Mindfulnesscenter erbjuder dig som är utbildad Steg 1 instruktör en påbyggnadsutbildning i Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra.

Utbildningens innehåll:

Mindfulness är grunden till medkänsla och innebär att vi har fokus på ett öppet utforskande av allt som pågår inne i oss och i vår omgivning. Medkänsla är vår förmåga att vara öppna och känsliga för vårt egna och andras lidande, med en önskan och en strävan efter att försöka avhjälpa och lindra lidandet.
Självmedkänsla ger oss den trygghet som behövs för att öppna sig för och acceptera smärtsamma känslor så de kan läkas. Vi ger oss medkänsla inte för att känna oss bättre utan för att vi känner smärta. Medkänsla leder till samhörighet, en upplevelse av att vara delaktig i den mänskliga gemenskapen, där vi alla erfar smärta, motgång och lidande. Mindfulness och medkänsla är färdigheter som kan läras ut och är alltid tillgängliga.
 
Kursen är upplagd i sex steg:
 
Steg 1: Vi övar på vänlig uppmärksamhet i form av Andningsankaret, Kroppsskanning och Utforska andningen.
 
Steg 2: Vi tränar upp förmågan till vänlig medvetenhet och lägger till meditation för tankar och känslor.
 
Steg 3: Övningar i kärleksfull vänlighet till sig själv och andra, en önskan att alla kännande varelser ska vara lyckliga. Vi övar oss också i att hantera svåra känslor.
 
Steg 4: Här introduceras träning i medkänsla. Först övar vi medkänsla med en kär vän och därefter medkänsla med sig själv. Vi lär oss övningen paus för medkänsla med sig själv.
 
Steg 5: Nu lägger vi till medkänsla med sig själv, andra och alla. Vi övar upp vår förmåga att vara öppna och känsliga för vårt egna och andras lidande, med en önskan och en strävan efter att försöka avhjälpa och lindra lidandet. Vi lär oss också övningen mjuka upp, lindra, tillåt.
 
Steg 6: Här får vi lära oss övningarna kärleksfull vänlighet och medkänsla och en stilla stund. Den senare består av fyra steg. Avsikten med de olika stegen är att stilla oss mentalt, känslomässigt och fysiskt, så att vi kan leva med klarhet från såväl hjärta som hjärna.