Sommarkurs i mindfulness - för ledare - coaching online

Arbetar du som ledare eller chef och känner att du vill ge dig själv möjlighet till personlig utveckling? Vill du unna dig återhämtning och påfyllnad som kan komma att göra skillnad i ditt liv? Då kan detta var något för just dig.
1.995,00 kr
Lägger i varukorgen
Sommarkurs i mindfulness - för ledare - coaching online

Mindfulness vid stress utvecklar dig som ledare i att hantera stress, fokusera och ta kloka beslut i linje med ditt uppdrag. Mindfulness som förhållningssätt kan ge fantastiska och oanade möjligheter för dig som vill gå vidare i ditt ledarskap, fördjupa dina kunskaper om dig själv och förverkliga din fulla potential som människa och ledare.

Mindfulnessträning är en enkel metod där korta övningar ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och din koncentrationsförmåga. Programmet Mindfulness vid stress är forskningsbaserat.

I sommar erbjuder vi detta upplägg som möjliggör för dig att följa kursen på ditt sätt var du än befinner dig. Du får stöttning, råd och coaching via vår kursledare Katarina Bilberg.

Du följer e-kursen online via vår app i mobilen, via dator eller läsplatta. Dessutom bjuds du in till en privat facebooksida, där alla deltagare samlas. Tillsammans följer vi kursplanen vi tränar och övar. Gruppen är privat och det är bara deltagarna som går i samma grupp som kan se innehållet just där. Gruppen finns till för att vi skall kunna dela erfarenheter och ställa frågor. 

Kursledare är Katarina Bilberg
Hälso- och rehabiliteringsvetare med fokus på arbetsliv. Steg 1 och steg 2 utbildad mindfulnessinstruktör med fördjupning inom arbetslivet. Katarina har en bakgrund som lärare och senare chef och har under de senaste 10 åren handlett individer och grupper i mindfulness. Katarina har ett starkt engagemang för att utveckla trygga och välmående människor i svenskt arbetsliv.

Katarina coachar 1 gång/vecka, men det finns möjlighet att löpande ställa frågor i gruppen, dessa plockas upp och besvaras löpande.

 

Vad händer när du tränar mindfulness – varför fungerar det?

Det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när vi mediterar. 
Den högra, främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. Den högra pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen av hjärnan styr över positiva känslor som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.

Efter ett par månaders regelbunden träning i medveten närvaro sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan, det vill säga från irritation och stress till lugn och glädje. Andra effekter av vänsterförskjutningen av pannlobsaktiviteter är bättre sömn, ökad förmåga att avläsa andra människors känslouttryck och ökad grad av medkänsla med sig själv och andra.

Det område som kontrollerar starka, negativa känslor som raseri och fruktan – de mandelformade kropparna – minskar sin aktivitet så att man blir lugnare och mer balanserad i en stressande miljö.

 

Effekter av att träna Mindfulness i ledarskapet

  • Utvecklar goda relationer och förbättrad kommunikation genom ökad självkännedom
  • Ökar fokus och lugn vilket leder till att du kan hantera förändringar bättre och ta kloka beslut
  • Kultiverar din mentala och fysiska resiliens (motståndskraft)
  • Ökar medvetenhet och acceptans vilket leder till förbättrad flexibilitet
  • Få tillgång till dina kreativa krafter och din fulla potential
  • Bevara och fylla på med kraft och energi för att möta vardagens stress och krav.
  • Ökar din empatiska och medkännande förmåga vilket frigör resurser hos dina medarbe-tare.
  • Förbättrad hälsa och välmående

 

Hur går träningen till?

Mindfulness kan du träna på egen hand genom de självinstruerande program som vi har utvecklat. Mindfulness vid Stress är ett program som innehåller 8 steg (veckor). Träningen sker 2 gånger per dag 10 minuter varje gång. Du kan genomföra träningen i din mobiltelefon, på läsplatta eller i din dator.

 

Träningsprogrammet innehåller

Stresstest och Mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.

Mindfulnessövningar:
Kroppsscanning , Andningsankare, Medvetna rörelser, Sittande meditation

Vardagsövningar exempel:
Stilla tankebruset, Öka din koncentration

Dokumentation där du kan läsa mer om stress samt fler enkla vardagsövningar. Du kan under hela programmet följa din träning. Det finns möjlighet att skriva dagbok och välja olika intentioner med träningen.

 

Vill du vara med oss i sommar?

Pris: 1 995 kr inkl moms 
Kursstart: v 26
Kursavslutning: v 34

 

Våra deltagare säger

"För min egen personliga del så har jag fått ut väldigt mycket, har fått tillbaka mitt lugn och lärt mig fokusera på ett annat sätt."

"Ett lugn av ett nytt slag infinner sig i kroppen både under, efter  och lång tid efter att jag genomfört meditation. Andningsankaret och även kroppsscanningen, som kan genomföras när och var man än befinner sig, ger både trygghet och ett helt nytt lugn i kroppen"

"Det stämmer till 100 %. Jag mår mycket mycket bättre både mentalt och fysiskt, kommit igång med träning, och det har med kursen att göra"