Lågstadiebarn får antidepressiva – ökar bland unga 💊

Göteborgsposten publicerade för några dagar sedan en artikel som rapporterar om en ökning av antidepressiv medicinering bland barn och ungdomar, med särskilt fokus på lågstadiebarn. Artikeln framhäver att utskrivningen av antidepressiv medicin har ökat markant över flera år, samtidigt som depression- och ångestdiagnoser ökar bland unga i Sverige.

Man betonar att det råder osäkerhet kring om unga faktiskt mår sämre idag än tidigare, och det föreslås tre möjliga förklaringar: att fler mår dåligt, att fler söker vård eller att tröskeln för att klassas som ångest- och depressionsfall har sänkts.

En stor studie planeras för att undersöka orsakerna bakom denna trend, där cirka 4 000 ungdomar kommer att följas över flera år för att utvärdera förekomsten av klinisk depression och ångest. Det påpekas att statistiken kring psykisk ohälsa hos unga bygger antingen på vårdstatistik eller enkäter där unga själva rapporterar sina symptom, vilket kräver mer förståelse för att vägleda framtida insatser.

Även bland de yngsta barnen, 5–9 år, noteras en ökning av antidepressiva förskrivningar, även om antalet är relativt lågt och ofta ges för symtom kopplade till andra diagnoser som autism och ADHD. Sverige sticker också ut internationellt med en dubbelt så hög förekomst av antidepressiva förskrivningar jämfört med andra liknande länder som Norge och Danmark.

Studien nämner även att den planerade undersökningen kommer att utforska sambandet mellan psykiskt välbefinnande och användningen av datorspel och sociala medier. Det betonas att det är viktigt att förstå både riskfaktorer och hur man kan använda sociala medier på ett sätt som främjar välbefinnande, särskilt med tanke på den utbredda användningen av dessa plattformar bland unga idag.

 

Här kan du läsa hela artikeln i GP >>

 

Min kommentar:

Det är oroväckande att se att var tionde tjej i åldern 15-19 år tar antidepressiva läkemedel. I första hand bör patienter med lätt till måttliga besvär av depression få samtalsterapi – enligt Socialstyrelsen. När det gäller vuxna sker det endast till liten del – cirka 20%. Det flesta (cirka 70%) får antidepressiva läkemedel som dessutom har osäker effekt (inte mycket bättre än placebo – sockerpiller) vid lätt till måttlig depression och har förstås en hel del biverkningar. Många får dessutom läkemedlet utskrivet under lång tid – år. I värsta fall utan kontroller. Att sluta med läkemedlet kan också ge avsevärda besvär när man vill sluta med medicinen.

Exakt hur situationen för barn och ungdomar ser ut är oklar. Vi vet att Barn och ungdomspsykiatrin har långa köer och inte kan tillfredsställa behoven av samtal och stöd till barn, ungdomar och föräldrar.

Övningar i mindfulness (medveten närvaro) bidrar till att förbättra barn och ungas psykiska balans och ger bättre förutsättningar för att ha en lugn och fokuserad vardag, i såväl skolan som på fritiden (läs om den senaste forskningen här). Vi på Mindfulnesscenter jobbar löpande med att öka möjligheterna att lära ut mindfulness för barn och unga, på skolor och vårdcentraler runtom i landet. Det gör vi bland annat genom att erbjuda instruktörsutbildningar och påbyggnadsutbildning med specifik inriktning på barn och unga – som hundratals lärare, pedagoger, psykologer, kuratorer m.fl. redan har gått, vilket gör mig mycket glad och tacksam.

Vi erbjuder också sedan i höstas grundkursen ‘Lär&Led’ för dig som vill gå en kort grundkurs som ger dig verktyg och övningar anpassade till olika åldersgrupper. Läs mer om nästa kursstart som börjar redan 29:e april 2024>>

 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

ola schenström

Med vänliga hälsningar Dr. Ola Schenström, läkare, författare och grundare av Mindfulness 2007.

signatur

Mini Cart 0

Din varukorg är tom