Våra lärare

ola

Dr Ola Schenström

Ola är läkare och specialist i allmänmedicin med mer än 35 års erfarenhet. Han är en av Sveriges ledande experter på mindfulness och grundaren till Mindfulnesscenter.

Han har tillsammans med sina medarbetare utbildat över 3 400 mindfulnessinstruktörer i Sverige inom en mängd olika yrkesgrupper. Han är huvudlärare för instruktörsutbildningen samt håller i påbyggnadsutbildningar, retreats, leder meditationer i 'Mindfulness Live', ger föreläsningar, individuell coachning och workshops. Han har även skapat och spelat in över 15 olika e-kurser så att du kan träna mindfulness när och var du vill. Bland annat Sveriges mest använda träningsprogram Här&Nu-programmet som används i sjukvården vid bland annat behandling av stress, nedstämdhet, oro, ångest, utmattning, smärta och sömnproblem.

Ola har och är involverad i ett flertal forskningsprojekt, bland annat vid Karolinska Institutet, Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds Universitet, Umeå universitet med flera. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn. Jon har skrivit förordet till hans bok "Mindfulness i vardagen". Han har också skrivit böckerna 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra. Samt Utbrändhet – den nya folksjukdomen, tillsammans med Martin Krauklis.

Ola har också varit ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen och Chair of the Executive Committee i IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) – mottagare av Nobels fredspris 1985. Ola är tränare i Non Violent Communication (NvC) certifierad av Marshall Rosenberg, grundare av NvC. Ola har, som vice ordförande, suttit i den internationella styrelsen för Center for Non Violent Communication. Han har också varit i aktiv i den svenska styrelsen för Pugwashrörelsen som delade Nobels fredspris 1995 med Joseph Rotblat, en av grundarna till rörelsen.

🎧 Ola gästar Välmåendepodden. Lyssna här >>

Utbildningar med Ola Schenström: Introduktionsdagen, Instruktörsutbildning, Mindfulness Live, Retreat online i januari och augusti varje år, Kurs i självmedkänsla, Påbyggnadsutbildningen Mindfulness i naturen, e-kurser och ljudfiler samt Individuell coachning.

Ola Lundström

Ola har övat och undervisat i meditation och mindfulness i över 40 år. Ola började meditera i den buddhistiska traditionen och undervisat och lett många retreater inom den. Han är utbildad i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) av professor Mark Williams, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) av svenska lärare och grundutbildad i Breathworks och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Ola är till yrket lärare och har yrkeserfarenhet från skola, socialtjänst och psykiatri, där han arbetat med förebyggande av psykisk ohälsa. Han har under flera år lett mindfulnessgrupper för patienter inom psykiatrin och för brukar- och anhörigförening för affektiva sjukdomar. Ola är även engagerad i miljö, klimat och hållbarhet och går under 2024 en utbildning i Ekopsykologi.

Inom Mindfulnesscenter undervisar Ola på instruktörsutbildning Steg 1 och Steg 2, där han är kursledare. Han föreläser och handleder även i mindfulness på arbetsplatser, med erfarenhet av uppdrag inom bland annat Trafikverket, Apoteket AB, Försäkringskassan, BioGaia AB och Svenska Spel. Ola är även en mycket uppskattad och erfaren retreatledare.

Utbildningar med Ola Lundström: Introduktionsdagen, Instruktörsutbildning Steg 1 och Steg 2, Påbyggnadsutbildnignen Mindfulness i naturen, Individuell coachning samt Retreat på Syninge Kursgård.

Beatrice Blidner

Beatrice Blidner

Beatrice är leg. fysioterapeut och grundutbildad i psykoterapi (PDT, ACT) med 25 års erfarenhet inom psykiatri och mindfulnessbaserad behandling. 2004 började hon att undervisa på fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet, de senare åren i mindfulness.

Just nu arbetar Beatrice på Fungera, en rehabmottagning med mindfulness vid psykisk ohälsa. Beatrice har grundutbildning i Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Basal Kroppskännedom (BK), färdighetsträning (DBT), kroppsorienterad psykoterapi och hälsocoachning. Hon har gått instruktör utbildningarna steg 1 och 2 hos Mindfulnesscenter och har dessutom deltagit vid flera kurser i MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) och Mindful Self Compassion (MSC) . Beatrice deltar på flera mindfulnessretreater varje år och är en mycket uppskattad retreatledare.

🎧 Här kan du lyssna på ett podavsnitt med Beatrice där hon berättar hur mindfulness och medkänsla kan läka vid utmattning och stress. Lyssna här >>

Utbildningar med Beatrice: Introduktionsdagen, instruktörsutbildning Steg 1 och Steg 2, Påbyggnadsutbildningen Mindfulness i naturen samt Retreat på Syninge Kursgård.

Dr Wei Yu

Wei är Uppväxt i Beijing, utbildad till läkare och disputerad inom neurovetenskap på Karolinska Institutet Stockholm. Hjärtspecialist sen mer än 15 år, med ett holistiskt synsätt på hälsan och läkarkonsten. Mindfulnessinstruktör, Qigonglärare och grundare till Mindful Qigong.

”Efter många år inom hjärtsjukvården ser jag dagligen hur stress, oro och psykisk ohälsa skadar vår hälsa. Jag har insett att vi har ett hjärta som pumpar men också ett hjärta som känner. Vägen till hjärtat går genom hjärnan, alltså för att vara hjärtstark behöver man vara hjärnstark”.
– Wei

Utbildningar med Wei: Bli ledare i Mindful Qigong, retreat online i januari och augusti varje år och träningsprogrammen Mindful Qigong 1 och Mindful Qigong 2.

 

therese blunck

Therese Blunck

Therese har 25 års erfarenhet från skolvärlden, i vilken hon arbetat i som både fritidspedagog, specialpedagog och numera som utbildare genom Malmö Stad.

Therese är idag anställd som utvecklingssamordnare i Malmö och implementerar effektiva skolprogram för att bland annat främja psykisk hälsa bland barn och unga. Therese är även ordförande i föreningen MiS, egenföretagare, diplomerad förändringscoach, mindfulnessinstruktör och barnboksförfattare.

Utbildning med Therese: Mindfulness i skolan - påbyggnadsutbildning och Lär&Led i mindfulness.

 

christina

Christina Rosén

Christina är utbildad coach, mindfulnessinstruktör steg 1 & 2 samt inom mindfulness i skolan och är engagerad i föreningen MiS. Hon har tidigare arbetat inom förskolan, där hon implementerade mindfulness både för pedagoger och barn i Sjöbo Kommun. 

Christina arbetar idag på en F-3 skola i Dalby, Lund där mindfulness (medveten närvaro) är ett viktigt verktyg i både lärarnas och elevernas vardag.


Att göra skillnad på riktigt är det mest givande när man arbetar med mindfulness. Se barn och unga få hjälp av övningarna, när de blir oroliga, arga eller ledsna eller bara vill stilla sig en stund.
- Christina


Efter 3 långsamma andetag känns det bättre och lugnare.
- Lisa 5 år

Utbildning med Christina: Mindfulness i skolan - påbyggnadsutbildning för dig som är utbildad instruktör.

 

jessica hedin

Jessica Hedin

SAMTALSTERAPEUT, COACH & MINDFULNESSINSTRUKTÖR

Jessica har en basutbildning i integrativ psykoterapi och har jobbat som kurator på vårdcentral med KBT och mindfulness som främsta verktyg och hon har även jobbat med att implementera mindfulness i skolan i Töreboda kommun.

Idag driver hon sin egen verksamhet Ängadalens hälsa, där hon löpande tar emot klienter. Hon är även utbildad steg 2 instruktör hos oss på Mindfulnesscenter och kommer under hösten 2023 starta kursen ’Andrum’ tillsammans med oss.

Kurs med Jessica: ANDRUM - en grundkurs i mindfulness samt e-kursen/träningsprogrammet online med samma namn, ANDRUM

Är du nyfiken på att veta mer om våra utbildningar, kurser och retreater?

las mer har

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom