Mindfulness vid hemarbete

Hemarbete – hot eller möjlighet?

Det långvariga hemarbetande som många av oss tvingas till genom coronapandemin ställer oss inför nya utmaningar – och möjligheter. Kanske kommer i framtiden hemarbete bli den nya normen – vad får det i så fall för konsekvenser? För en del är hemarbete en välsignelse; till exempel de som föredrar att jobba ensam, har svårt att passa tider eller upplever socialt samspel som krävande. För andra innebär isolering och minskad känsla av struktur och sammanhang en belastning som kan försämra deras hälsa.

Vi är bara i början av detta nya sätt för många att arbeta och än så länge finns inte så mycket forskning kring vilka effekter det har på folkhälsan. Enligt Previa’s beteendevetenskapliga rådgivare Maria Steneskog Nyman börjar vi nu se en tydlig ökning på sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa – fem gånger så många under september som samma månad förra året.

Mindfulness minskar risker vid hemarbete

Mindfulness är inte någon enkel universallösning på denna eller andra utmaningar, men jag är övertygad av både egen erfarenhet och av forskning som finns att det kan vara ett verktyg som gör att vi kan ta tillvara på fler av möjligheterna och minska några av riskerna med hemarbete. Jag ska här delge några tankar om konkreta aspekter av hemarbete och hur mindfulness kan vara relevant att hantera dem.

Gränslöst arbete?

Med hemarbete lämnas vi mer till oss själva och behöver hitta sätt att skapa en arbetssituation som blir hållbar och tillfredsställande även när vi inte har arbetsplatsen och kollegor omkring oss. Detta tillsammans med en arbetskultur som för många betonar förtroendearbetstid, flexibilitet, tillgänglighet och nätverkande kan göra att man egentligen aldrig går ”hem” från jobbet! Det är faktiskt arbetsgivarens ansvar att skapa en rimlig balans mellan arbetsliv och privatliv, men med hemarbete blir det lätt så att det i stället läggs mest på den anställde att hitta och värna denna balans. Är man egenföretagare blir det förstås ännu mer upp till en själv att avgränsa arbetet och värna sin lediga tid.

Mindfulness stärker medvetna val och gränser

Grunden i mindfulness som förhållningssätt är att stärka sin medvetenhet i nuet för att kunna göra medvetna val som gagnar ens livskvalité och hälsa på både kort och lång sikt. För att veta när arbete och privatliv hamnat ur balans behöver man känna igen sina egna signaler på stress och agera på dem för att skapa utrymme för återhämtning. Mindfulnessövningen ger oss regelbundna tillfällen att ta in hela vår upplevelse – till exempel spänningar i kroppen, stressande tankar, känslor av oro – så att vi vet när vi behöver stanna upp, skapa utrymme eller sätta gränser för de krav som ställs på oss. Nästa steg är att rikta aktiv omsorg mot oss själva för att ta hand om de behov vi blivit medvetna om, vilket även kan handla om att kommunicera dessa behov till våra kollegor och chefer.

Svårt hålla fokus och struktur?

Jag tror många upplever att det kan vara svårare att skapa struktur, hålla fokus och prioritera när man jobbar hemma. På arbetsplatsen ger både lokaler, utrustning, kollegor och möten ett sammanhang som skapar struktur för arbetet. Att sitta hemma innebär att man själv behöver skapa en struktur i sin arbetsdag, samtidigt som det finns andra distraktioner i hemmet att förhålla sig till. Det kan vara andra familjemedlemmar som också är hemma, personliga projekt i hemmet, frestelser i köket eller att slösurfa eller kolla sociala medier när det inte finns någon som ser vad man sysslar med.

Mindfulness ökar fokus och motståndskraft

I Mindfulnessträning övar vi upp förmåga att rikta och hålla kvar uppmärksamheten på det som är viktigt och i linje med vår intention i stunden. Vi stärker vår förmåga till fokus och koncentration, som utsätts för allt mer distraktioner i vårt informationstäta samhälle. Genom större fokus och bättre överblick blir det också lättare att prioritera vad som är viktigt och skapa struktur som gör att vi kan fullfölja våra intentioner. Ett sätt att öka närvaro och överblick under en arbetsdag är att stanna upp och göra korta andrums-pauser, vilket också bygger in regelbunden och effektiv återhämtning i vardagen. Detta stärker också vår motståndskraft mot stress och bidrar till långsiktig hälsa.

Tappar energi och engagemang?

För att känna oss tillfredsställda med vårt arbete vi gör behöver vi se meningen med det vi gör i relation till de målsättningar som finns för arbetsplatsen och även dess plats i samhället. När vi jobbar hemma kan det vara svårare att känna sig som en del av detta sammanhang som ger mening. Ens arbetsinsats blir mer isolerad från kollegors och organisationen. Kanske finns färre möjligheter att få energi genom nära samarbete med andra. Kanske får du inte lika ofta uppskattning av ditt arbete från kollegor och chefer. Det kan göra att man känner sig mindre nöjd med sitt arbete och dess resultat, vilket minskar engagemang och mening i arbetet.

Mindfulness tydliggör värderingar och drivkrafter

Genom övning i mindfulness blir vi mer medvetna om våra personliga värderingar, som är de djupare drivkrafter som kan ge livet mening. Varför jobbar jag med det jag gör? Vad är mitt bidrag till de värden som mitt arbete skapar? Vad är min plats i samhället och världen? Jag tror att kontakten med dessa existentiella frågor är viktiga för att vi ska hålla uppe engagemanget i det vi arbetar med, även om det förstås också kan innebära kompromisser och uppgifter som inte alltid är så direkt belönande.

Bli ensam och isolerad?

Det som verkar tydligt vara den största nackdelen och utmaningen med hemarbete är bristen på kontakt med kollegor, vilket för en del leder till känslan att vara ensam och isolerad. Människans evolution har lärt oss att det viktigaste som finns för vår överlevnad är att ingå i ett nära sammanhang med andra, en flock av något slag. Att inte känna denna tillhörighet är en av de mest hotfulla och stressande upplevelser som finns för oss. Vi måste alltså hitta sätt att återskapa känslan av tillhörighet även när vi jobbar fysiskt åtskilda från varandra.

För de flesta betyder det att använda telefon, mail, chatt eller videomöten för att hålla kontakten med kollegor. Vi är många som under denna coronatid har fått uppleva både välsignelsen och begränsningarna i dessa sätt att kommunicera och relatera till varandra. Min erfarenhet är att särskilt videomöten ställer nya krav på vår uppmärksamhet och närvaro för att de ska bli meningsfulla och leda till en verklig upplevelse av kontakt med andra. Att både vara uppmärksam på vad som händer på skärmen och vad som händer i en själv under ett möte är inte lätt.

Enkla övningar hjälper vid digitala möten

På Mindfulnesscenter har vi ju lett både utbildningar, webinarier och även meditationer och en meditationsretreat online. Vi börjar lära oss vad som krävs för att ta med sig övningen i närvaro och medvetenhet in i de digitala mötenas värld. Några saker som är till hjälp är att inleda möten med en kort övning, att ha flera pauser där man kan stanna upp och checka in var man är i sig själv och att skapa utrymme för frågor, feedback och uppskattning till varandra.

Mindfulness bidrar till självkännedom, goda relationer och hållbarhet

Det är ofta lättare att berätta hur man mår när man har det jobbigt om man småpratar vid fikabordet, i korridoren eller på lunchen. När vi arbetar hemma behöver vi hitta nya sätt att ha dessa informella kontakter, men också oftare fråga varandra hur vi har det och vad vi behöver. Att uttrycka våra behov och att få uppskattning av andra är något som många av oss tycker är svårt – och samtidigt så viktigt. Jag är övertygad om att den större medvetenhet, självkännedom och vänlighet som mindfulnessträning syftar till behövs mer än någonsin för att vi ska kunna arbeta på ett hållbart sätt – både hemma och när vi får möjlighet att träffas på arbetsplatsen igen.

Om du känner igen dig i något eller en hel del av det jag har beskrivit här och är nyfiken på att lära dig mer om mindfulness? Då kanske vår introduktionsdag i mindfulness kan vara något för dig.

Läs mer om introduktionsdagen här >>

Ola L

Mvh hälsningar Ola Lundström.

Ola har lång erfarenhet av mindfulnessträning och är en kunnig och uppskattad pedagog. Han är utbildad i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) och har arbetat med att förebygga psykisk ohälsa inom skola, arbetsliv och psykiatri. Ola har även handlett medarbetare och ledare i mindfulnessträning inom bland annat Trafikverket, Apoteket AB, Försäkringskassan, BioGaia AB och Svenska Spel.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom