Sommarkurs i mindfulness - Här&Nu - coaching online

Här & Nu programmet används bland annat inom vården för behandling av depression, oro och ångest, vid utmattningssyndrom, behandling av stress, smärta och sömnproblem. Här & Nu programmet är forskningsbaserat. I sommar erbjuder vi detta upplägg som möjliggör för dig att följa kursen på ditt sätt var du än befinner dig. Du får stöttning, råd och coaching via vår kursledare Beatrice Blidner.
1.995,00 kr
Lägger i varukorgen
Sommarkurs i mindfulness - Här&Nu - coaching online

Du följer e-kursen online via vår app i mobilen, via dator eller läsplatta. Dessutom bjuds du in till en privat facebooksida, där alla deltagare samlas. Tillsammans följer vi kursplanen vi tränar och övar. Gruppen är privat och det är bara deltagarna som går i samma grupp som kan se innehållet just där. Gruppen finns till för att vi skall kunna dela erfarenheter och ställa frågor.

Kursledare är Beatrice Blidner
leg. fysioterapeut, mindfulnessinstruktör steg 2 och grundutbildning i PDT och ACT. Beatrice har arbetat över 25 år på allmänpsykiatrisk mottagning och har över 15 års erfarenhet av gruppbehandling med mindfulness och medkänsla vid psykisk ohälsa.

Beatrice coachar 1 gång/vecka, men det finns möjlighet att löpande ställa frågor i gruppen, som plockas upp och besvaras.

 

Vad händer när du tränar mindfulness – varför fungerar det?

Det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när vi mediterar. 
Den högra, främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. Den högra pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen av hjärnan styr över positiva känslor som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.

Efter ett par månaders regelbunden träning i medveten närvaro sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan, det vill säga från irritation och stress till lugn och glädje. Andra effekter av vänsterförskjutningen av pannlobsaktiviteter är bättre sömn, ökad förmåga att avläsa andra människors känslouttryck och ökad grad av medkänsla med sig själv och andra.

Det område som kontrollerar starka, negativa känslor som raseri och fruktan – de mandelformade kropparna – minskar sin aktivitet så att man blir lugnare och mer balanserad i en stressande miljö.

 

Hur går träningen till?

Med vårt internetbaserade träningsprogram tränar du själv ca 20 minuter om dagen 6 dagar i veckan. Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, med din läsplatta eller vid din dator. Träningsprogrammet är upplagt i 8 steg

1. Lämna autopiloten – känn din kropp
2. Observera din andning – träna ditt andningsankare
3. Var närvarande i andning och kroppsrörelse
4. Bara sitt – Här och Nu
5. Acceptans samt S O A S
6. Att hantera svårigheter
7. Tankar är inte fakta
8. Ta hand om dig – befäst din dagliga träning

Träningsprogrammet innehåller

I Programmet tränar vi på två sätt:

  1. Mindfulnessövningar/meditationer: Andrum, Andningsankare, Kroppsscanning, Medvetna rörelser, Sittande meditation
  2. Vardagsövningar: Övningarna hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Vardagsövningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, de hjälper dig att se och att kunna fatta mer medvetna beslut.

 

Vill du vara med oss i sommar?

Pris: 1 995 kr inkl moms
Kursstart: v 26
Kursavslutning: v 34