Mindfulnesscenter ABs (MfC) integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Mindfulnesscenter värnar om den personliga integriteten
Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror MfC sina personuppgifter. MfC följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

MfC behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av varor och tjänster. Uppgifterna behandlas även för att registrera medlemma i våra nätverk.

Information om för vilka ändamål MfC behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som MfC ger till kund, till exempel i villkoren för köp av varor eller vid registrering av medlemskap.

Marknadsföring
Information som lämnats till MfC används även för att MfC genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till sina kunder. Det är MfCs mål att förenkla kundernas vardag och premiera lojalitet. Där ingår att MfC skall kunna ge kunden

– Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.

– Ge information i form av utskick.

För att uppnå målet kan MfC göra en fördelning av kunderna, baserat på de personuppgifter kunden lämnat till MfC samt de uppgifter MfC inhämtat från offentliga register.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som MfC har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till MfC på mailadress info@mindfulnesscenter.se.

Samtycke
I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller MfC samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett inköp i webshopen, eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. MfC kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna
MfC hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

Kunder som har frågor om MfCs hantering av personuppgifter kan kontakta MfC per e-post info@mindfulnesscenter.se eller på postadress Mindfulnesscenter AB, Strandvägen 78, 234 31 Lomma.

Tillgång till personuppgifterna
Inom MfC skall så få som möjlig ha tillgång till kunders personuppgifter.

MfC har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för MfCs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid MfC som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till MfC med frågor om behandlingen.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros MfC behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför Mfc, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom