Forskningsbaserade e-kurser och träningsprogram hos Mindfulnesscenter

Nedan kan du se några av de vetenskapliga studier som vi på Mindfulnesscenter bidragit till och vilka e-kurser och träningsprogram som använts. Som ingen annan svensk utbildare har vi svensk forskning som stöd för vad vi erbjuder. På Mindfulnesscenter sätter vi stort värde i att våra e-kurser och utbildningar håller hög kvalitet och utvärderas i forskning. Vissa av artiklarna har även publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter:

har och nu

1. STUDIE FRÅN KAROLINSKA INSTITUTET – HÄR&NU MEST ANVÄNT I SVENSK SJUKVÅRD

Ny studie från Karolinska institutet visar att vårt Här&Nu program är det i särklass mest använda mindfulnessprogrammet i svensk sjukvård. Mest används mindfulness i primärvården och psykiatrin (men också i specialistvård, hörselvård, ungdomsmottagningar m. fl) vid stress, oro/ångest, mild till måttlig depression och smärta men också vid utmattning, trötthet, tinnitus och trauma, ADHD och bipolär sjukdom m.fl.

Global Advances in Health and Medicine, Volume 10:1-8. (2021).

Niemi, M., Crane, R., Sinselmeijer, J., Andermo, S., The Implementation of Mindfulness-Based Programs in the Swedish Healthcare System – A Survey of Service Providers.

2. MINDRE NEGATIVT OCH MER BALANSERAT TIDSPERSPEKTIV

Vårt sinne är i hög utsträckning inställt på- och lägger lätt märke till det som är negativt. Ny forskning visar att träning i mindfulness och medkänsla förändrar den inställningen: Mindfulness- och träning i medkänsla bidrar till minskat fokus på negativa aspekter i livet. Dels minskar den negativa synen på det som varit, och dels på det som eventuellt kan hända, visar forskning från Umeå universitet. Forskningen bygger på två av våra e-kurser: Här&Nu (Sveriges mest använda i mindfulnessträning) och Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra. Forskarna kallar resultatet för ”ett mer balanserat tidsperspektiv”.
(2019) MINDFULNESS PROMOTES A MORE BALANCED TIME PERSPECTIVE

3. PSYKISK OHÄLSA

Mindfulness i grupp (10/grupp) lika effektivt som individuell KBT vid psykisk ohälsa – lätt till måttlig depression, ångest samt vid stress. (Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet)
Mindfulnessinstruktör: Läkare Ola Schenström, Mindfulnesscenter.
British Journal of Psychiatry
(2018) MINDFULNESS GROUPTHERAPY IN PRIMARY CARE PATIENTS WITH DEPRESSION AND ANXIETY AND STRESS AND ADJUSTMENT DISORDERS RANDOMISED CONTROLLED

(2014) MINDFULNESSBEHANDLING I GRUPP LIKA EFFEKTIV SOM KBT VID DEPRESSION OCH ÅNGEST

(2014) MINDFULNESS TREATMENT AS EFFECTIVE AS CBT FOR DEPRESSION AND ANXIETY

European psychiatry
(2017)MINDFULNESS LIKA EFFEKTIV SOM KBT VID ETT BRETT SPEKTRUM AV PSYKIATRISKA SYMTOM

(2017) MINDFULNESS JUST AS EFFECTIVE AS CBT FOR A BROAD RANGE OF PSYCHIATRIC SYMTOMS

(2017) MINDFULNESS JUST AS EFFECTIVE AS CBT FOR A BROAD RANGE OF PSYCHIATRIC SYMTOMS – A RANDOMISED CONTROLLES TRIAL IN PRIMARY HEALTH CARE

Psychiatry research – Mekanismer bakom, epidermal growth factor
(2017) ROLE OF IL-8, CRP AND EOIDERMAL GROWTH FATOR IN DEPRESSION AND ANXIETY PATIENT TREATED WITH MINDFULNESS-BASED THERAPY OR COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY IN PRIMARY HEALTH CARE

 4. BESTÅENDE RESULTAT VID ETT ÅRS UPPFÖLJNING

Den ettåriga uppföljningen av behandlingen av psykisk ohälsa, visar på bestående resultat vid såväl gruppbehandlingen med mindfulness, som med individuell behandling med i huvudsak KBT. Studien är gjord vid Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet.
Early interventions in psychiatry
(2018) LONG-TERM IMPROVEMENTS AFTER MINDFULNESS-BASED GROUP THERAPY OF DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS AND ADJUSTMENT DISORDERS

