Webinar 2 av 3 med Philippe Goldin, PhD – sv

webinar 2 info

Vi är glada, tacksamma och stolta över att ha Philippe Goldin (PG), PhD, Associate professor, UC Davis, som gästföreläsare.

I en serie på tre webinar var det det andra kostnadsfria webinaret, 27 januari.

Denna gång jämförsdes Kognitiv beteende terapi (KBT) och mindfulness´(MBSR) effekter på hjärna och beteende. Detta är ett av Philippes forskningsområden.

Philippe är psykolog och hjärnforskare, han är en av världens ledande forskare på mindfulness effekter på hjärnan. Han har en omfattande vetenskaplig produktion inom området och ett 90-tal vetenskapliga artiklar publicerade.

Philippe har också varit vetenskaplig rådgivare till Google när deras mycket populära Search Inside Yourself (SIY) program togs fram för anställda för ett tiotal år sedan. Han är också en av grundarna till ledarskapsprogrammet som därefter togs fram (SIYLI).

På 1990 talet tillbringade PG 6 år i Indien och Nepal för att studera olika språk, buddistisk filosofi och debatteknik vid Namgyal Monaseray Dialectic Monsastic Institute, och fungerade också som tolk för olika tibetanska lamas.


Summary of talk:

In this talk Philippe presented and discussed brain and behavioral data showing how CBT and MBSR produce shared/similar and also unique changes in anxiety, reappraisal and acceptance during 12 weeks of treatment. Mediators of therapeutic change in adults with social anxiety disorder were examined.

Deep dive into the shared and unique temporal dynamics during 3 months of CBT vs MBSR for adults with social anxiety disorder: an investigation of anxiety, emotion regulation, and mediators of therapeutic brain and behavioral changes.


Philippe Goldin, PhD is an Associate Professor at University of California Davis and Director of Clinically Applied Affective Neuroscience Laboratory.

CV

His team is currently engaged in
(a) basic research on the brain networks that differentiate different types of emotion regulation strategies;

(b) clinical research on the neural bases of psychopathology;

and (c) clinical intervention research examining the brain and behavioral mechanisms of therapeutic change during Cognitive-Behavioral Therapy, Mindfulness-Based Stress Reduction, and Compassion Cultivation Training in adults with anxiety, depression and chronic pain disorders.POWER POINT PRESENTATION FINNS HÄR!


Här finns det 3 artiklar om CBT vs MBSR, för dem som skulle vara intresserade av att läsa några artiklar före eller efter presentationen.

Group CBT Versus MBSR for Social Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial 

Trajectories of social anxiety, cognitive reappraisal, and mindfulness during an RCT of CBGT versus MBSR for social anxiety disorder

Acceptance versus reappraisal: Behavioral, autonomic, and neural effects


Moderator och värd:

Ola Schenström, läkare, författare, mindfulnesslärare och grundare av Mindfulnesscenter (2007, MfC) med syftet att göra träning  i mindfulness och medkänsla brett tillgänglig i Sverige – i förskola/skola, vård, arbetsliv och ledarskap.

MfC har utbildat ca 2 800 instruktörer steg 1 och ca 180 steg 2. Ett 15 tal forskningsartiklar har publicerats om MfC utbildning och e-kurser.

Ola har tidigare varit ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen och Chair of the Executive Committee i IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nucclear War) mottagare av Nobels Fredspris 1985.

MfC´s vision är, att tillsammans med andra, göra Sverige till en föregångare för mindfulness och medkänsla som integrerade delar inom olika samhällssektorer.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom