I den här podden intervjuas jag av Tealpodden om olika perspektiv på mindfulness, från individ till organisation och samhälle. Hur påverkas vi av att bli mer medvetna om oss själva och de val vi gör? Lyssna gärna får du se vad du tycker! Sprid gärna till fler! Podden hittar du här Vänliga hälsningar, Ola Schenström, ... Läs mer
I den här podden, som just lanserats, – Medvetet sinne – intervjuas jag av Patrik Lexell om min livsresa, om mindfulness fördelar och om fördomar samt mycket mer, inte minst om vikten av medvetenhet om det holistiska, globala perspektivet. Lyssna gärna får du se vad du tycker! Sprid gärna till fler! Vänliga hälsningar, Ola Schenström, ... Läs mer
I en färsk undersökning med personer som har mild kognitiv nedsättning (MCI- mild cognitive impairment) med större minnes försämring än normalt för åldern och ökad risk för demens provade forskarna mindfulnessträning under nio månader. Medelåldern var 71 år. Resultaten var uppmuntrande i mindfulnessgruppen: Ökad kognitiv förmåga Förbättrade exekutiva funktioner som att planera, sätta mål, genomföra ... Läs mer
I en pilotstudie visar författarna att mindfulness ökar barnens förmåga att vara stöttande, dela med sig och hjälpa någon annan (=prosocialt beteende) jämfört med en kontrollgrupp. Förmågan att reglera egna känslor och att sätta sig in i andras känslor och tankar ökade också jämfört med en kontrollgrupp. En studie från Center for a Healthy Mind ... Läs mer
Lär dig hur du kan använda Mindfulness i 5 steg i oros-och förändringstider. Om du lär dig de här fem stegen får du inte bara verktyg för hur du kan hantera situationen här och nu utan också verktyg som du har nytta av för resten av livet! Prova får du se! Efter att du har ... Läs mer
Mini Cart 0

Your cart is empty.