sedan ca 15 år i stora och små organisationer i USA och många andra västländer. En av föregångarna är Google som startade med mindfulness för sina anställda 2007. Också i Sverige erbjuds mindfulness i högre utsträckning än tidigare, efter en sen start.

Företagets hälsostrategiska ansvar ökar

Stigande ohälsotal
Vi ser med oro på stigande psykisk ohälsa och stressrelaterade problem bland Sveriges befolkning. Arbetsplatsen är en viktig arena som kan utmana dessa stigande ohälsotal genom strukturella förändringar men också genom att implementera mental hälsa som en strategi för att öka välbefinnande hos människorna som arbetar där. De flesta av oss tillbringar ca 40 timmar per vecka med vårt arbete, det vill säga en stor del av vår vakna tid. Arbetet i sig är en viktig faktor för hälsa men vi behöver lära oss att hantera det ökade informationsflödet, ständiga förändringar och snabba beslut genom att vårda vår mentala hälsa såväl på arbetet som privat.

Hälsostrategiskt arbete
Företag och organisationer har ett stort arbetsmiljöansvar som idag sträcker sig långt vidare än buller, ljus och arbetstider mm. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete har fått tydligare krav och även arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen är tydligare. I det hälsostrategiska arbetet kan vi ha olika fokus och målsättningar. Det kan vara att bli en attraktiv arbetsgivare genom att tydligt värna om medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det kan också vara att arbeta för att behålla kompetent personal och att de har hälsa och motivation i arbetet samt att ha en tydlig process för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Företag bör arbeta främjande, förebyggande och rehabiliterande.

Förstå hjärnan bättre
Att integrera mindfulness på arbetsplatsen är ett utmärkt verktyg för medarbetare att ta ansvar för sin mentala hälsa. Den forskning som idag bedrivs kopplat till vår hjärna och dess förmåga att hantera det liv vi lever och hur den påverkas av stress, prestationskrav och informationsöverflöd är tydlig. Hjärnan kan bara processa en viss mängd information åt gången. Den behöver tid för återhämtning, att få göra en sak i taget och vila från för många intryck. Vi behöver bättre förstå hur vår hjärna fungerar och lära oss att vårda våra mentala resurser på samma sätt som vi lärt oss att vårda vår kropp genom kost, motion och sömn.

Forskning som bedrivits av bl. a Daniel Siegel, forskare UCLA och coachen David Rock, Neuroleadership Institute, lyfter fram vikten av att träna vårt ”mind”. Idag använder många av oss vår hjärna och vårt tänkande som vår viktigaste resurs i vårt arbete, därför behöver vi vara rädda om den. Genom att medvetet vårda vår hjärna bättre kan vi hjälpa våra medarbetare att prestera optimalt och samtidigt känna välbefinnande.

​​Företagets roll för ökad hjärnhälsa är viktig
Företags och organisationers roll för ökad hjärnhälsa är inte bara viktig, den är en förutsättning för engagemang och god produktivitet på såväl kort som lång sikt. Genom att implementera mindfulness, ca 10 minuter per dag på jobbet, precis som vi erbjuder andra hälsoinriktade insatser som träning, rökavvänjning, kompetensutveckling, team building mm tydliggör vi för våra medarbetare att deras hjärnhälsa och välbefinnande är viktig. Vi visar att vi förstår att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att även deras mentala mående hänger starkt samman med vad de förmår leverera på jobbet. Det är helt enkelt en win-win situation för alla.

Nöjda företag som anlitat oss

 

Citat från tidigare deltagare

Igår fick jag ett mail med negativ respons på en arbetsuppgift som vi tillsammans arbetat med. Tidigare hade jag svarat direkt och troligen gått i klinch med vederbörande. Denna gång kunde jag stanna upp lägga märke till vilken reaktion som startade i min kropp, jag kunde känna hur hjärtat slog hårdare och hur ilskan började pysa, tankar som dök upp var ”typiskt så här blir det alltid, jag som lagt ned så mycket jobb nu får vi börja om och då kommer vi inte hinna klart i tid. Kunde hen inte ha kläckt ur sig detta tidigare?

Nu kunde jag istället ta några medvetna andetag, betrakta scenariot som drog igång hos mig och låta det dra förbi och sedan lugnt och stilla gå över till min kollega och säga, kan vi prata om det? Detta möte fick ett betydligt bättre resultat än om jag gjort som jag brukar eller följt den där första känslan, samtidigt som jag kände ett högre välbefinnande.

Tips!

1) Första studien som visar att mindfulness minskar oxidativ stress. Läs mer här >>
2) Empati/medkänsla är den viktigaste ledarskapsförmågan enligt färsk forskning refererad i affärstidningen Forbes. Läs mer här >>
3) Mindfulness på arbetsplatsen leder till bättre relationer och en mer harmonisk och hälsosam arbetsplats enligt ny forskning. Läs här >>
4) Vad är egentligen mindfuless? Få svar på de vanligaste frågorna om mindfulness här >>
5) “Mindfulness på jobbet, varför då?” Läs Katarina Billbergs artikel här >>
6) 🎧 Dr. Ola Schenström gästar Välmåendepodden . Lär dig mer om mindfulness på 15 min – Lyssna här >>
7) 🎧 Vill du prova en gratis kroppskanning med Ola? Testa nu >>

Mini Cart 0

Din varukorg är tom