Steg 1 utbildningsdagar – på plats – för dig som har gått introduktionsdagen

Har du gått introduktionsdagen och vill fortsätta vidare? Välkommen till en unik utbildning till Mindfulnessinstruktör.

Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskaper och kompetens att leda dig själv, individer och grupper i mindfulnessträning.

Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader. Utbildningen till Steg 1 instruktör i mindfulness utgår från ett icke hierarkiskt och icke dömande förhållningssätt och bygger på det Här&Nu pogram som grundaren av Mindfulnesscenter Dr Ola Schenström utvecklat. Här&Nu programmet bygger i sin tur helt på MBSR och MBCT men är anpassat för att fungera i dagens stressfyllda liv.

Välj utbildningstillfälle

VÄLJ STAD
STARTDATUM
TIDER/OMFATTNING

Stockholm

PRIS
13 220 kr exkl moms, 16525 kr inkl moms

Välkommen till vår populära utbildning till mindfulnessinstruktör. Vi har utbildat fler än 2 600 instruktörer under mer än 10 år.  Det är en utbildning för dig som vill utvecklas både professionellt och personligen. Allt fler går utbildningen enbart för sin egen skull. Kanske vill du också vara med och bidra till ett mänskligare samhälle så att många fler får möjlighet att känna sig trygga, motståndskraftiga och kan hantera livets upp- och nedgångar.

Vi på Mindfulnesscenter arbetar för att göra mindfulness brett tillgänglig och till en integrerad del i skola, vård, arbetsliv och idrott.

Arbeta som mindfulnessinstruktör

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. De sex utbildningsdagarna håller högsta professionella standard. Du får med dig de modeller och den teoretiska kunskap som du behöver för att bli trygg i din roll som Steg 1 instruktör. Genom åren har vi utbildat deltagare från såväl näringsliv som skola, hälso- och sjukvård. Hos oss får du en värdefull utbildning som du kan använda dig av oavsett vilken bransch du kommer ifrån. Vi har deltagare från mer än ett 50 – tal olika yrkesområden.

Utbildningsdagarna 2-5
Under utbildningen till Mindfulnessinstruktör går du igenom den forskningsbaserade e-kursen Här&Nu på åtta veckor. Kursen är en förenklad form av MBSR/ MBKT. Utöver utbildningsdagarna som varvar teori och praktiska övningar praktiserar du hemma mellan träffarna. Din egen träning och erfarenheterna från den är basen för att lära ut mindfulness till andra. Träningen ökar din medvetenhet och lär dig hur du möter dina erfarenheter. Med den egna träningen som bas lär du dig hur du fångar upp erfarenheter hos dina kommande kursdeltagare och hur de kan bemöta sina egna erfarenheter på ett konstruktivt och medkännande sätt.

Innehåll

 • Stressfysiologi
 • Forskning
 • Verkningsmekanismer
 • Vad händer i hjärnan vid träning?
 • Stress, sömn och effekter
 • Att träna mindfulness
 • Leda, följa upp och feedback
 • Grupp och gruppdynamik
 • Användningsområden i samhället 

Vi lägger stor vikt vid din praktiska träning under utbildningsperioden. För att bli diplomerad behöver du delta på samtliga dagar och i de gruppövningar som ingår i utbildningen. Du behöver ha slutfört Här&Nu programmet, praktiskt övat mindfullt förhållningssätt samt tränat på en pilotgrupp. Inför diplomeringsdagen skall du också ha skrivit en diplomeringsuppsats på 2-3 sidor om dina reflektioner och tankar inför framtiden. Detta upplägg gör att du vid avslutad utbildning känner dig trygg att praktiskt arbeta som mindfulnessinstruktör

Utbildningsdag 6 – diplomeringsdag

Under denna dag genomförs praktiska prov där deltagaren får leda, utforska övningar i liten grupp och få feedback. Vi blickar in i framtiden och går igenom vad vi särskilt bör ge akt på i rollen som instruktör. Vi hälsar den diplomerade välkommen till vårt nationella nätverk av instruktörer för fortsatt utveckling och stöd.

Alla utbildningar hålls i trevliga lokaler ca 10 min från tågcentral/centrala stadsdelarna. Utförlig praktisk information kommer i välkomstbrev inför alla kurstillfällen.

Vi på Mindfulnesscenter följer noga den utveckling som sker samt de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med avseende coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

Vi kommer fortsättningsvis att hålla utbildningar även online.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du upptäcker tidigare din kropps signaler på för hög stress och stresstankar, därmed kan du bryta den onda spiralen tidigare. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också̊ ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.

Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskaper och kompetens att leda dig själv, individer och grupper i mindfulnessträning.

Detta får du

 • Diplom för Steg 1 Mindfulnessinstruktör
 • Fortsatt utbildning (2+2+1)
 • Omfattande kursmaterial, modeller och handledarmaterial
 • Individuell feedback på din diplomeringsuppsats
 • Utbildningen har begränsat deltagarantal, max 20
 • Det forskningsbaserade 8-veckors träningsprogrammet, Här&Nu
 • Instruktörskompendium,
 • Boken Mindfulness i vardagen
 • För-och eftermiddagsfika ingår alla dagar samt lunch på introduktionsdagen.

Efter diplomering får du dessutom

 • Tillgång till vårt instruktörsnätverk.
 • Ett utbildnings- och föreläsningsmaterial
 • Instruktörsbrev ca 12 gånger/år
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Möjlighet att och fördjupningskurser.

Göteborg

2021-12-01
2+2+1

Utbildningsomg 1:  1 – 2 december 2021
kl 9.00 -15.30

Utbildningsomg 2:  12 – 13 januari 2022 kl 9.00 -15.30

Diplomeringsdag  3 mars 2022
kl. 9-15.30

13 220 kr exkl moms, 16525 kr inkl moms

Stockholm

2021-11-29
2+2+1

Utbildningsomg 1:  29 – 30 november 2021
kl 9.00 -15.30

Utbildningsomg 2:  25 – 26 januari 2022 kl 9.00 -15.30

Diplomeringsdag  22 mars 2022
kl. 9-15.30

13 220 kr exkl moms, 16525 kr inkl moms

Malmö

2021-12-09
2+2+1

Utbildningsomg 1:  9 – 10 december 2021
kl 9.00 -15.30

Utbildningsomg 2:  27 – 28 januari 2022 kl 9.00 -15.30

Diplomeringsdag  18 februari 2022
kl. 9-15.30

13 220 kr exkl moms, 16525 kr inkl moms
course instructor
Dina lärare

Ola Schenström, Ola Lundström

Q: Var vill du gå utbildningen

Köpvillkor

BLI INSTRUKTÖR

Bli diplomerad mindfulnessinstruktör hos oss. Välkommen till Sveriges ledande utbildare, hittills 2800 diplomerade.

TRÄNA ONLINE

Med vår app eller via webben kan du enkelt träna mindfulness när och var du vill med våra olika program. Läs mer här

Relaterade utbildningar

tulpaner- kaffe- laptop

Steg 1 utbildningsdagar online – för dig som har gått introduktionsdagen

Har du gått introduktionsdagen och vill fortsätta vidare? Välkommen till en unik utbildning till Mindfulnessinstruktör. En utbildning för dig som…

Instruktörsutbildning Steg 2 – Hela

En utbildning för dig som vill vara med och skapa ett mänskligare samhälle. Genom vår steg 2 utbildning utvecklar du…

Påbyggnadsutbildning på Arbetsplatsen

Denna utbildning ger dig kompetens att arbeta med mindfulness på arbetsplatser. Du får med dig ett fördjupat och arbetsplatsanpassat upplägg…

Mini Cart 0

Your cart is empty.