Vanliga frågor om mindfulness

Intresset för mindfulness (medveten närvaro) fortsätter att öka och vi på Mindfulnesscenter vill att fler ska få en ökad förståelse och kunskap om vad det egentligen är och dess effekter. Därför har vi sammanställt vanliga frågor och svar nedan: 

Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar UPPMÄRKSAMHET, MEDVETENHET och MEDKÄNSLA. Att vara “mindful” (medvetet närvarande) handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet, utan filter och utan att bedöma det som sker.

Oavsett livssituation och oavsett om du är kroniskt sjuk eller inte kan du med träning minska din stress och ditt lidande samt öka din livskvalitet. Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna – för att sedan utveckla dem.

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv. Med träning lär du dig bland annat att:

🤎 Minska din stress och oro
🤎 Bli mer uppmärksam
🤎 Fokusera på det som är väsentligt
🤎 Hantera smärta
🤎 Sova bättre
🤎 Bli bättre på att hantera förändringar i livet

Se gärna nedan film (13 minuter) när jag, Ola Schenström, berättar mer 👇🏻

Hur börjar jag träna? 

Hej, Ola igen här 👋🏻

Är du nybörjare? Då rekommenderar jag dig att börja med e-kursen (träningsprogrammet) Teori och Praktik (40 kr/månad eller 490 kr för ett engångsköp). Du får först lära dig teorin bakom mindfulness och därefter får du 7 st enkla meditationer (ca 10 minuter långa) att lyssna på och reflektera över.

När du sedan känner dig redo kan du fortsätta med e-kursen ‘Mindfulness vid stress (50 kr/månad eller 690 kr för ett engångsköp). Här får du träna 10 minuter ca 1-2 gånger per dag tills du har gått igenom hela e-kursen.

Har du redan provat på? Då rekommenderar jag ‘Här & Nu-programmet’ (75kr/månad eller 890 kr för ett engångsköp). Detta är Sveriges mest använda träningsprogram enligt en studie från Karolinska Institutet och används i sjukvården vid bland annat behandling av stress, nedstämdhet, oro, ångest, utmattning, smärta och sömnproblem. Med detta program tränar du ca 20 min/dag och får vardagsövningar, dokument för fördjupning och mycket mer.

Oavsett vad du väljer så kommer du att bli inbjuden till mina live-meditationer online varje månad. Där är vi ofta flera hundra som mediterar tillsammans, delar erfarenheter och jag svarar på frågor. Hoppas vi ses där nästa gång. Varma hälsningar Ola.

 

Lovisa carlman bydén

citat
Det gör ingenting om du är skeptisk, kanske är det till och med en fördel så länge som du är nyfiken på vad mindfulness är och kan ge…
 – Lovisa Carlman Bydén, 2024

Läs fler citat från utövare här >>

 

Hur mycket måste jag träna?

Som med all träning är regelbunden övning bäst. Det kan räcka med 10 minuter meditation om dagen. Korta övningar då och då är bättre än ingen träning alls. Det är svårt att öka uppmärksamhet och medvetenhet utan den koncentrerade träning som meditation innebär. När vi hållit på ett tag kommer vi att upptäcka att vi saknar stunderna av träning.

Det brukar underlätta att göra träningen på en bestämd tid och plats, gärna på morgonen. Det viktigaste är dock att träningen blir gjord oavsett när den görs.

citat

Den enda dåliga meditationen är den som inte blir gjord.

Vi rekommenderar att börja med mindfulness genom att gå en e-kurs (träningsprogram) där du under en bestämd period får öva ca en gång per dag. Här kan du även få prova en kroppsskanning med Ola gratis 👇🏻

Kan jag träna själv?

Ja, alla våra e-kurser (träningsprogram) är självinstruerande. Det finns också möjlighet att träna i grupp t.e.x. via ‘Mindfulness Live’ där du bland annat får träna varje vardag – 15 minuter per dag, tillsammans med andra.

Runt om i landet finns det även utbildade instruktörer som håller gruppträffar (hitta din instruktör här). Det kan tillföra mycket att träna tillsammans med andra och utbyta erfarenheter. Vill du själv bli instruktör så kan du läsa mer om vår evidensbaserade utbildning här (vi har utbildat fler än 3 400 st under de senaste 15 åren). Många går utbildningen utan att ha en intention om att leda andra, utan ser det som ett sätt att ta hand om sig själv och då lära sig om hur du ska leda dig själv i mindfulness.

Vad är det egentligen man tränar på?

Några delar som vi tränar i mindfulness är:

1️⃣ Koncentrationsförmåga och fokus

En viktig del i träningen är att fokusera. Vår koncentrationsförmåga ökar och vi lär oss styra och behålla vår uppmärksamhet i högre utsträckning än tidigare på det vi vill. Vi lär oss att bli mindre störda av distraktioner.

Fokus är en förutsättning för lärande. Fokus aktiverar kopplingarna mellan våra nervceller (synapserna) som blir till nätverk av nervförbindelser med upprepad träning. På magnetröntgen kan forskarna se en förtätning av grå celler i de områden som representerar uppmärksamhet och fokus i hjärnan.

Där vi haft vårt fokus under livet blir också det filter eller prisma som vi ser på livet genom. Vi ser vad vi är tränade i och förberedda på att se genom vår uppfostran, utbildning, yrkes- och andra tidigare erfarenheter i livet. Att själv medvetet kunna styra sin uppmärksamhet är därför en viktig egenskap för att leva ett medvetet och i bästa fall ett gott liv.

Träning i fokus bidrar till lugn och ro och minskad stress och ångest. När vi är lugna till kropp och sinne ökar vår förmåga att se verkligheten klart. Vår urskiljningsförmåga ökar, vi ser fler detaljer. Vi ser också lättare de val vi har, vi mår och fungerar bättre såväl hemma som på arbetet och i andra sammanhang. Vi lyssnar bättre på dem omkring oss och inte minst blir vi mer medvetna om vad som pågår i oss själva och lär oss hantera det konstruktivt i det sammanhang vi är.

2️⃣ Medvetenheten om vad som pågår

Vår uppmärksamhet reser automatiskt fram och tillbaka i tiden i hög utsträckning, enligt forskar upp till 30-70% av vår vakna tid. Vår hjärna är skapt så – på gott och ont – som beskrivs ovan.

Med hjälp av träningen i mindfulness blir vi mer medvetna om var vi har vår uppmärksamhet. Är den i det som varit, eller är den i framtiden eller är den här och nu? Och vill jag ha den där den är? När uppmärksamheten är här och nu, är jag då närvarande fullt ut, eller bara delvis? Vilken kvalitet har jag i min närvaro när jag talar med någon hemma eller på arbetet? Lyssnar jag med full uppmärksamhet eller tänker jag på vad jag själv skall säga och lyssnar inte längre?

Med hjälp av medvetenhet kan vi i högre utsträckning välja var vi vill ha vår uppmärksamhet. När vi är här och nu – har vi då vår uppmärksamhet utåt via våra fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och beröring) eller har vi den inåt på vad som pågår i våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser?

3️⃣ Samspelet mellan våra tankar, känslor och kroppsliga uttryck

Vi lär oss att bli medvetna om våra tankar, se deras innehåll och att släppa dem vidare om de inte hjälper oss. Vi har våra tankar, de kommer och går, men vi är dem inte. Våra tankar är ett sätt att tänka men inte det enda. Vi fastnar inte lika lätt i våra tankar utan kan se fler möjligheter. Vår flexibilitet och kreativitet ökar. Vi ser till exempel hur våra stresstankar bidrar till vår stressreaktion. Medvetenheten om det bidrar till att stressreaktionen minskar.

Vi blir också mer medvetna om våra känslor. Vi har våra känslor men vi är dem inte. De kommer och går. Vi lär oss sätta ord på känslor och reglera dem. Vi lär oss genom träningen att lyssna inåt på dem, tolka deras budskap och om vi skall handla på dem eller inte. Vår förmåga att hantera känslor ökar vilket ofta bidrar till bättre relationer.

Våra tankar och känslor påverkar vår kropp och ger sig till känna som kroppsliga förnimmelser. Dessa är mer direkta och kommer tidigare än när vi blir medvetna om tankar och känslor. Kroppslig medvetenhet har därför en särskild roll i mindfulnessträningen och tränas i de flesta övningar.

tankar, känslor, kropp

 4️⃣ Medkänsla är en viktig del

I minfulnessträning är vänlighet och medkänsla med sig själv och andra inbyggd i det icke dömande förhållningssättet. Mindfulness är inget hårt och mekaniskt utan ett varmt, mjukt och kärleksfullt förhållningssätt till sig själv, de erfarenheter vi möter och till andra.

Den svåraste delen brukar vara det vänliga medkännande förhållningssättet till sig själv. De flesta har lättare att visa medkänsla med någon annan än med sig själv när livet inte blir som vi tänkt oss. Vår inre kritiker är stark men brukar mjukna upp och försvagas under träningens gång. Mindfulness är i hög grad att visa omsorg som sig själv. Att ta väl hand om sig själv och hitta balansen mellan egna och andras behov är en förutsättning för att långsiktigt och hållbart orka med att visa medkänsla och omsorg om andra. Mindfulness är i det sammanhanget också en träning i att sätta gränser och att säga nej när egna behov behöver prioriteras framför andras.

Vilka är förhållningssätten i mindfulness?

  • Att inte döma
  • Tålamod
  • Nybörjarsinne
  • Acceptans
  • Tillit
  • Icke-strävan
  • Att släppa taget
  • Medkänsla

Är det farligt?

De korta övningar som finns på de produkter som vi erbjuder är inte farliga. Biverkningarna är få. Avspänningen kan ibland minska muskeltonus och blodtrycket kan sjunka något vilket kan ge en lättare yrsel.

Om du börjar märka sådana symtom, kan du spänna musklerna och/eller öppna ögonen. Och om du sitter i stället – prova att ligga ner. Smärtpatienter kan ibland vid övningen kroppsskanning inledningsvis känna en ökad smärta. Det brukar vara ett övergående fenomen. Vid fortsatt träning brukar smärtan minska.

Är det flum eller fungerar det verkligen?

Runt om i världen forskas det kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter under de senaste fyrtio åren visar att mindfulness bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet. Det har publicerats ca 16 500 forskningsartiklar varav hälften under de senaste 3-4 åren. Här kan du läsa lite mer om nyheter och forskningen.

Vad gör jag vid rastlöshet och oro?

Eftersom många av oss inte är vana vid att sitta stilla kan rastlöshet, oro och även stresskänslor komma när man sitter eller ligger still. Instruktionen är då att bara observera var och hur det känns och att känslan förändras. Oftast minskar dessa besvär då. De minskar också med fortsatt träning. Blir det för jobbigt kan man alltid avbryta.

vad är mindfulness

Är det en religion?

Nej, mindfulness är ingen religion. Mindfulness är den mänskliga egenskapen att vara uppmärksam och medveten om vad som pågar i oss och i vår omgivning. Alla världsreligioner omfattar själva idén om mindfulness.

Egenskapen kan tränas på två sätt dels genom meditation (koncentrerad träning) och dels genom vardagsövningar. De korta övningarna är inspirerade av buddhistisk meditation men de religiösa inslagen är borttagna. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulness under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården, i skolan, arbetslivet, ledarskap, idrott och en mängd andra områden. I våra e-kurser (träningsprogram) får du både träna via meditation men även via vardagsövningar.

Blir jag förändrad?

Mindfulnessträning handlar mycket om att öka den egna medvetenheten om vad som händer i och runt omkring oss. Med träning kommer vi att upptäcka att vi har val i många fler situationer än vi tidigare varit medvetna om. Mindfulness hjälper oss därför att göra fler medvetna val och rikta vår energi på de som vi anser viktigt och som vi kan påverka. Vi blir också medvetna om det vi inte kan påverka och släpper taget om det. Vi blir med träning lugnare och mer medvetna.

Hjälper det på en gång?

Själva avspänningseffekten kommer för många ofta med en gång. Men som med så mycket annat är det olika från person till person. Och varje övningstillfälle är unikt. Grundinstruktionen brukar vara: ha inga speciella förväntningar – se vad du upptäcker.

Det finns studier som visar att en veckas träning hjälper för att känna mindre trötthet och minskad stress. Men som med all annan träning så gäller det att ju längre och mer medvetet du tränar dess bättre blir effekterna av din träning.  Att träna uppmärksamhet och medvetenhet tar tid och ett visst mått av tålamod krävs ofta.

vad är medveten närvaro

Vad händer i hjärnan?

De förmågor som vi tränar i mindfulness har sina motsvarigheter i olika områden i hjärnan så att vi kan se en ökad täthet av grå celler där. Det gäller områden som har med uppmärksamhet, känslomässig reglering och kroppsmedvetenhet att göra.

vad händer i hjärnan

Vem bör träna mindfulness?

De mänskliga förmågor vi tränar med mindfulness kan vi ha nytta av på en mängd livsområden; hälsa, sjukdom, vård, omsorg, skola, arbetsliv, lärande, idrott, ledarskap med fler områden. Se andra avsnitt på hemsidan och inte minst under sidan med forskning. Om du är nyfiken på att testa så rekommenderar vi att du går vår introduktionsdag i mindfulness där du tillsammans med andra får testa på.

mindfulness och barn

Hur hjälper mindfulness?

Mindfulness är som sagt ett förhållningssätt till vad som pågår i livet här och nu. Med vänlig medvetenhet blir vi uppmärksamma på vad som pågår i oss (i tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser) och runt omkring oss (via våra fem sinnen). Vi blir också mer medvetna om hur vår hjärna fungerar. Vi lägger till exempel märke till att vår uppmärksamhet far framåt och tillbaka i tiden i hög grad – på gott och ont.

Det är förstås bra att kunna resa tillbaka i tiden och till exempel lära sig av sina misstag så att de inte upprepas. En negativ del är att vi kan fastna i tankar om det förflutna, älta något vi gjort på ett annat sätt eller att någon annan borde behandlat oss annorlunda.

Vi behöver naturligtvis resa framåt i tiden, planera både på kort och lång sikt. Samtidigt stressas och oroas många av att det kanske inte blir som vi planerat. Ju mer späckade våra dagsprogram är desto större är risken att det inte blir som vi planerat.

Med hjälp av träning i mindfulness kan vi reglera var vi vill ha vår uppmärksamhet någonstans – här och nu, framåt eller bakåt i tiden.

❤️ Ta vara på det goda

Vi lär oss med mindfulness att vara fullt medvetna, närvarande och ta till vara på det som är gott i livet, glädjas och få kraft av det bland annat för att kunna ha energi till att hantera det som är jobbigt och svårt, något som vi alla möter på vår resa genom livet.

❤️ Möta och hantera det som är jobbigt

Minst lika viktigt är att möta det som är svårt och jobbigt. Vi lär oss med mindfulness hantera att fysiskt och psykiskt obehag av olika grad utan att lägga till ”onödigt” lidande – det som våra tankar lägger till om hur det eventuellt kan bli senare.

❤️ Mindfulness är inget nytt

Mindfulness är inget nytt. Alla är vi mindfulla eller medvetet närvarande då och då. Som med allt annat som vi övar på blir vi bra på det vi tränar. Så är vår hjärna och vårt sinne skapt.

❤️ Inre och yttre distraktioner tar oss bort från nuet

Det är med all sannolikhet svårare idag än tidigare att vara medvetet närvarande i nuet på grund av det höga tempo som många lever med, ny teknik med ständig uppkoppling och en stor mängd såväl inre distraktioner (t.ex. tankar på att kolla meddelanden, likes mm i mobilen) som yttre distraktioner (som pling från mobilen, andra som talar högt, ljud från olika håll med mera).

Distraktionerna tar oss bort från nuet. Hjärnan blir som sagt bra på det vi tränar. Om vi i vår vardag ofta hoppar från den ena distraktionen till den andra blir vi bra på att bli lättdistraherade och dåliga på att fokusera…

mindfulness

Prova mindfulness

Att läsa sig till mindfulness går inte. Det är först när vi tränar medvetet och helst regelbundet som vi kan förstå vad mindfulness är och kan bidra med. Många väljer att börja träna online med någon av våra e-kurser för att sedan utbilda sig till mindfulnessinstruktör. Kanske kan det vara något för dig också? Prova en av våra e-kurser gratis i 14 dagar och se om det är något för dig.

träna online
instruktörsutbildning

Om du fortfarande har en fråga du inte fått svar på. Tveka inte på att kontakta oss på info@mindfulnesscenter.se så svarar vi dig så fort vi kan.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom