Instruktörsutbildning steg 1 hela – online

Välkommen till en unik utbildning till Mindfulnessinstruktör. En utbildning för dig som vill vara med och skapa ett mänskligare samhälle där alla får möjlighet att känna sig trygga, motståndskraftiga.

Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader. Utbildningen till Steg 1 instruktör i mindfulness utgår från ett icke hierarkiskt och icke dömande förhållningssätt och bygger på det Här&Nu pogram som grundaren av Mindfulnesscenter Dr Ola Schenström utvecklat. Här&Nu programmet bygger i sin tur helt på MBSR och MBCT men är anpassat för att fungera i dagens stressfyllda liv.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du upptäcker tidigare din kropps signaler på för hög stress och stresstankar, därmed kan du bryta den onda spiralen tidigare. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också̊ ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt. Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskaper och kompetens att leda dig själv, individer och grupper i mindfulnessträning.

Se alla våra kurstillfällen under fliken KURSTILLFÄLLEN nedan.

Välj utbildningstillfälle

VÄLJ STAD
STARTDATUM
TIDER/OMFATTNING

Stockholm

PRIS
14 800 exkl moms, 18 500 inkl moms

Välkommen till vår populära utbildning till mindfulnessinstruktör. Vi har utbildat fler än 2 600 instruktörer under mer än 10 år.  Det är en utbildning för dig som vill utvecklas både professionellt och personligen. Allt fler går utbildningen enbart för sin egen skull. Kanske vill du också vara med och bidra till ett mänskligare samhälle så att många fler får möjlighet att känna sig trygga, motståndskraftiga och kan hantera livets upp- och nedgångar.

Vi på Mindfulnesscenter arbetar för att göra mindfulness brett tillgänglig och till en integrerad del i skola, vård, arbetsliv och idrott.

Nu har du möjlighet att gå vår utbildning online!

Vi har sedan 10 år arbetat online med olika e- kurser och påbyggnadsutbildningar. På grund av pandemin och de restriktioner som gäller förlägger vi nu också vår instruktörsutbildning Steg 1 helt online.

Online-upplägget underlättas av om du kan sitta i ett ostört rum som ger plats för både sittande, liggande och yoga, gärna ha trådlöst headset för ökad rörlighet och om möjligt fast nätverkskabel till din dator för stabil uppkoppling.

Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader. Utbildningen till Steg 1 instruktör i mindfulness utgår från ett icke hierarkiskt och icke dömande förhållningssätt och bygger på det Här&Nu program som grundaren av Mindfulnesscenter Dr Ola Schenström utvecklat och som använts med framgång sedan 2005. Här&Nu programmet bygger i sin tur helt på MBSR och MBCT – grundkoncept i sekulär mindfulnessträning – men är anpassat för att fungera i dagens stressfyllda liv. Meditationerna är till exempel på cirka 20 minuter i stället för 40-45 minuter. Här&Nu programmets och instruktörskursens effekter är positivt utvärderat i forskning vid fler svenska universitet. Se mer under fliken forskning på startsidan.

Här&Nu programmet är det mesta använda träningsprogrammet i mindfulness i Sverige.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du upptäcker tidigare din kropps signaler på för hög stress och stresstankar, därmed kan du bryta den onda spiralen tidigare. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också̊ ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt. Din motståndskraft vid påfrestningar ökar. Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig färdigheter och kompetens att leda dig själv, individer och grupper i mindfulnessträning. 

Arbeta som mindfulnessinstruktör

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. De sex utbildningsdagarna håller högsta professionella standard. Du får med dig de modeller och den teoretiska kunskap som du behöver för att bli trygg i din roll som Steg 1 instruktör. Vi lägger stor vikt vid din praktiska träning under utbildningsperioden. För att bli diplomerad behöver du delta på samtliga dagar och i de gruppövningar som ingår i utbildningen. Du behöver ha slutfört Här&Nu programmet, praktiskt övat mindfullt förhållningssätt samt tränat på en pilotgrupp. Inför diplomeringsdagen skall du också ha skrivit en diplomeringsuppsats på 2-3 sidor om dina reflektioner och tankar inför framtiden. Detta upplägg gör att du vid avslutad utbildning känner dig trygg att praktiskt arbeta som mindfulnessinstruktör. Genom åren har vi utbildat deltagare från såväl näringsliv som skola, hälso- och sjukvård. Hos oss får du en värdefull utbildning som du kan använda dig av oavsett vilken bransch du kommer ifrån. Vi har deltagare från mer än ett 50 – tal olika yrkesområden.

Dag 1 – Introduktionsdag

Första dagen på Instruktörsutbildningen kan bokas separat som en introduktion och inspirationsdag till mindfulness och dess grunder. Men det är även första av totalt 6 utbildningsdagar när du skall bli instruktör steg 1. Om du väljer att först gå introduktionsdagen och därefter bokar dig på resterande utbildningsdagar får du tillgodoräkna dig dagen både kunskaps- och kostnadsmässigt.

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du avser att arbeta med mindfulness som verktyg i ditt arbete. Under heldagsutbildningen varvar vi teori med praktiska mindfulnessövningar. Vi praktiserar alla grundövningarna i mindfulness och du får garanterat inspiration för att komma igång med träning!

Innehåll

 • Lite om stressfysiologi
 • Hinder för att tänka fritt (kognitiva filter)
 • Mindfulness verkningsmekanismer
 • Forskning – var står den idag?
 • Vad händer i hjärnan vid träning?

Presentation av användningsområden

 • Ledarutveckling
 • Personalvård
 • Hälso- och sjukvård
 • Skola och universitet
 • Omsorg
 • Privatliv

Utbildningasdagarna 2-5
Under utbildningen till Mindfulnessinstruktör går du igenom den forskningsbaserade e-kursen Här&Nu på åtta veckor. Kursen är en förenklad form av MBSR/ MBKT. Utöver utbildningsdagarna som varvar teori och praktiska övningar praktiserar du hemma mellan träffarna. Din egen träning och erfarenheterna från den är basen för att lära ut mindfulness till andra. Träningen ökar din medvetenhet och lär dig hur du möter dina erfarenheter. Med den egna träningen som bas lär du dig hur du fångar upp erfarenheter hos dina kommande kursdeltagare och hur de kan bemöta sina egna erfarenheter på ett konstruktivt och medkännande sätt.

Innehåll

 • Stressfysiologi
 • Forskning
 • Verkningsmekanismer
 • Vad händer i hjärnan vid träning?
 • Stress, sömn och effekter
 • Att träna mindfulness
 • Leda, följa upp och feedback
 • Grupp och gruppdynamik
 • Användningsområden i samhället 

Utbildningsdag 6 – diplomeringsdag

Under denna dag genomförs praktiska prov där deltagaren får leda, utforska övningar i liten grupp och få feedback. Vi blickar in i framtiden och går igenom vad vi särskilt bör ge akt på i rollen som instruktör. Vi hälsar den diplomerade välkommen till vårt nationella nätverk av instruktörer för fortsatt utveckling och stöd.

 

 

 

Online via Zoom

Onlineupplägget underlättas av om du kan sitta i ett ostört rum som ger plats för både sittande, liggande och yoga, gärna ha trådlöst headset för ökad rörlighet och om möjligt fast nätverkskabel till din dator för stabil uppkoppling. Vi kommer också att erbjuda extra träffar och stöd i en för gruppen särskild Facebookgrupp.

Tid
Alla dagar: kl. 9-15.30, med paus för lunch, fika och bensträckning

Utförlig praktisk information kommer i välkomstbrev inför alla kurstillfällen till anmälda deltagare.

För mer information om utbildningarna och kommande starter kontakta: utbildning@mindfulnesscenter.se

Detta behöver du

Onlineupplägget underlättas av om du kan sitta i ett ostört rum som ger plats för både sittande, liggande och yoga, gärna ha trådlöst headset för ökad rörlighet och om möjligt fast nätverkskabel till din dator för stabil uppkoppling.

Till dag 1 och utbildningsomgång 1 behöver du ha russin hemma.

Detta får du

 • Diplom för Steg 1 Mindfulnessinstruktör
 • Sex dagars utbildning (1+2+2+1)
 • Omfattande kursmaterial, modeller och handledarmaterial
 • Individuell feedback på din diplomeringsuppsats
 • Utbildningen har begränsat deltagarantal, max 20
 • Det forskningsbaserade 8-veckors träningsprogrammet, Här&Nu
 • Instruktörskompendium skickas till dig som pdf.
 • Boken Mindfulness i vardagen – grundboken i mindfulnessträning – köper du själv in från bokus.com eller www.adlibris.com – finns i pocket

Efter diplomering får du dessutom

 • Tillgång till vårt instruktörsnätverk
 • Du blir medlem i får Facebookgrupp för instruktörer där du kan ställa frågor, få stöd mm.
 • Ett utbildnings- och föreläsningsmaterial
 • Instruktörsbrev ca 12 gånger/år
 • Inbjudan till nätverksträffar
 • Möjlighet att gå påbyggnadsutbildningar

Tid
Alla dagar: kl. 9-15.30, med paus för lunch, fika och bensträckning

Utförlig praktisk information kommer i välkomstbrev inför alla kurstillfällen till anmälda deltagare.

För mer information om utbildningarna och kommande starter kontakta: utbildning@mindfulnesscenter.se

Online

2021-04-22
1+2+2+1

Introduktionsdag 22 april 2021
kl. 9-15.30

Utbildningsomg 1 1-2 juni
kl 9.00 -15.30

Utbildningsomg 2 26-27 aug kl 9.00 -15.30

Diplomeringsdag 8 okt
kl. 9-15.30

14 800 exkl moms, 18 500 inkl moms
2021-06-01
1+2+2+1

Introduktionsdag 1 juni 2021,
kl. 9-15.30

Utbildningsomg 1 24-25 aug
kl 9.00 -15.30

Utbildningsomg 2 6-7 okt kl 9.00 -15.30

Diplomeringsdag 18 nov 2021
kl. 9-15.30

14 800 exkl moms, 18 500 inkl moms
2021-09-04
1+2+2+1

Helgkurs!

Introduktionsdag 4 sep, kl. 9-15.30

Utbildningsomg 1 2-3 okt kl 9.00 -15.30

Utbildningsomg 2 13-14 nov, kl 9.00 -15.30

Diplomeringsdag 18 dec, kl. 9-15.30

14 800 exkl moms, 18 500 inkl moms
course instructor

Q: Var vill du gå utbildningen

Köpvillkor

BLI INSTRUKTÖR

Bli diplomerad mindfulnessinstruktör hos oss. Välkommen till Sveriges ledande utbildare, hittills 2800 diplomerade.

TRÄNA ONLINE

Med vår app eller via webben kan du enkelt träna mindfulness när och var du vill med våra olika program. Läs mer här

Relaterade utbildningar

Introduktionsdag online

Introduktionsdag online

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du…

Introduktionsdag

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du…

Instruktörsutbildning Steg 1 – Hela

Välkommen till en unik utbildning till Mindfulnessinstruktör. En utbildning för dig som vill vara med och skapa ett mänskligare samhälle…

Mini Cart 0

Your cart is empty.