Påbyggnadsutbildning mindfulness i skolan Online

En utbildning, helt online, för dig som är utbildad mindfulnessinstruktör Steg 1 via Mindfulnesscenter och vill inrikta dig på att kunna arbeta med barn, unga och pedagoger samt använda mindfulness i skolan som ett verktyg/förhållningssätt, både inom förskola och skola. Du får genom utbildningen stöd för att både utveckla din egen erfarenhet/kunskap om mindfulness samt kompetens att leda grupper, både pedagoger, barn och unga, för att i nästa steg kunna implementera mindfulness i skolan. Gör som 180 st andra instruktörer redan gjort och fördjupa din kompetens som mindfulnessinstruktör inom skolan.

Kursstart: 4:e oktober
Antal träffar: 6 st
Tid: Tisdagar kl 15 – 17
Plats: Online via zoom
Pris: 4900 kr inkl. moms

OBS! Du måste först välja “Kurs tillgänglig i x platser” för att sedan kunna välja datum.

Välj utbildningstillfälle

VÄLJ PLATS
STARTDATUM
TIDER/OMFATTNING

Stockholm

PRIS

Påbyggnadsutbildning Mindfulness i skolan

Föreningen MIS – Mindfulness i skolan startades hösten 2021 av engagerande mindfulnessinstruktörer som är verksamma inom skolan. Föreningens syfte är att förbättra barns och ungas lärande, psykiska hälsa och möjligheter i framtiden och föreningen har sedan start ett starkt samarbete med Minfulnesscenter. Detta genom görs genom övning i och integrering av mindfulness i skolans vardag. Föreningen MIS verkar som ett stöd för skolor för att bidra med kompetens vid implementering av verktyget mindfulness i skolan. Läs mer om MIS här >>

 

Vi ser en ökad förfrågan från skolor som dels vill ge pedagogerna verktyg som hjälper dem att hantera situationer och som dels vill implementera mindfulness som ett förhållningssätt i klassrummet men också utanför skolmiljön. Det finns idag ett ökat behov av instruktörer som har rätt kompetens för att åta sig uppdrag i skolan och som har tillgång till åldersanpassat material att utgå från och öva med.

 

En avsikt med mindfulness i skolan är att förbättra miljön som enligt forskning kan leda till positiva effekter såsom minskad stress, utmattning, depression. Lärarnas uppmärksamhet på egna tankar, känslor och kropp leder till stärkt förmåga att agera flexibelt och konstruktivt i t.ex klassrumssituationer och det har också positiva effekter på elevers psykosociala och fysiska välbefinnande. Vi har redan utbildat fler än 180 st instruktörer via denna utbildning.

 

Utbildningens innehåll:

  • Teori och praktik för att ge dig färdigheter att kunna leda respektive åldersgrupp (4-7 år, 8-12 år och 13-18 år) individuellt eller i grupp/helklass.
  • Genomgång av koncept, upplägg, marknadsföring, implementering för Mindfulness i skolan.
  • Genomgång av handledarmanualen mindfulness vid stress – hur denna används för utbildning av pedagoger och personal.
  • Upplägg för utbildning, handledning och implementering av pedagoger för mindfulness i klassrummet.
  • Litteraturstudie, hemuppgifter och inlämningsuppgift.
  • Meditationer anpassade för åldersgrupper – varför kan dessa skilja sig åt?
  • Våra erfarenheter hittills och forskning/projekt/studier.

Material som ingår:  

  • Handledarmanualen Mindfulness vid stress.
  • Instruktörsmanualer, pedagogmanualer åldersgrupperna: 4-7 år, 8-12 år, 13-18 år.
  • Offertmall, produktblad, informationsmall, handouts och åhörarmaterial, skolinspektionens utlåtande, forskningsrapporter/studier/erfarenheter

Kursledare:

Therése Blunck – ordförande i Föreningen MIS, specialpedagog, utvecklingssamordnare Malmö Stad.

 

 

Christina Rosén – Steg 1 och Steg 2 mindfulnessinstruktör, arbetar inom förskolan.

 

 

Ola Schenström – grundare av Mindfulnesscenter, leder e-kursen Mindfulness vid stress.

 

Omfattning: 6 x 2 timmar + hemuppgifter/litteraturstudier.

Tid: Tisdagar kl 15 – 17

Plats: Online via zoom, länk för inloggning till klassrummet tilldelas i anmälningsbekräftelsen.

Pris: 4900 kr inkl moms.

Förkunskapskrav: Godkänd Steg 1 utbildning hos Mindfulnesscenter, eller godkänd programuppgradering genom MfC. Ingår i MfC instruktörsnätverk.

Praktiska upplysningar: För att komma in i vårt virtuella klassrum i Zoom där vi håller alla våra utbildningsträffar behöver du en internetuppkoppling. Du behöver också hörlurar med mikrofonfunktion.

Medlemskap i Föreningen MIS – för fortsatt utveckling via vårt nätverk, med
webinarium, workshops, nyhetsbrev mm.

För mer information kontakta:

Therése Blunck therese.blunck@malmo.se

Christina Rosén christina.rosen.1@gmail.com 

Ola Schenström ola@mindfulnesscenter.se

Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera stress, tidspress och
de höga krav som ofta ställs i skolan. Under utbildningen får deltagare verktyg som
hjälper dem att behålla sitt lugn och förbli stabila även vid svåra påfrestningar.
Träningen leder till förbättrad uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga.

En lärare som jobbar med mindfulness i sin klass säger:
” Vi kan inte bara konstatera att ett barn t.ex. har koncentrationssvårigheter. Vi måste gå
bakom problemet. Vad kan vi ge elever för verktyg att göra detta bättre för honom eller
henne? ”

Mindfulness leder också till ökad förmåga att se på sig själv och sin situation på ett
annat sätt än det vanemässiga samt komma i kontakt med sin resurser och utveckla
dem. På så sätt kan Mindfulness bidra till att minska mobbning och kränkningar:

Så här uttrycker en 9-årig elev det:
” Vi är alla liksom sams men sen när vi börjat med mindfulness har det liksom blivit ännu
bättre.”
Förutom i yrkesrollen har det även hjälpt pedagoger på det personliga planet, där en
förskolelärare säger:
”Livet har blivit mer lättsamt, jag kan hantera svåra situationer när de plötsligt dyker upp
på ett bättre sätt och lyssna mer på vad som händer i mig och runt omkring mig.”

Online

2022-10-04
6 st träffar tisdagar kl 15-17

Dag 1: Tisdag 4 oktober, kl 15.00-17.00
Dag 2: Tisdag 18 oktober, kl 15.00-17.00
Dag 3: Tisdag 8 november, kl 15.00-17.00
Dag 4: Tisdag 22 november, kl 15.00-17.00
Dag 5: Tisdag 6 december, kl 15.00-17.00
Dag 6: Tisdag 13 december, kl 15.00-17.00

4900 kr inkl moms
course instructor
Dina lärare

Therése Blunck, Christina Rosén, Ola Schenström

Therése Blunck – ordförande i Föreningen MIS, specialpedagog, utvecklingssamordnare Malmö Stad

Christina Rosén – Steg 1 och Steg 2 mindfulnessinstruktör, arbetar inom förskolan

Ola Schenström – grundare av Mindfulnesscenter, leder e-kursen Mindfulness vid stress

Q: Var vill du gå utbildningen

Köpvillkor

BLI INSTRUKTÖR

Bli diplomerad mindfulnessinstruktör hos oss. Välkommen till Sveriges ledande utbildare, hittills 2800 diplomerade.

TRÄNA ONLINE

Med vår app eller via webben kan du enkelt träna mindfulness när och var du vill med våra olika program. Läs mer här

Relaterade utbildningar

Instruktörsretreat online

Ge dig tillfälle att ladda inför hösten/våren med en fin gemenskap och hämta kraft och inspiration genom ledda övningar i…

Kurs på Kreta: Mindfulness, Medkänsla och Mindful Qigong

FULLBOKAD – NU ENBART VÄNTELISTA Äntligen! Den 15 – 22 september 2022 kommer vi återigen att ha en kurs i…

Påbyggnadstbildning Mindful Qigong

HÖSTENS KURS ÄR NU FULLBOKAD. Vi hänvisar er till att boka vårens påbyggnadsutbildning istället där retreaten bokas separat här. Du…

Mini Cart 0

Your cart is empty.