Mindfulness förbättrar arbetsminnet, uppmärksamhet och psykisk balans

De flesta studier som gjorts på mindfulness är studier som riktat sig mot olika symtom och sjukdomstillstånd. I nedan beskrivna studien undersöks den förebyggande aspekten av mindfulnessträing i en mycket stressfylld situation – unga marinsoldater som förbereds inför att skickas till kriget i Irak.

Studien publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Emotion av Amishi Jha och medarbetare vid University of Pennsylvania. Jha visar i studien att arbetsminnet förbättras vid mindfulnessträning. Arbetsminnet används bland annat för att hantera kognitiva krav, förändringar och för att reglera känslor. Ett litet eller uttömt arbetsminne gör det alltså svårare att hantera krav, påfrestningar och känslomässig obalans uppstår lättare.

En grupp marinsoldater som fick mindfulnessträning jämfördes med en grupp som inte fick träningen. I den grupp som inte fick träningen minskade arbetsminnet liksom förmågan till kognitiv kontroll (bland annat förmågan till kontroll av uppmärksamheten) och negativa känslor ökade. För den grupp som tränade mindfulness, särskilt för dem som tränade mest, ökade arbetsminnet, uppmärksamheten och positiva känslor medan de negativa känslorna minskade.

Resultatet av undersökningen talar för att det vid svåra stressituationer går att träna upp arbetsminnet så att funktioner som uppmärksamhet och känslomässig reglering förbättras.

Mina kommentarer

Även om det finns mycket att diskutera i urvalet av försöksgrupp etc. så avstår jag från det av en mängd skäl.  Det intressanta i artikeln är enligt min mening, att mindfulnessträning kan påverka arbetsminnet positivt och därmed förbättra känslomässig balans och öka de olika formerna av uppmärksamhet. Författarna till artikeln gör det troligt att många andra som utsätts för svåra stressfyllda situationer skulle ha nytta och glädje av mindfulnessträning.

Och varför bara vid svåra stresstillstånd? Varför inte vid lätta eller medelsvåra som de flesta av oss utsätts för?

Vad som förvånade mig i artikeln var att träningsdosen var förhållandevis låg. Genomsnittet för den grupp som tränade mest låg på cirka 10 timmars meditationsträning under 8 veckor.

I vårt Här&Nu program ligger träningsdosen på cirka 20 timmars träning.
Och i det första internetbaserade träningsprogrammet, Grundkurs i Mindfulness, har jag lagt dosen på 16 timmar träning under 8-12 veckor dvs. 10 minuter x 2 sex dar i veckan.

Läs gärna mer om forskning på mindfulness här.

Varma hälsningar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen, 52 vägar till Mindfulness och 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom