Här en guide till de olika e-kurserna som vi hoppas skall hjälpa dig att välja lämplig e-kurs. I e-kurserna för du små lektioner två gånger per vecka samt dagliga övningar.

E-kurser:

  1. E-kursen Här&Nu är vårt och Sveriges mest använda träningsprogram i mindfulness, utvärderat i olika forskningsartiklar med positiva effekter på bland annat stress, lätt till måttlig ångest och depression, cancer, hjärtsvikt samt som stöd till föräldrar med långvarigt sjuka barn med flera. Övningarna är på ca 20 minuter (ibland på ca 30 minuter) om dagen. Ofta också bra vid utmattning och sömnstörning. Om du är kan ta dig tiden -20-30 minuter per dag - föreslår vi i första hand detta program. Läs mer >>
  2. E-kursen Vid stress. Rekommenderar vi till dig som kan dig ta dig ca 10 minuter en till två gånger per dag för att minska din stress och oro och vill öka din livskvalitet. Träningen tar 8-16 veckor och sen kan du repetera övningarna. För dig som vill minska stress både på kort och lång sikt. Läs mer >>
  3. Prova på mindfulness - för fokus och energi. Det är ett kortprogram på 2-4 veckor med övningar under ca 10 minuter, en till två gånger per dag sex dar i veckan. Förutom att minska stress på kort sikt ökar kursen självmedvetenhet och självkontroll precis som kurs nr. 2 "Vid stress". För dig som vill prova på mindfulness på kort sikt. Positivt utvärderat i forskning. Läs mer >>
  4. Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra. Det är en sex veckors e-kurs med träning ca 15 minuter per dag. Syftet är att öka medkänsla med sig själv och andra. De första två veckorna innehåller mindfulnessträning. De övriga veckorna träning i medkänsla. Du kan använda den här kursen utan förkunskaper i mindfulness eller som en fortsättning på e-kurserna Här&Nu eller Vid stress. Läs mer >>
  5. Mindfulness och medkänsla för stressade ungdomar 15 till 25 år. Denna kurs innehåller 10 olika 15 minutersövningar och övningar för att hantera stress och utmaningar. I första hand är den tänkt för ungdomar. Och för skolhälsovården och ungdomsmottagningar. Men det finns ingen övre åldersgräns. Läs mer >>
  6. Mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom. En ca 8-16 veckor lång e- kurs med övningar på ca 10 minuter en till två gånger om dagen. Många av övningarna ökar medkänslan med dig själv och förmågan att hantera smärta och andra obehagliga symtom. Ökar livskvalitet och minskar symtom. Utvärderat i forskning. Läs mer >>
  7. Mindfulness vid ångest. 8 veckors e-kurs. Ca tio minuters övningar en till två gånger per dag. Utvärderad i forskning med positiva resultat på olika former av ångest. Utvärderad i forskning. Mindre än 10 minuter träning om dagen har effekt. Läs mer >>
  8. Mindfulness för närstående till långvarigt sjuka. Övningarna är på ca tio minuter en till två gånger per dag. Upplägget är särskilt inriktat på närståendes situation. Ökar förmågan till medkänsla med sig själv och andra och underlättar avvägningen av egna behov mot andras. Den upplevda vårdbördan minskar. Utvärderad i forskning. Läs mer >>
  9. Mindfulness under graviditet och förlossning. Det här är en e-kurs utarbetad av barnmorskan Maria Engström med övningar som du kan börja med i t.ex. vecka 24 för att må bättre under graviditeten och för att förbereda dig väl inför förlossningen. Läs mer >>
  10. Mindfulness grundkurs. Denna kurs ger dig grunderna i mindfulness. Övningarna är på ca 10 minuter en till två gånger per dag i 8-16 veckor. Denna kurs har stor överensstämmelse med "Vid stress" men saknar dokumentation om stress. Läs mer >>