Minska din stress och hitta ett inre lugn - Här&Nu mindfulnesskurs i Göteborg

Välkommen till en kurs i mindfulness i Göteborg. Kanske är du en av många som idag upplever en utmanande och stressig tillvaro me…
4.139,00 kr

Frågor besvaras under kontorstid 08:00-16:00

Jenny Törnblom - Utbildningssammordnare

Jenny Törnblom - Utbildningssammordnare

+46 70 249 05 07