Ersätt dåliga vanor med mindful yoga

En orsak till att träna medveten närvaro eller mindfulness är att vi genom träningen får lättare att ersätta dåliga vanor med goda.

Vi börjar med kroppen. Det är här mindful yoga kommer in. Vi ändrar våra kroppsliga vanor. Vi rör oss utanför kroppens invanda rörelseområde. Och vi gör det med medvetenhet och varsamhet. Vi uppmärksammar kroppens balans, ställningar och rörelser. Vi blir också fysiskt smidigare och starkare genom träningen.

I mindful yoga är vi medvetet närvarande om kroppen när vi står, sitter, ligger eller rör oss.

Vi uppmärksammar också vad vi tänker och känner i förhållande till hur vi utför övningarna. Vi lägger märke till eventuella motstånd och känslor av ”behagligt” eller ”obehagligt” och hur vi förhåller oss till dessa känslor. Den under mindful yoga upptränade medvetenheten kan vi sedan använda i vårt vardagsliv.

Vi lägger till exempel lättare märke till när vi har axlarna uppdragna som tecken på spänning och kanske oro eller när vi sitter med armarna i kors över bröstet som ett sätt att skydda oss eller uttrycka tveksamhet. Vi blir mer medvetna om vårt kroppsspråk och hur det avspeglar vårt sinnestillstånd.

Också vår hjärna påverkas av mindful yoga och andra beteendeförändringar.

Det kallas att påverka hjärnans plastiska förmåga som är långt större än vad forskare tidigare trott. Vad vi tränar påverkar såväl hjärnans funktion som struktur. Genom att påverka vår kroppshållning påverkar vi vårt sinnestillstånd. Trafiken går åt bägge hållen. Sinnet påverkar kroppen och kroppen sinnet. Om vi till exempel halvligger i en stol eller sitter rakt men avspänt påverkar det vårt sinnestillstånd.

Pröva gärna den här övningen: Lägg märke till vad som sker i din kropp och ditt sinne om du blundar och för dina mungipor neråt så mycket du kan under cirka 10 sek…För att sen föra dem uppåt så mycket du kan under lika lång tid… Vad lade du märke till?

Genom träning i mindful yoga blir vi mer medvetna om den ömsesidiga påverkan mellan kropp och sinne. För att ändra dåliga vanor till goda behövs medvetenhet och vilja. Genom träningen i mindful yoga ökar också medvetenheten om kroppsliga förnimmelser, tankar och känslor. Vi lägger lättare märke till våra inre signaler och motstånd mot att ändra vanor. Och vi lär oss bemöta hur vi kan förhålla oss till motstånd och känslor av obehag. Vår valfrihet ökar. Vi blir allt bättre på att röra oss utanför vår bekvämlighetszon. Och vi kan i högre utsträckning än tidigare ersätta dåliga vanor med goda. Pröva själv får du se!

Varma hälsningar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen, 52 vägar till Mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom