Mindfulness, ett redskap för livet vid ADHD

Igår kunde vi på Rapport och Aktuellt se och höra att rekordmånga barn får Ritalina och Concerta mot ADHD. För många är det en stor hjälp . Men mindfulness och andra åtgärden kan också vara av stort värde.

Det börjar nu komma internationella vetenskapliga studier som visar på positiva effekter av mindfulnessträning för såväl vuxna som barn med diagnosen. Hjärnan är form- och träningsbar i mycket högre utsträckning än vetenskapen tidigare trott.

Genom att träna mindfulness- att träna på att rikta sin uppmärksamhet på ett valt område, till exempel andningen, olika kroppsdelar etc, så tränar du upp förmågan att fokusera. Även korta övningar, som att följa ett eller flera andetag, hela vägen in, och hela vägen ut, flera gånger om dagen har en positiv effekt på lugn och ro-system och förmågan att koncentrera sig. Många som har ADHD har svårt att fokusera under längre perioder och upplever att de har dåligt minne. Många av dessa personer skulle sannolikt ha god hjälp av att träna mindfulness.

Även många föräldrar till barn med ADHD upplever att de får ett verktyg som hjälper dem att hantera vardagen bättre när de tränar mindfulness. Bland annat så känner de att de kan hantera den stress som det ofta medför att ha ett barn med en diagnos, samt hantera den generella stress som ett extra “livligt” barn för med sig.

För barnens del  kan mindfulnessövningar hjälpa till att minska stressen. Barnens stress kan till exempel handla om att de upplever att de är “annorlunda”, har svårare än kompisarna att koncentrera sig. Sömnsvårigheter är vanligt i den här gruppen och även här kan träningen ha positiva effekter genom att de får hjälp att stilla sig, förflytta fokuset från de stimmiga tankarna uppe i huvudet ned i kroppen.

Mycket mer resurser borde satsas på att utveckla träningsformerna så att de passar ADHD-drabbade och deras anhöriga. Men här finns inte samma ekonomiska incitament som hos läkemedelsindustrin. Men man ger individen redskap för livet!

Prova gärna någon av våra CD-skivor eller internetbaserade program och rekommendera dem gärna till de du känner som antingen själva har ADHD eller som har barn med diagnosen. Vi har skivor från 4 år och uppåt och e-kurser för stressade ungdomar. Börja med att bara fokusera på hur ett enda andetag känns i kroppen – hela vägen in och hela vägen ut. Och upprepa hur ofta som helst.

Varma hälsningar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom