Instruktörsutbildning Steg 1

16 500 KR EXKL MOMS En utbildning för dig som vill lära dig mer om vad mindfulness är och innebär. Ger dig grunden för att handleda grupper och individer i mindfulness. Vi ger dig teori och forskning och exempel på hur du tränar och leder andra. För dig som planerar att arbeta professionellt med mindfulness.
20.625,00 kr
Lägger i varukorgen
Instruktörsutbildning Steg 1

Utbildningsupplägg (1+2+2+1 dagar)
Träningsprogrammet Här&Nu på 8 veckor är en förenklad form av MBSR/ MBKT. Utöver de fyra utbildningsblocken är en central del din egen mindfulnessträning. Din egen träningen ökar din medvetenhet och lär dig att fånga upp erfarenheter hos dina kommande kursdeltagare. 

I utbildningen ingår
- Här&Nu, ettforskningsbaserat 8-veckors träningsprogram,
- Instruktörskompendium
- Boken Mindfulness i vardagen
- Instruktörsnätverk.
- Utbildnings-och föreläsningsmaterial med Mindfulnesscenters kvalitetsstämpel.
- Rabatt på våra produkter
- Instruktörsbrev 12 gånger/år
- Information om ny forskning
- Nätverksträffar
- Fördjupningskurser

För-och eftermiddagsfika ingår alla dagar samt lunch på introduktionsdagen.