Instruktörsutbildning Steg 1 hela – på plats

Välkommen till en unik utbildning till Mindfulnessinstruktör!

Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader. Utbildningen till Steg 1 instruktör i mindfulness utgår från ett icke hierarkiskt och icke dömande förhållningssätt. Den bygger på det Här&Nu program som grundaren av Mindfulnesscenter Dr Ola Schenström utvecklat. Här&Nu programmet bygger i sin tur helt på MBSR och MBCT men är anpassat för att fungera i dagens stressfyllda liv.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du upptäcker tidigare din kropps signaler på för hög stress och stresstankar, därmed kan du bryta den onda spiralen tidigare. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också̊ ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.

Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskaper och kompetens att leda dig själv, individer och grupper i mindfulnessträning.

Välj utbildningstillfälle

VÄLJ STAD
STARTDATUM
TIDER/OMFATTNING

Stockholm

PRIS
16.500 kr + moms =20.625 kr inkl moms

Arbeta som Mindfulnessinstruktör

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. De 6 utbildningsdagarna håller högsta professionella standard. Du får med dig de modeller och den teoretiska kunskap som du behöver för att bli trygg i din roll som Steg 1 instruktör. Vi lägger stor vikt vid din praktiska träning under utbildningsperioden.

För att bli diplomerad behöver du delta på samtliga dagar och i de gruppövningar som ingår i utbildningen. Du behöver ha slutfört Här&Nu programmet, praktiskt övat mindfult förhållningssätt samt tränat på en pilotgrupp.

Inför diplomeringsdagen skall du också ha skrivit en diplomeringsuppsats på 2-3 sidor om dina reflektioner och tankar inför framtiden.

Detta upplägg gör att du vid avslutad utbildning känner dig trygg att praktiskt arbeta som Mindfulnessinstruktör. Genom åren har vi utbildat deltagare från såväl näringsliv som skola, hälso- och sjukvård.

Vi har hittills utbildat fler än 2800 instruktörer enligt ett koncept som är positivt utvärderat i svensk forskning. Hos oss får du en värdefull utbildning som du kan använda dig av oavsett vilken bransch du kommer ifrån.

Dag 1 – Introduktionsdag

Första dagen på Instruktörsutbildningen kan bokas separat som en introduktion och inspirationsdag till mindfulness och dess grunder.

Men det är även första av totalt 6 utbildningsdagar när du skall bli instruktör steg 1. Om du väljer att först gå introduktionsdagen och därefter bokar dig på resterande utbildningsdagar får du tillgodoräkna dig dagen både kunskaps- och kostnadsmässigt.

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du avser att arbeta med mindfulness som verktyg i ditt arbete. Under heldagsutbildningen varvar vi teori med praktiska mindfulnessövningar. Vi praktiserar alla grundövningarna i mindfulness och du får inspiration för att komma igång med träning!

Innehåll

 • Samhället – nu och då
 • Lite om stressfysiologi
 • Hinder för att tänka fritt (kognitiva filter)
 • Mindfulness verkningsmekanismer
 • Forskning – var står den idag?
 • Vad händer i hjärnan vid träning?

Diskussion omkring användningsområden

 • Ledarutveckling
 • Personalvård
 • Hälso- och sjukvård
 • Skola och universitet
 • Omsorg
 • Privatliv

Utbildningasdagarna 2-5
Under utbildningen till Mindfulnessinstruktör går du igenom den forskningsbaserade e-kursen Här&Nu på 8 veckor. Kursen är en förenklad form av MBSR/ MBCT.

Utöver de fyra utbildningsdagarna som varvar teori och praktiska övningar så är en central del din egen mindfulnessträning som du förväntas praktisera hemma. Din egen träning ökar din medvetenhet och lär dig att senare fånga upp erfarenheter hos dina kommande kursdeltagare.

Innehåll

 • Stressfysiologi
 • Forskning
 • Verkningsmekanismer
 • Vad händer i hjärnan vid träning?
 • Stress, sömn och effekter
 • Att träna mindfulness
 • Leda, följa upp och feedback
 • Grupp och gruppdynamik
 • Användningsområden i samhället

Detta får du

 • Diplom för Steg 1 Mindfulnessinstruktör
 • 6 dagars utbildning (1+2+2+1)
 • Omfattande kursmaterial, modeller och handledarmaterial
 • Individuell feedback på din diplomeringsuppsats
 • Utbildningen har begränsat deltagarantal, max 20
 • Det forskningsbaserade 8-veckors träningsprogrammet, Här&Nu
 • Instruktörskompendium,
 • Boken Mindfulness i vardagen
 • För-och eftermiddagsfika ingår alla dagar samt lunch på introduktionsdagen.

Efter diplomering får du dessutom

 • Tillgång till vårt instruktörsnätverk.
 • Ett utbildnings- och föreläsningsmaterial
 • Instruktörsbrev ca 12 gånger/år
 • Inbjudan till nätverksträffar.
 • Möjlighet att och fördjupningskurser.

Pris
16 500 kr exkl moms , 20 625 kr inkl moms

Betalning: 

 • Vid  ett tillfälle
 • Delbetalning
  Val av kvartalsbetalning eller månadsbetalning 12 månader.

Val av delbetalning lägger du in vid bokning och detta godkänns via mail från Collector bank.

Plats och tid
Ca 10 min från tågcentral/centrala stadsdelen, gäller alla våra kursorter.

Utförlig praktisk information kommer i välkomstbrev inför alla kurstillfällen till anmälda deltagare.

För mer information om utbildningen kontakta gärna Ola Schenström på ola@mindfulnesscenter.se

Alla utbildningar hålls i trevliga lokaler ca 10 min från tågcentral/centrala stadsdelarna. Utförlig praktisk information kommer i välkomstbrev inför alla kurstillfällen.

Vi på Mindfulnesscenter följer noga den utveckling som sker samt de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med avseende coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

Vi kommer fortsättningsvis att hålla utbildningar även online.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du upptäcker tidigare din kropps signaler på för hög stress och stresstankar, därmed kan du bryta den onda spiralen tidigare. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt. Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskaper och kompetens att leda individer och grupper i mindfulnessträning.

Pris
16 995 kr exkl. moms. Betalning vid ett tillfälle.

Delbetalning
4 499 kr exkl. moms. Kvartalbetalning, 4 tillfällen under ett år.
1 585 kr exkl. moms. Månadsbetalning, 12 tillfällen under ett år.

Flera deltagare har fått denna utbildning betald via sina arbetsgivare, Trygghetsrådet eller Unionen. Vissa fackförbund kan ha stipendier att söka.

Detta får du

 • Diplom för Steg 1 Mindfulnessinstruktör
 • 6 dagars utbildning (1+2+2+1)
 • Omfattande kursmaterial, modeller och handledarmaterial
 • Individuell feedback på din diplomeringsuppsats
 • Utbildningen har begränsat deltagarantal, max 20
 • Det forskningsbaserade 8-veckors träningsprogrammet, Här&Nu
 • Instruktörskompendium,
 • Boken Mindfulness i vardagen
 • För-och eftermiddagsfika ingår alla dagar samt lunch på introduktionsdagen.

Efter diplomering får du dessutom

 • Tillgång till vårt instruktörsnätverk.
 • Ett utbildnings- och föreläsningsmaterial
 • Instruktörsbrev ca 12 gånger/år
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Möjlighet att och fördjupningskurser.

Stockholm

2022-03-23
1+2+2+1

Introduktionsdag 23 mars 2022 kl. 9-16.30

Utbildningsomg 1, 26-27 april, 2022, kl 9.00-16.30

Utbildningsomg 2, 31maj-1 juni 2022, kl 9.00-16.30

Diplomeringsdag 24 augusti 2022 kl. 9-16.30

16.500 kr + moms =20.625 kr inkl moms

Malmö

2022-03-04
1+2+2+1 dagar

Introduktionsdag 4 mars 2022, kl. 9-16.30

Utbildningsomg 1, 31 mars – 1 april 2022, kl 9.00-16.30

Utbildningsomg 2, 5-6 maj 2022, kl 9.00-16.30

Diplomeringsdag 10 juni 2022, kl. 9-16.30

16 500 kr exkl moms = 20.625 kr inkl moms
course instructor
Dina lärare

Ola Schenström, Ola Lundström

Q: Var vill du gå utbildningen

Köpvillkor

BLI INSTRUKTÖR

Bli diplomerad mindfulnessinstruktör hos oss. Välkommen till Sveriges ledande utbildare, hittills 2800 diplomerade.

TRÄNA ONLINE

Med vår app eller via webben kan du enkelt träna mindfulness när och var du vill med våra olika program. Läs mer här

Relaterade utbildningar

Instruktörsutbildning steg 1 hela – online

Välkommen till en unik utbildning till Mindfulnessinstruktör – nu online! Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskaper och kompetens…

Introduktionsdag – på plats

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du…

Introduktionsdag – online

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du…

Mini Cart 0

Your cart is empty.