5. BRÖSTCANCER

Mindre deprimerade, mår psykiskt bättre, bättre copingförmåga, högre känsla av sammanhang, högre grad av att känna mening i livet, bättre immunförsvar. (Sahlgrenska Akademin och Skövde högskola). Mindfulnessinstruktör: Verksamhetschef, FoU Skaraborgs Sjukhus Elisabeth Kenne-Sarenmalm, Skövde.
(2017) MINDFULNESS AND ITS EFFICACY FOR PSYCOLOGICALL AND BIOLOGICAL RESPONSES IN WOMEN WITH BREAST CANCER

(2017) KVINNOR  MED BRÖSTCANCER BLIR MINDRE DEPRIMERADE OCH FÅR BÄTTRE IMMUNFÖRSVAR AV MINDFULNES

(2017) MINDFULNESS MINSKAR DEPRESSION OCH FÖRBÄTTRAR IMMUNFÖRSVARET HOS KVINNOR MED BRÖSTCANCER

6. HJÄRTSVIKT

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som ofta kännetecknas av trötthet och dålig livskvalitet. I den här studien visar Jonna Norman m.fl. att symtomen trötthet, yrsel och andfåddhet minskar med mindfulnessträning i grupp. Obs! medelåldern i studien var 76år.
Mindfulnessinstruktör: Jonna Norman, Göteborg.
(2017) EFFECTS OF A MINDFULNESS-BASED INTERVENTION ON SYMPTOMS AND SIGNS IN CHRONIC HEART FAILURE

7. STÖD TILL FÖRÄLDRAR TILL SVÅRT SJUKA BARN

I sitt avhandlingsarbete vid Karlstads universitet, har Malin Anclair undersökt effekten av mindfulness och KBT i grupp för föräldrar till svårt sjuka barn (hjärntumör). Resultaten visar att såväl mindfulness som  KBT minskar stress och burnout, förbättrar livskvaliteten, den mentala hälsan, och relationerna mellan föräldrar och barn samt mellan föräldrarna.
(2017) COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY AND MINDFULNESS FOR STRESS BURNOUT: PARENTS OF CHILDREN WITH CHRONICAL CONDITIONS

(2017) COMPARING TREATMENT FOR PARENTS OF CHILDREN WITH CHRONIC CONDITIONS

 8. MISSBRUK

Den här studien är genomförd på ett LVM-hem (lagen om vård av missbrukare). De intagna är grava missbrukare. Det är en liten studie som talar för att mindfulnessträning (med Här&Nu programmet) ökar psykologisk flexibilitet och förbättrade exekutiva funktioner som känslomässig kontroll med flera.
Mindfulnessnstruktör: Psykolog Gabriella Svanberg, Stockholm.
(2017) ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY FOR CLIENTS INSTITUTIONALIZED FOR SEVERE SUBSTANCE-USE DISORDER

 9. KVINNLIGA INTERNERS UPPLEVELSE AV MINDFULNESS PÅ ANSTALTEN

Kvinnliga interners upplevelse av mindfulness på anstalten. Cecilia Gustafsson, leg psykolog, specialistarbete. Den här kvalitativa studien visar att de kvinnliga internerna med träning i grupp och med egen träning under 8 veckor, förbättrar sin impulskontroll, hanterar den stressfyllda fängelsemiljön och känslor bättre, ökar självrespekt, självmedkänsla, blir mindre dömande och får bättre relationer. Mindfulnessinstruktörer: Åsa Bjerstaf och Johan Sjöberg.
(2017) KVINNLIGA INTERNERS UPPLEVELSE AV MINDFULNESS PÅ ANSTALTEN

las mer


*fd. Ökad din medkänsla med sig själv och andra

1. MINDRE NEGATIVT OCH MER BALANSERAT TIDSPERSPEKTIV

Vårt sinne är i hög utsträckning inställt på- och lägger lätt märke till det som är negativt. Ny forskning visar att träning i mindfulness och medkänsla förändrar den inställningen: Mindfulness- och träning i medkänsla bidrar till minskat fokus på negativa aspekter i livet. Dels minskar den negativa synen på det som varit, och dels på det som eventuellt kan hända, visar forskning från Umeå universitet. Forskningen bygger på två av våra e-kurser: Här&Nu (Sveriges mest använda i mindfulnessträning) och Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra. Forskarna kallar resultatet för ”ett mer balanserat tidsperspektiv”.
(2019) MINDFULNESS PROMOTES A MORE BALANCED TIME PERSPECTIVE

2. ÖKAD MEDKÄNSLA MED SIG SJÄLV – MINSKAD STRESS OCH UTMATTNING

Träning i sex steg. 15 minuters träning per dag. Ingen instruktör. Examensarbete av Linnea Germundsjö & Terese Eriksson Umeå universitet. I november 2018 publicerad som vetenskaplig artikel i Frontiers in Psychology tillsammans med Michael Rönnlund och Elisabeth Åström, psykologiska institutionen Umeå universitet.
Resultaten visar att träningsgruppen ökade förmågan till mindfulness och självmedkänsla och minskade upplevd stress och utmattningssymptom medan förändringen i kontrollgruppen var liten. Resultaten ger fortsatt stöd för att internetbaserad träning är en effektiv metod. Studien bidrar med resultat som visar att träning som kombinerar mindfulness och medkänsla ger positiva effekter på stress och utmattningssymptom. Allra mest ökade graden av självmedkänsla.
Mindfulnessinstruktör som skapat e-kursen: Ola Schenström
(2018) MINDFULNESS SELF-COMPASSION TRAINING REDUCES STRESS AND BURNOUT SYMPTOMS AMONG PRACTICING PSYCHOLOGISTS

las mer

fokus och energi

*fd. Prova på mindfulness

1. MINSKAD STRESS

Två veckors mindfulnessträning online minskar stress snabbt (Umeå universitet).
(2016) TWO-WEEK WEB-BASED MINDFULNESS TRAINING REDUCES STRESS, ANXIETY AND DEPRESSIVE SYMPTOMS

 2. LEDARSKAP – (MIND)FULL FART FRAMÅT

En studie om mindfulness, ledarskap och handelshögskolestudenter i en föränderlig tid. Elin Wiklander och David Hakkula. Studien visar att träningen med denna korta (2 veckor) e-kurs ökar självmedvetenhet, självkontroll, självmedkänsla, självbalans och självledarskap. emotionell intelligens ökar och stress minskar.
(2017) (Mind)full fart framåt – En studie om mindfulness, ledarskap och handelshögskolestudenter i en föränderlig tid. 

las mer

angest

MINSKAD ÅNGEST

Mindfulness online minskar ångest (Stockholms universitet).
(2014) INTERNET-BASED MINDFULNESS TREATMENT FOR ANXIETY DISORDERS

(2013) NY KONTROLLERAD STUDIE VISAR ATT MINDFULNESS ÄR EFFEKTIVT VID ÅNGEST

las mer

narstaende

MINSKAD STRESS, MINSKAD VÅRDBÖRDA, ÖKAD MEDKÄNSLA

Stöd till närstående till kroniskt psykisk sjuka – minskad stress, minskad upplevd vårdbörda samt ökad medkänsla (CEPI, Lunds universitet).
(2017) EFFECTIVENESS AND USABILITY OF A WEB-BASED MINDFULNESS INTERVENTION FOR FAMILIES LIVING WITH MENTAL ILLNESS

(2016) OUTCOME OF A WEB-BASED MINDFULNESS INTERVENTION FOR FAMILIES LIVING WITH MENTAL ILLNESS

Liknande effekter också som hjälpmedel till anhöriga till långvarigt kroppsligt sjuka.
(2016) EFFECTIVENESS AND USABILITY OF A WEB-BASED MINDFULNESS INTERVENTION FOR CAREGIVERS OF PEOPLE WITH MENTAL OR SOMATIC ILLNESS

las mer

KRONISK SMÄRTA OCH SJUKDOM

Mindfulness online minskar smärta, ökar acceptans och livskvalitet (Umeå universitet).
(2016) EFFECTS OF EIGHT-WEEK-WEB-BASED MINDFULNESS TRAINING ON PAIN INTENSITY, PAIN ACCEPTANCE AND LIFE SATISFACTION

las mer

Forskningen om mindfulnessbaserade metoder är mycket intensiv. Cirka 16 500 artiklar har hittills publicerats i vetenskapliga tidskrifter varav hälften under de senaste tre åren. Vi rekommenderar den intresserade att gå in på GOAMRA som varje månad publicerar den senaste månadens abstracts (korta sammanfattningar). Cirka två vetenskapliga artiklar publiceras per dag.

💌 Vill du läsa eller undrar något annat om uppsatserna? Maila mig gärna så svarar jag så snart jag kan: ola@mindfulnesscenter.se

Mini Cart 0

Din varukorg är tom