Minska din stress och hitta ett inre lugn - Här&Nu mindfulnesskurs i Göteborg

Välkommen till en kurs i mindfulness i Göteborg. Kanske är du en av många som idag upplever en utmanande och stressig tillvaro med svårighet att hitta ett inre lugn, balans, fokus och livsglädje. Denna kurs kan vara början till ett helt nytt förhållningssätt till dig själv och livet! Syfte med kursen är ett ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet. Mer information om kursen ser du lite längre ner.
4.139,00 kr
Lägger i varukorgen
Minska din stress och hitta ett inre lugn - Här&Nu mindfulnesskurs i Göteborg

Upplägg    

Kursen består av åtta träffar på 2 timmar. Du kommer dessutom följa e-kursen Här&Nu som innebär 20 min mindfulnessövning/dag. Här finns även annat material som kommer hjälpa dig att upprätthålla din dagliga träning, även efter avslutad kurs. 

Kursen följer Här&Nu programmet som används bland annat inom vården för kompletterande behandling av stress, utmattning, sömnproblem, depression, oro och ångest, för att hantera långvarig sjukdom och smärta.

Här & Nu programmet är forskningsbaserat.

Kursens innehåll

  • Mindfulnessövningar som kroppsskanning, andningsankaret, sittande meditation, mindfulyoga, andrum och mindfulness i vardagen.
  • Undervisning i bland annat stressfysiologi och hjärnans känsloreglering
  • Hur man kan tillämpa mindfulness och självmedkänsla i sitt liv för att höja livskvaliteten och hantera svårigheter
  • Vi delar erfarenheter och ser vad som är allmänmänskligt, gruppgemenskap är verksamt i sig 

Kursledare

Beatrice Blidner, Mindfulnesscenter
leg fysioterapeut, grundutbildad i psykoterapi (PDK, ACT), mindfulnessinstruktör steg 2. Med 26 års erfarenhet inom psykiatrin, där hon arbetat med mindfulness baserad gruppbehandling. Beatrice arbetar sen fyra år på Mindfulnesscenter och är en av Sveriges främsta utbildare inom mindfulness. Beatrice har lång erfarenhet av meditation och deltar i och leder flera mindfulnessretreats varje år.

Bianca Flach, Motiveras

leg fysioterapeut, grundutbildad psykoterapeut (KBT och ACT), mindfulnessinstruktör steg 2, yogalärare och Personlig Tränare på Aveny Gym. Med över 10 års erfarenhet inom psykiatrin där hon tillsammans med Beatrice utvecklade mindfulness baserad gruppbehandling.

 

Tid: Måndagar kl. 09.00 – 11.00
Start 23 september
Avslutning 11 november.

Lokal: Aveny Gym, Chalmersgatan 24 (hållplats Valand)

Pris:  Kursen på åtta träffar 3 395 kr 
E-kursen Här&Nu 744 kr

Totalt: 4 139 kr
Alla priser är inkl moms

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Vad händer när du tränar mindfulness – varför fungerar det?

Det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när vi mediterar. 
Den högra, främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. Den högra pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen av hjärnan styr över positiva känslor som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.

Efter ett par månaders regelbunden träning i medveten närvaro sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan, det vill säga från irritation och stress till lugn och glädje. Andra effekter av vänsterförskjutningen av pannlobsaktiviteter är bättre sömn, ökad förmåga att avläsa andra människors känslouttryck och ökad grad av medkänsla med sig själv och andra.

Det område som kontrollerar starka, negativa känslor som raseri och fruktan – de mandelformade kropparna – minskar sin aktivitet så att man blir lugnare och mer balanserad i en stressande miljö.

Hur går träningen till?

Med vårt internetbaserade träningsprogram tränar du själv ca 20 minuter om dagen 6 dagar i veckan. Du kan genomföra träningen med hjälp av din mobiltelefon, med din läsplatta eller vid din dator. Träningsprogrammet är upplagt i 8 steg

1. Lämna autopiloten – känn din kropp
2. Observera din andning – träna ditt andningsankare
3. Var närvarande i andning och kroppsrörelse
4. Bara sitt – Här och Nu
5. Acceptans samt S O A S
6. Att hantera svårigheter
7. Tankar är inte fakta
8. Ta hand om dig – befäst din dagliga träning

Träningsprogrammet innehåller

I Programmet tränar vi på två sätt:

  1. Mindfulnessövningar/meditationer: Andrum, Andningsankare, Kroppsscanning, Medvetna rörelser, Sittande meditation
  2. Vardagsövningar: Övningarna hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Vardagsövningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, de hjälper dig att se och att kunna fatta mer medvetna beslut.