Denna utbildning ger dig möjlighet att lära dig mer om mindfulness vid psykisk ohälsa.  Den är riktad till dig som har möjlighet att arbeta med mindfulnessbaserad gruppbehandling vid ångest och depression, eller som ett komplement till annan behandling. För att leda behandlingsgrupper bör du ha adekvat kompetens och arbeta legitimerat inom vården eller likvärdig yrkeskompetens.

Utbildningen bygger på vårt online-program Här&Nu, och teori och övningar från MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), som är väl beprövat vid depressioner och annan psykisk ohälsa. Vi har bedrivit forskning på Här&Nu – programmet, även det med goda resultat vid psykisk ohälsa. (Se hemsidan/forskning).

Utbildningens innehåll:

  • Användningsområden
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Gruppbehandlingens upplägg
  • Genomgång av litteratur och forskning
  • Genomgång av behandlarmanualerna
  • Ramar, förhållningssätt, svårigheter
  • Mindfulnessbaserad behandling vid ångest och depression – vad är verksamt?
  • Hur behålla fokus på upplevelsebaserad inlärning?
  • Hur göra när gruppen hamnar i mindlessness?

Material som ingår: Behandlarmanual Mindfulness vid depression och Mindfulness vid ångest samt andra dokument ingår.

Omfattning lektionstimmar online via nätklassrum:4 X 2 timmar + tid för egen träning utifrån Här&Nu samt MBKT övningar, hemuppgifter och litteraturstudie. Eventuellt genomföra pilotgrupp utifrån vald behandlarmanual, för patienter med ångest och/eller depression.

Förkunskapskrav: Godkänd Steg 1 utbildning hos Mindfulnesscenter eller godkänd programuppgradering genom MfC. Ingår i MfC instruktörsnätverk.

Datum: se kalendariet på hemsidan för kommande påbyggnad.

Praktiska upplysningar:  Internetuppkoppling, webbkamera/kamerafunktion, hörlurar med mikrofonfunktion. Inloggningslänk tilldelas i anmälningsbekräftelsen.


Utbildningsansvarig:
Beatrice Blidner, leg. fysioterapeut, mindfulnessinstruktör Steg 2 och terapiutbildning steg 1 (PDT, ACT). Lärare för Steg 1, Steg 2, Mindfulness vid ångest-/depression, Mindfulness vid långvarig sjukdom och smärta samt Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra. Arbetat över 25 år på allmänpsykiatrisk mottagning med över 15 års erfarenhet av mindfulnessbaserad gruppbehandling vid psykisk ohälsa.

Pris: 2 800 kronor exkl. moms. Kostnad tillkommer för den till utbildningen hörande e-kursen Här&Nu.

Tillkommande material: Litteratur: Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression (Zindel V Segal, J. Mark G. Williams & John D. Teasdale).

Anmäler dig gör du på vår hemsida: mindfulnesscenter.se under Kurser & utbildningar.