Våra lärare

Dr Ola Schenström

Ola är läkare och specialist i allmänmedicin med mer än 35 års erfarenhet. Han är en av Sveriges ledande experter på mindfulness och grundaren till Mindfulnesscenter.

Han har tillsammans med sina medarbetare utbildat över 3 000 mindfulnessinstruktörer i Sverige inom en mängd olika yrkesgrupper. Ola undervisar i instruktörsutbildningen steg 1 och 2 samt påbyggnadsutbildningar, ger föreläsningar och workshops. Ola är involverad i ett flertal forskningsprojekt, bland annat vid Karolinska Institutet, Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds Universitet, Umeå universitet med flera. Han har även utarbetat ett antal träningsprogram i mindfulness, exempelvis Här&Nu, Sveriges mest använda träningsprogram i mindfulness.

Ola är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn. Jon har skrivit förordet till Olas bok "Mindfulness i vardagen". Ola har också skrivit böckerna 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra. Samt Utbrändhet – den nya folksjukdomen, tillsammans med Martin Krauklis.

Ola har också varit ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen och Chair of the Executive Committee i IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) – mottagare av Nobels fredspris 1985. Ola är tränare i Non Violent Communication (NvC) certifierad av Marshall Rosenberg, grundare av NvC. Ola har, som vice ordförande, suttit i den internationella styrelsen för Center for Non Violent Communication. Han har också varit i aktiv i den svenska styrelsen för Pugwashrörelsen som delade Nobels fredspris 1995 med Joseph Rotblat, en av grundarna till rörelsen.

Ola Lundström

Ola Lundström har övat och undervisat i meditation och mindfulness i över 35 år. Han är utbildad i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) av professor Mark Williams, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) av svenska lärare och grundutbildad i Breathworks. Ola har yrkeserfarenhet från skola, socialtjänst och psykiatri, där han arbetat med förebyggande av psykisk ohälsa. Han har under flera år lett mindfulnessgrupper för patienter inom psykiatrin och för brukar- och anhörigförening för affektiva sjukdomar.

Inom Mindfulnesscenter undervisar Ola på instruktörsutbildning Steg 1 och Steg 2, där han är kursledare. Han föreläser och handleder även i mindfulness på arbetsplatser, med erfarenhet av uppdrag inom bland annat Trafikverket, Apoteket AB, Försäkringskassan, BioGaia AB och Svenska Spel.

Beatrice Blidner

Beatrice är leg. fysioterapeut och har arbetat i över 25 år på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning där hon utvecklat mindfulnessbaserad gruppbehandling. Sen 2004 undervisar hon på fysioterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet, de senare åren i mindfulness. Beatrice har grundutbildning i Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Basal Kroppskännedom (BK), färdighetsträning (DBT), kroppsorienterad psykoterapi och hälsocoachning. Hon har praktiserat mindfulness i 20 år och deltar regelbundet i veckolånga retreats. Beatrice utbildar mindfulnessinstruktörer steg 1 och 2, påbyggnadsutbildningar och leder våra retreats  Beatrice är en erfaren föreläsare och coachar mot företag, kommuner och statliga verk som Trafikverket. Hon är anställd på Mindfulnesscenter som expertresurs inom vårdområdet.

Beatrice Blidner

Dr Wei Yu

Dr Wei Yu, Uppväxt i Beijing. utbildad till läkare och disputerad inom neurovetenskap på Karolinska Institutet Stockholm. Hjärtspecialist sen mer än 15 år, med ett holistiskt synsätt på hälsan och läkarkonsten. Mindfulnessinstruktör, Qigonglärare och grundare till Mindful Qigong.

”Efter många år inom hjärtsjukvården ser jag dagligen hur stress, oro och psykisk ohälsa skadar vår hälsa. Jag har insett att vi har ett hjärta som pumpar men också ett hjärta som känner. Vägen till hjärtat går genom hjärnan, alltså för att vara hjärtstark behöver man vara hjärnstark”.
– Wei

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Your cart is empty.