Vad är mindfulness? Lektion 1, Uppmärksamhet.

Hej!

Jag får ofta frågan: vad är mindfulness?

Lektion 1. Uppmärksamhet

Det är inte helt enkelt att svara på frågan. För det är svårt att beskriva i ord vad mindfulness är och kan ge. Egentligen är det enda sättet att själv pröva på ett träningsprogram och gå igenom det fullt ut innan du gör en bedömning. Orden om mindfulness är inte mindfulness.

När jag introducerar mindfulness på kurser och föreläsningar brukar jag använda tre ord – innan vi går in på övningar som säger betydligt mer. Det första ordet är uppmärksamhet – dels att rikta den medvetet på det vi själva vill och dels att behålla uppmärksamheten under längre och längre tid(den svårare delen). Uppmärksamhet är en mycket viktigt mänsklig egenskap och grunden för t.ex. allt lärande. Hjärnan är plastisk (formbar) och förändras hela tiden beroende på var vi har vår uppmärksamhet. Det vi uppmärksammar sätter spår i hjärnan. Och ju skarpare uppmärksamheten är desto starkare blir de nervkretsar som aktiveras. På engelska beskrivs detta faktum som ”what fires together, wires together” dvs. de nervceller som aktiveras(”fyrar av”) bildar nätverk(”ledningar”) tillsammans.

Där vi har haft vår uppmärksamhet blir vår erfarenhet. Och summan av våra erfarenheter blir vårt liv! Var vi har haft vår uppmärksamhet under uppväxt, utbildning och arbete mm blir också det filter, prisma eller ”glasögon” som vi ser på världen igenom. Vi ser inte på världen som den är utan väljer vad vi tar in, medvetet ibland men ofta omedvetet, beroende just på tidigare erfarenheter.
Det är många som vill ha vår uppmärksamhet av kommersiella skäl.
Idag är uppmärksamheten för många, kanske de flesta, mer splittrad än någonsin pga mobiltelefoner, SMS, Facebook, Instagram, e-post mm. Känner du igen dig?
Vi har såväl yttre distraktioner som pip och andra signaler från mobil och dator men också många inre automatiserade distraktioner som impulsen att kolla eventuellt svar på det nyss skickade SMS:et, Facebookinlägget eller e-postmeddelandet. Eller så kan de inre impulserna driva dig till Pokemonletande eller spelande som Candy Crush eller något annat…

Alla dessa distraktioner medverkar till att du blir mindre närvarande i ditt liv och riskerar att missa de viktigaste livet – nuet – den enda stund du lever!
För hjärnan blir bra på det den tränas i. Tränar vi splittring och att hoppa från det ena till det andra till det tredje, till det fjärde och femte osv. blir vi bra på det och att bli lättdistraherade. MEN vi blir dåliga på motsatsen – att fokusera och koncentrera oss. Jag menar att bristen på uppmärksamhet redan är ett gigantiskt problem i vårt samhälle så väl i skolan, som på många arbetsplatser som i familjelivet – unga som vuxna.
Kanske är det så att den nya tekniken(som förstås också har fördelar) håller på att erodera våra liv och inte minst våra mänskliga djupare relationer. Goda relationer är enligt en i stort sett samstämmig forskning basen för ett gott liv.
Ett starkt motgift mot splittring, stress ohälsa är mindfulnessträning! Senare års forskning visar att mindfulnessträning har positiva effekter inte bara på hjärnans funktioner utan också långt ner på cellnivå! Mycket talar för att hjärnans och övriga kroppens åldrande sker långsammare. Och mindfulnessträning lägger inte bara år till livet utan också ”liv till åren”!

Mitt och vårt mål med Mindfulnesscenter är att göra forskningsbaserad träning i mindfulness lätttillgänglig över hela landet – i skolan, hälso- och sjukvården och i arbetslivet.

Vi erbjuder därför utbildning av instruktörer enligt en i forskningsbaserad modell(1+2+2+1dag). Du kan använda denna träning såväl för professionell som för din personliga utveckling. Vi har kursdeltagare från de flesta yrken och också allt fler nyblivna pensionärer som vill fortsätta bidra till livet. Vi har idag utbildat ca 1500 instruktörer enligt denna modell. Här har du mer information om kurserna och erfarenheter från dem.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Luleå: mindfulnesscenter.se/mindfulness-kurser-utbildningar/

Och vi har träningsprogram som du kan använda i mobilen, surfplattan eller datorn:

  • Vid stress
  • Prova på mindfulness för fokus
  • Långvarig smärta
  • Gravida inför förlossning

I dessa program är övningarna på 10 min en eller två gånger per dag. Börja gärna med 10 min/dag!

Och så har vi vårt mest populära och i Sverige mest använda program i mindfulnessträning:

  • Här&Nu (on line eller via CD, faktahäfte och träningsdagbok) – minskar enligt forskning psykisk ohälsa som stress, lätt till måttlig ångest och depression

Och så har vi övningar för barn/ungdomar – on line eller via CD för

  • Barn 4-7 år
  • Barn 8-12 år
  • Ungdomar

Se vår hemsida: mindfulnesscenter.se/shop-kategori/cd-skivor-och-bocker/.

Vi kan också erbjuda coachning med någon av oss på Mindfulnesscenter. Många använder sitt friskvårdsbidrag för det. Här kan du läsa mer mindfulnesscenter.se/shop-kategori/kurser/

Det svåra med mindfulnessträning är att ta sig tiden! Autopiloten är stark och stretar emot när vi pröva något nytt.

Instruktionen är därför – bestäm dig! Just do it! Och gör ingen utvärdering förrän kursen är klar!

Var nyfiken på dina erfarenheter, förvänta dig inget särskilt, se vad du upptäcker!
Mindfulnessträning kan förändra ditt liv.

Lycka till!

I nästa lektion skall jag tala om det andra ordet jag brukar använda vid introduktioner i mindfulness:
Medvetenhet.

Allt gott!

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom