Instruktörsutbildning Steg 2

Genom vår steg 2 utbildning får du en fördjupad förståelse av mindfulness både praktiskt och teoretiskt. Du utvecklar en gedigen kompetens för att leda andra i mindfulness. Utbildningen inleds med en fem dagar lång retreat på internat som fördjupar din egen erfarenhet av mindfulness under ideala omständigheter. Efter den genomför du åtta veckors egen träning med längre övningar baserat på Här&Nu programmet och MBKT (Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi).

De följande sex utbildningsdagarna ger fördjupad kompetens att leda alla övningar i Här&Nu programmet. Vi utvecklar förmågan att i dialog dela upplevelser och möta det som kommer upp hos deltagare. Genom personlig feedback från erfarna och kompetenta lärare får du möjlighet att hitta ditt eget sätt att leda på.

Du får även öva på och leda vänlig medvetenhet samt introduktion till medkänsla som förhållningssätt till dig själv och andra. Litteraturstudier, diskussioner och en skriftlig uppsats fördjupar din teoretiska förståelse av mindfulness och dess tillämpning.

Utvärderingar av Steg 2 har visat att 93% ger utbildningen betyg 4-5 av 5 som helhet och de flesta som gått den känner sig mycket tryggare i att leda mindfulness efteråt.

Några omdömen från deltagare:

”Mycket bra, verkligen givande, kan inte tänka mig bättre! Mycket gedigen utbildning.”
”Fantastisk utbildning både för personlig utveckling och kompetensutveckling.”
”En annan förståelse för vad mindfulness är och bättre rustad för att leda.”
”Känner otrolig tillit och trygghet i rollen som instruktör efter steg 2.”

Genom åren har vi utbildat deltagare från såväl näringsliv, skola samt hälso- och sjukvård. Vi har hittills utbildat drygt 200 instruktörer i Steg 2 enligt ett koncept som vi har mycket positiv erfarenhet av. Steg 2 ger dig en professionell utbildning som du kan använda dig av oavsett vilken verksamhet du arbetar inom.

Det är också möjligt att anmäla sig endast till retreaten, för att få inspiration och fördjupning med möjlighet att gå hela utbildningen senare.

OBS! Du måste först välja “Kurs tillgänglig i x platser” för att sedan kunna välja datum.

Välj utbildningstillfälle

VÄLJ PLATS
STARTDATUM
TIDER/OMFATTNING

Stockholm

PRIS
25 500 KR EXKL MOMS

Utbildningen leds av våra kompetenta och erfarna utbildare Beatrice Blidner och Ola Lundström.

Beatrice är leg. fysioterapeut och har arbetat i 26 år på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning där hon utvecklat och lett mindfulnessbaserad gruppbehandling för patienter med främst ångest och depression. Hon har undervisat i över 15 år på fysioterapeutprogrammet, Göteborgs universitet, i psykisk ohälsa och numera mindfulness. Beatrice har grundutbildning i Psykodynamisk psykoterapi (PDT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Basal Kroppskännedom (BK), färdighetsträning (DBT), kroppsorienterad psykoterapi och hälsocoachning. Hon har gått instruktör utbildningarna steg 1 och 2 hos Mindfulnesscenter och har dessutom deltagit vid flera kurser i MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) och Mindful Self Compassion (MSC) . Beatrice deltar på flera mindfulnessretreater varje år och är själv en mycket uppskattad retreatledare.  Beatrice är anställd på Mindfulnesscenter som expertresurs inom vårdområdet, med speciellt fokus på psykisk ohälsa och långvarig smärta och sjukdom. Hon coachar även mot företag som tex Trafikverket.

Ola Lundström har lång erfarenhet av att utöva och undervisa i meditation och mindfulness. Han är utbildad i Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) av professor Mark Williams och i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) av Camilla Sköld och Anita Olsson. Ola har yrkeserfarenhet från arbete med förebyggande av psykisk ohälsa inom skola, socialtjänst och psykiatri och har föreläst och handlett i mindfulness på företag. Ola är en mycket uppskattad och erfaren retreatledare.

 

 

 

Steg 2 utbildning – upplägg

Utbildningen sträcker sig över 6-8 månader och utgår från ett icke hierarkiskt och icke dömande förhållningssätt.  Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Den fem dagar långa retreaten och de sex följande utbildningsdagarna håller högsta professionella standard. Du får med dig de modeller och den teoretiska kunskap som du behöver för att bli trygg i din roll som Steg 2 instruktör.

Vi lägger stor vikt vid din praktiska träning under utbildningsperioden. Detta upplägg gör att du vid avslutad utbildning känner dig trygg att leda individer och grupper i mindfulnessträning och alla övningar i Här & Nu-programmet. Stor vikt läggs även på att öva utforskandet som följer på övningarna.

Retreat 

Du får under retreaten tillfälle att, fördjupa din egen upplevelse och erfarenhet av mindfulness. Fördjupa din förståelse av vad mindfulness är och varför det är verksamt. Du får uppleva stillhet genom tystnad och en vilsam miljö, fylla på energi och få lugn och ro. Vi delar erfarenheter med andra instruktörer och får en översikt av mindfulnessbaserade interventioner.  Du får en upplevelsebaserad kunskap om mindfulnessbaserade program som MBSR och MBKT.

Retreaten hålls på Syninge kursgård, ett internat som inkluderar helpension i enkelrum samt utbildningsdelen av retreaten. Du kan anmäla dig till enbart retreaten och sen välja om och när du vill gå resten av steg 2 utbildningen.

Förkunskapskrav:

Utbildningen vänder sig till dig som har gått Mindfulnesscenters Steg 1 utbildning till mindfulnessinstruktör (eller likvärdig), har minst ett års erfarenhet av regelbunden egen mindfulnessträning och även erfarenhet av att leda grupper eller individer i mindfulness.

Krav för diplomering:

• Att ha deltagit på hela retreaten och alla sex kursdagarna.

• Att ha genomfört åtta veckors övning med längre övningar (ca 40 min) enligt e-kursen för Steg 2.

• Att ha prövat övningar i vänlig medvetenhet och medkänsla.

• Att ha använt det du lärt dig under utbildningen när du leder individer eller grupper i mindfulness.

• Att ha läst all angiven kurslitteratur och deltagit i muntlig redovisning och diskussion av denna.

• Att ha skrivit en godkänd diplomeringsuppgift med svar på både personliga och teoretiska frågor.

 Detta får du:

  • Diplom Steg 2 Mindfulnessinstruktör
  • 5 + 6 dagars utbildning (5+2+2+2)
  • 8 veckors e-kurs utifrån MBKT (ca 40 min/dag)
  • Omfattande kursmaterial, modeller
  • Individuell feedback på din diplomeringsuppsats
  • Instruktörskompendium för steg 2
  • För- och eftermiddagsfika ingår alla dagar
  • Utbildningen har begränsat deltagarantal, max 20
  • Behörighet till Steg 3 när den startar upp.

Upplägg

Retreat

Du får under retreaten tillfälle att: Fördjupa din egen upplevelse och erfarenhet av mindfulness. Fördjupa din förståelse av vad mindfulness är och varför det är verksamt. Fylla på energi och få lugn och ro. Dela erfarenheter med andra instruktörer. Få en upplevelsebaserad kunskap om mindfulnessbaserade program som MBSR och MBKT.

Kursomgång 1, två dagar

Du får under denna omgång: Öva att leda kroppsskanning 20 min, öva att leda sittande meditation, 20 min. En översikt över MBSR, MBKT och Här & nu programmen. Introduktion till dialektisk medvetenhet, utbyta erfarenheter av din egen övning i mindfulness samt redovisa läst litteratur i mindre grupper.

Kursomgång 2, två dagar

Du får under denna omgång: Öva att leda yoga – medvetna rörelser, 20 min,öva att leda vänlig medvetenhet, 20 min. En introduktion till medkänsla med sig själv och andra. Undervisning om utforskande dialog i mindfulness. Utbyta erfarenheter av din egen övning i mindfulness samt redovisa läst litteratur i mindre grupper.

Kursomgång 3, diplomering i två dagar

Du får under denna omgång: Öva att leda någon av grundövningarna på utbildningen. Göra en självskattning och utvecklingsplan för dig själv som instruktör. Muntlig och skriftlig utvärdering av utbildningen och feedback på hemuppgifter. Diplomering!

Tid och plats

Retreat Syninge Kursgård,
norr om Stockholm alldeles i närheten av Norrtälje.

Start onsdag kl 10.00 med fika, avslutning söndag kl 14.00.

Kursdagarna centralt i Stockholm

Ca 15 min från tågcentral/centrala stadsdelen,

Kl 9.00 – 17.00 samtliga dagar.

Utförlig praktisk information kommer i välkomstbrev inför alla kurstillfällen till anmälda deltagare.

För mer information om utbildningarna och kommande starter kontakta: utbildning@mindfulnesscenter.se

Pris

Retreat
11 500 kronor exkl. moms (obs pris exkl. moms 25%)
Priset inkluderar helpension i enkelrum samt utbildningsdelen av retreaten.

Utbildningsdagarna
14 000 kronor exkl. moms, fakturering uppdelad på tre tillfällen.
Ingår fika men lunch tillkommer.

Total kostnad Steg 2 (5+6 dagar)
25 500 kronor exkl. moms

 

 


Mycket bra, verkligen givande, kan inte tänka mig bättre! Mycket gedigen utbildning.


Känner otrolig tillit och trygghet i rollen som instruktör efter steg 2.


Fantastisk utbildning både för personlig utveckling och kompetensutveckling.


En annan förståelse för vad mindfulness är och bättre rustad för att leda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Stockholm

2022-10-12
5+2+2+2

Retreat Syninge 2022
Retreat  12-16 oktober 2022

Utbildningsdagar 2023
Utbildningsomg 1 2-3 feb 2023

Utbildningsomg 2 30-31 mars 2023

Utbildningsomg 3, Diplomering 11-12 maj 2023

25 500 KR EXKL MOMS
course instructor

Ola Lundström, Beatrice Blidner och Ola Schenström

Q: Var vill du gå utbildningen

Köpvillkor

BLI INSTRUKTÖR

Bli diplomerad mindfulnessinstruktör hos oss. Välkommen till Sveriges ledande utbildare, hittills 2800 diplomerade.

TRÄNA ONLINE

Med vår app eller via webben kan du enkelt träna mindfulness när och var du vill med våra olika program. Läs mer här

Relaterade utbildningar

Meditationsretreat – för alla instruktörer

Om du vill fördjupa dig inom meditation då är vår fem dagars retreat 12-16 oktober på Syninge kursgård något du inte får…

Påbyggnadsutbildning Mindfulness i naturen

För dig som är instruktör och vill kunna erbjuda mindfulnesskurser ute i naturen till individer och grupper! Välkommen till påbyggnadsutbildning…

Påbyggnadstbildning Mindful Qigong

OBS – få platser kvar! Välkommen till vår populära påbyggnadsutbildning Mindful Qigong, för dig som är utbildad instruktör och vill…

Mini Cart 0

Your cart is empty.