Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om mindfulness. Om du har en fråga som du inte hittar svar på här, kontakta gärna oss så svarar vi!

Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. Oavsett livssituation och oavsett om du är kroniskt sjuk eller inte kan du med träning minska din stress och ditt lidande samt öka sin livskvalitet. Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem.

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv.
Med träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre. Att bättre hantera förändringar är en annan positiv effekt.

Är det farligt att träna mindfulness?

De korta övningar som finns på de produkter som vi erbjuder är inte farliga. Biverkningarna är få. Avspänningen kan ibland minska muskeltonus och blodtrycket kan sjunka något vilket kan ge en lättare yrsel. Om du börjar märka sådana symtom kan du spänna musklerna och/eller öppna ögonen. Och om du sitter i stället pröva att ligga ner.
Smärtpatienter kan ibland vid övningen kroppsscanning inledningsvis känna en ökad smärta. Det brukar vara ett övergående fenomen. Vid fortsatt träning brukar smärtan minska.

Är det flum eller fungerar det verkligen?

Runt om i världen forskas det kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter under de senaste fyrtio åren visar att mindfulness bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet. Det har publicerats ca 16 500 forskningsartiklar varav hälften under de senaste 3-4 åren.

Vad gör jag vid rastlöshet och oro?

Eftersom många av oss inte är vana vid att sitta stilla kan rastlöshet, oro och även stresskänslor komma när man sitter eller ligger still. Instruktionen är då att bara observera var och hur det känns och att känslan förändras. Oftast minskar dessa besvär då. De minskar också med fortsatt träning. Blir det för jobbigt kan man alltid avbryta.

Är det en religion?

Nej, mindfulness är ingen religion. Mindfulness är den mänskliga egenskapen att vara uppmärksam och medveten om vad som pågar i oss och i vår omgivning. Alla världsreligioner omfattar själva idén om mindfulness.
Egenskapen kan tränas på två sätt dels genom meditation (koncentrerad träning) och dels genom vardagsövningar. De korta övningarna är inspirerade av buddhistisk meditation men de religiösa inslagen är borttagna. Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulness under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården, i skolan, arbetslivet, ledarskap, idrott och en mängd andra områden

Blir jag förändrad?

Mindfulnessträning handlar mycket om att öka den egna medvetenheten om vad som händer i och runt omkring oss. Med träning kommer vi att upptäcka att vi har val i många fler situationer än vi tidigare varit medvetna om. Mindfulness hjälper oss därför att göra fler medvetna val och rikta vår energi på de som vi anser viktigt och som vi kan påverka. Vi blir också medvetna om det vi inte kan påverka och släpper taget om det. Vi blir med träning lugnare och mer medvetna.

Hur mycket måste jag träna?

Som med all träning är regelbunden övning bäst. Det kan räcka med 10 minuters meditation om dagen. Korta övningar då och då är bättre än ingen träning alls!
Det är svårt att öka uppmärksamhet och medvetenhet utan den koncentrerade träning som meditation innebär. När vi hållit på ett tag kommer vi att upptäcka att vi saknar stunderna av träning! Det brukar underlätta att göra träningen på en bestämd tid och plats, gärna på morgonen. Det viktigaste är dock att träningen blir gjord oavsett när den görs. Den enda dåliga meditationen är den som inte blev gjord.

Hjälper det på en gång?

Själva avspänningseffekten kommer för många ofta med en gång. Men som med så mycket annat är det olika från person till person. Och varje övningstillfälle är unikt.
Grundinstruktionen brukar vara: ha inga speciella förväntningar – se vad du upptäcker!
Det finns studier som visar att en veckas träning hjälper för att känna mindre trötthet och minskad stress. Men som med all annan träning så gäller det att ju längre och mer medvetet du tränar dess bättre blir effekterna av din träning.  Att träna uppmärksamhet och medvetenhet tar tid och ett visst mått av tålamod krävs ofta.

Kan jag göra det själv?

Ja alla våra program är självinstruerande. Det finns också möjlighet att träna i grupp. Runt om i landet finns utbildade instruktörer som håller gruppträffar. Det kan tillföra mycket att träna tillsammans med andra och utbyta erfarenheter. Du kan också bli coachad via klassrum på nätet. Allra mest lär du dig genom att gå igenom vår utbildning till instruktör. Vi har utbildat fler än 2 600 instruktörer under de mer än tio år vi utbildat.

Prova själv vad som passar just dig.

Mini Cart 0

Your cart is empty.