Här är den första studien i världen som visar att mindfulnessträning kan öka antioxidant aktivitet och minska inflammation i kroppen. Oxidativ stress kan vara en bidragande orsak till en lång rad sjukdomar där låg grad av inflammation spelar roll, bland annat cancer, Alzheimers, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, grå starr med flera. Mindfulnessträning har tidigare visat sig hämma ... Läs mer
här&nu karolinska institutet
Ny studie från Karolinska institutet visar att vårt Här&Nu program är det i särklass mest använda mindfulnessprogrammet i svensk sjukvård. Mest används mindfulness i primärvården och psykiatrin (men också i specialistvård, hörselvård, ungdomsmottagningar m.fl) vid stress, oro/ångest, mild till måttlig depression och smärta men också vid utmattning, trötthet, tinnitus och trauma, ADHD och bipolär sjukdom ... Läs mer
Forskningen kring mindfulness i skolan har ökat kraftigt under de senaste åren. Nu vet vi mycket mer om effekterna såväl för barn, ungdomar som för pedagoger. I en utvidgad andra upplaga av Mindfulness i klassrummet ger författaren, förläggaren och mindfulnessinstruktören Peter Fowelin en lättillgänglig och färsk översikt över forskningen med många referenser. Här är några ... Läs mer
mindfulness svalöv vårdcentral
Vårdcentralen i Svalöv i Skåne gör ett utmärkt arbete för att integrera mindfulness i primärvården så att fler patienter kan få hjälp samt för att minska personalens stress! Hittills har vårdcentralens arbete med mindfulness bara uppmärksammats i lokalpressen men arbetet förtjänar bred spridning nationellt. Mindfulness på vårdcentralen har mycket att tillföra stora grupper patienter! Mindfulness ... Läs mer
I den här podden intervjuas jag av Tealpodden om olika perspektiv på mindfulness, från individ till organisation och samhälle. Hur påverkas vi av att bli mer medvetna om oss själva och de val vi gör? Lyssna gärna får du se vad du tycker! Sprid gärna till fler! Podden hittar du här Vänliga hälsningar, Ola Schenström, ... Läs mer
I den här podden, som just lanserats, – Medvetet sinne – intervjuas jag av Patrik Lexell om min livsresa, om mindfulness fördelar och om fördomar samt mycket mer, inte minst om vikten av medvetenhet om det holistiska, globala perspektivet. Lyssna gärna får du se vad du tycker! Sprid gärna till fler! Vänliga hälsningar, Ola Schenström, ... Läs mer
I en färsk undersökning med personer som har mild kognitiv nedsättning (MCI- mild cognitive impairment) med större minnes försämring än normalt för åldern och ökad risk för demens provade forskarna mindfulnessträning under nio månader. Medelåldern var 71 år. Resultaten var uppmuntrande i mindfulnessgruppen: Ökad kognitiv förmåga Förbättrade exekutiva funktioner som att planera, sätta mål, genomföra ... Läs mer
I en pilotstudie visar författarna att mindfulness ökar barnens förmåga att vara stöttande, dela med sig och hjälpa någon annan (=prosocialt beteende) jämfört med en kontrollgrupp. Förmågan att reglera egna känslor och att sätta sig in i andras känslor och tankar ökade också jämfört med en kontrollgrupp. En studie från Center for a Healthy Mind ... Läs mer
Lär dig hur du kan använda Mindfulness i 5 steg i oros-och förändringstider. Om du lär dig de här fem stegen får du inte bara verktyg för hur du kan hantera situationen här och nu utan också verktyg som du har nytta av för resten av livet! Prova får du se! Efter att du har ... Läs mer
Mini Cart 0

Your cart is empty.