Rusta dig för livets utmaningar genom att stärka din återhämtningsförmåga/resiliens

Mindfulnessträning hjälper dig på vägen…..

Resiliens ett begrepp som allt mer florerar inom olika områden exempelvis företagsutveckling, ledarskap, ekologi och i relation till klimatet. Det har blivit ett modeord men som inte är helt lätt att förstå vad det är då det inte finns någon riktigt bra svensk översättning. I svenska akademins ordlista står det att det betyder eftergivlighet och elasticitet hos en vävnad. På Wikipedia står det att det handlar om förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar.

Vad betyder resiliens när vi använder begreppet inom mindfulness och kan mindfulness bidra till att den utvecklas?
Jag skulle förklara det som att resiliens kan ses som en kapacitet hos människan att möta och hantera förändringar, att anpassa sig efter nya förutsättningar och utvecklas. Resiliens är vår motståndskraft mot exempelvis kriser, separationer och smärta, helt enkelt de med- och motgångar som är en del av att vara människa. Resiliens är alltså inget du föds med utan det handlar om ett beteende, inre och yttre styrkor, tankar och handlingar som vi kan lära och utveckla och det betyder att det finns hopp för oss alla att träna upp den.

Egna erfarenheter
Min resa inom mindfuless grundar sig i en period i livet som fylldes av både fysisk och psykisk smärta. Den fysiska smärta som jag levt med under ett antal år pga reumatiska sjukdomar tvingade mig till slut att byta karriär och sluta med det som jag älskade allra mest, att dansa. Det i sin tur skapade en psykisk smärta genom den sorg jag upplevde i den processen. Tidigt fann jag mindfulness och hur det hjälpte mig att hantera det utmaningar som det innebar att leva med smärtan och att byta arbete mitt i livet. Jag kunde efter en tid möta tankar och känslor utan att bli lika känslomässigt frustrerad och jag kunde i större utsträckning skifta fokus från alla de delar i kroppen som smärtade till de som faktiskt inte smärtade. Jag minns när jag upptäckte att mina lår inte gjorde ont, jag hade så mycket smärta i bäcken, knäleder och fötter och på något sätt inkluderade det hela benen i min tankevärld. Blev då mäkta förvånad då jag genom att träna på att dirigera om min uppmärksamhet till nya platser i kroppen upptäckte att mina lår faktiskt inte smärtade på samma sätt som övriga delar av benen, en befrielse som fick tårarna att rinna nerför mina kinder. Hur gick det till?

Så här i efterhand när jag funderat kring hur jag hanterade denna period i mitt liv och vad som hjälpte mig är resiliens ett ord som blir tydligt. Där och då hade jag förmågan att hantera dessa utmaningar på ett mer kreativt sätt genom min mindfulnessträning och träning i medkänsla med mig själv. Jag kunde skifta fokus från smärtan till en mer neutral plats i kroppen. Jag kunde förhålla mig till tankarna kring insikten om att jag inte kan fortsätta dansa utan att totalt falla samman i förtvivlan. Min omgivning kanske trodde att jag förträngde och bara kämpade på men när jag reflekterar så här i efterhand så kan jag kanske bäst förklara det att jag genom min mindfulnesstränings stärkte min resiliens. Jag byggde upp mina inre resurser att hantera nya förutsättningar i livet på ett kreativt och nyfiket sätt och samtidigt kunde jag också finna stöd av min omgivning vilket jag idag kan se minskade mitt eget lidande. Jag säger inte att det är lätt men det fungerar om jag prioriterar min egen mindfulness praktik.

Hur kan detta användas inom andra områden?
Min sanna övertygelse är utifrån mitt nuvarande arbete med mindfulness, hälsa och rehabilitering i arbetslivet att mindfulness är ett viktigt och kraftfullt redskap att skapa hållbarhet och resiliens hos både individ och organisation. Det är tillgängligt för alla då mindfulness och medkänsla finns inom oss men kanske behöver vi en knuff i rätt riktning. Kan vi som arbetsgivare skapa förutsättningar för individer att stärka tillit till sin egen förmåga, stärka sin självuppfattning och självkontroll och verka för en positiv tro på framtiden så ökar också deras resiliens. De kan helt enkelt bibehålla sitt lugn när det stormar kring dem och de återhämtar sig snabbare efter en utmaning. En win – win helt enkelt!

Att stanna upp och prioritera våra medarbetare och erbjuda verktyg för att skapa resiliens och hållbarhet över tid kan nog anses som en av de viktigaste faktorerna idag för ett hållbart arbetsliv – vill ni prova?

Mindfulnesscenter är en kompetent samarbetspartner som med glädje bidrar till ökad resiliens så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om våra utbildningar:

  • Mindfulness vid stress
  • Mindfulness och medkänsla –  med sig själv och andra
  • Här & Nu
  • 52 vägar till medkänsla
Foto : Jonas Bilberg

 

 

Med värme
Katarina Bilberg
Mindfulnessinstruktör och hälso- och rehabiliteringskonsult inom arbetsliv.

 

 

Vill du veta mer:

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/mindfulness-s%C3%A5-tr%C3%A4nar-du-upp-din-medk%C3%A4nsla-11960237

Läkare Ola Schenström och grundare av Mindfulnesscenter berättar om medkänsla och sin nya bok, 52 vägar till medkänsla.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=8GVwnxkWmSM

Filmklipp av Professor Mark Willams, en av grundarna till Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, där han förklarar fynd inom forskningen på mindfulness.

https://www.mindful.org/how-people-learn-to-increase-their-resilience/

 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom