Varför mindfulness?

Mindfulness hjälper oss på en mängd sätt att hantera smärta. Såväl fysisk som psykisk smärta kan vi, som de människor vi är, inte undvika. Det är en del av vår mänskliga tillvaro.

Vad vi däremot kan träna oss i är att möta smärtan på ett sätt som minskar vårt lidande och ökar vår livskvalitet. Vi kan skilja på den smärta som är nu och den eventuella smärta som våra tankar lägger till om hur det eventuellt kan bli i framtiden, hur den kommer att handikappa oss, kommer att krympa våra liv, påverka vår omgivning och så vidare. Vi kan kalla den smärta som är nu för primär smärta och den smärta som vi tänker oss kommer att följa oss i framtiden för sekundär smärta. Upplevelsen av bägge typerna av smärta går att påverka med hjälp av mindfulnessträning.

Se till exempel denna artikel i Aftonbladet

En del av träningen i mindfulness går ut på att kunna vara med den smärta som är nu, mer kunna observera den än att identifiera oss med den. Bara det att vi observerar hur smärtan är, att den aldrig är riktigt likadan utan att den förändras till sin intensitet och till sin karaktär och kanske också var den är, gör att vi får ett annat förhållningssätt till smärtan – att vi inte är vår smärta. Men det förhållningssättet kräver träning.

Vi vet från forskning att olika faktorer, som psykisk ohälsa, ökar smärta: stress, ångest, oro, nedstämdhet och störd sömn. Och på alla de här delarna har vårt Här&Nu träningsprogram positiva effekter! Läs gärna mer om forskning som görs på våra träningsprogram i mindfulness här

Mindfulnessträning minskar stress, ångest, oro, nedstämdhet och förbättrar sömn. Faktorer som minskar smärta är kunskap om smärta, upplevd grad kontroll av den, avspänning och att vi ändrar vår livsstil så att den är anpassad till smärtan så att vi inte gör mer än det vi borde göra. Gör vi för mycket en dag när vi har lite mindre besvär och mår bra så är risken stor att luften går ur oss dagen efter och kanske i flera dagar efteråt. Det gäller därför att hitta en lagom aktivitetsnivå.

Det observerande förhållningssättet i mindfulness hjälper oss att skaffa en ökad grad av kontroll över smärtan. Se vad vi kan påverka och vad vi inte kan påverka. Träningen ger dessutom avspänning. Det är en viktig del, att vara avspänd och alert så att vi kan observera vad som pågår. Med träning blir vi också mer medvetna om hur olika aktiviteter påverkar vår smärta.

Mindfulness bidrar också till att förebygga smärta genom minskad stress, klokare val i vardagen, mer i balans och att vi lyssnar på kroppens signaler i tid.

Mindfulness – och känslor. Våra känslor påverkar smärtupplevelsen. T.ex så kan ilska medföra att högre doser smärtstillande behövs för att reducera smärtan. Mindfulness hjälper oss att reglera känslor som ilska och rädsla.

Mindfulness och den medvetenhet som träningen ger ökar följsamheten vid medicinering

Mindfulness bidrar till att lägre doser behövs med färre biverkningar som följd.

Mindfulness bidrar också till att biverkningar kan mötas med mindre lidande. Förhållningssättet till upplevda obehag tränas.

Vår internetbaserade Grundkurs i Mindfulness är som namnet anger ett grundläggande program i mindfulnessträning och det första i en serie program. 2011 kommer vi med ett träningsprogram på Internet som specifikt inriktat på smärta.
(Update, sen 2011 har e-kursen Mindfulness vid långvarig sjukdom och smärta hjälpt många och har använts i forskninghar som visar på positiva effekter)

Ett av skälen till att vi utvecklar internetprogram är att öka tillgängligheten till mindfulnessträning. De flesta i vårt land har inte möjlighet av geografiska- eller kostnadsskäl att ha tillgång till en kurs med instruktör, även om det är idealiskt.

Och som vid all annan mindfulnessträning gäller: Ha inga speciella förväntningar på träningen – se vad du upptäcker!

Gör därför ingen utvärdering förrän internetkursen är slut!

Hjärtliga hälsningar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen, 52 vägar till Mindfulness och 52 vägar till medkäsnla.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom