Mindfulness – ett sätt att hantera smärta

I veckan har jag talat in en CD med spännande mindfulnessövningar. Den kommer att ingå i Vidyamala Burch´s mycket uppskattade bok ”Mindfulness – ett sätt att hantera smärta” och  kommer på Bonnier fakta i augusti. Boken heter på engelska Living well with pain and illness och är översatt till åtta språk. Vidyamala har själv ett kroniskt smärttillstånd sedan 30 år och är delvis förlamad. Vidyamala har utifrån sina erfarenheter utvecklat en särskild mindfulnessbaserad metod som kallas Breath works . Metoden har i forskning visat på mycket goda effekter. Även vår e-kurs Mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom har stöd av forskning!

Såväl fysisk som psykisk smärta kan vi, som de människor vi är, inte undvika. Det är en del av vår mänskliga tillvaro. Vad vi däremot kan träna oss i är att möta smärtan på ett sätt som minskar vårt lidande och ökar vår livskvalitet. Vi kan skilja på den smärta som är nu och den eventuella smärta som våra tankar lägger till om hur det eventuellt kan bli i framtiden, hur den kommer att handikappa oss , kommer att krympa våra liv, påverka vår omgivning och så vidare. Vi kan kalla den smärta som är nu för primär smärta och den smärta som vi tänker oss kommer att följa oss i framtiden för sekundär smärta. Upplevelsen av bägge typerna av smärta går att påverka med hjälp av mindfulnessträning.

En del av träningen i mindfulness går ut på att kunna vara med den smärta som är nu, mer kunna observera den än att identifiera oss med den. Bara det att vi observerar hur smärtan är, att den aldrig är riktigt likadan utan att den förändras till sin intensitet och till sin karaktär och kanske också var den är. Det gör att vi får ett annat förhållningssätt till smärtan – att vi inte är vår smärta. Men det förhållningssättet kräver träning. Vi vet från forskning att olika faktorer ökar smärta: som stress, ångest, oro, nedstämdhet och störd sömn. Och på alla de här delarna har mindfulnessträning positiva effekter! Mindfulnessträning minskar stress, ångest, oro, nedstämdhet och förbättrar sömn. Faktorer som minskar smärta är kunskap om smärta, upplevd grad kontroll av den, avspänning och att vi ändrar vår livsstil så att den är anpassad till smärtan så att vi inte gör mer än det vi borde göra. I min ljudbok Mer mindfulness i vardagen kan du höra mer om mindfulness och smärta och pröva några övningar.

Varma hälsnignar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

 

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom