Mindfulness – bra för att sluta röka

Den i dag vanligaste yttre orsaken till sjukdom och för tidig död i vårt land är rökning. I Sverige dör varje år omkring 6 400 människor i sjukdomar som orsakats av rökning. Listan sjukdomar där rökning bidrar är lång: kärlkramp i benen, cancer i urinblåsan, kronisk bronkit, KOL, lungcancer, åderförkalkning, stroke i hjärnan, hjärtinfarkt, magsår och benskörhet. Många av sjukdomarna är dessutom förenade med ett stort lidande och dålig livskvalitet under längre tid.

I dagarna publiceras en forskningsrapport från Department of Psychiatry, Yale University School of Medicine. Den lovande studien visar att mindfulnessträning ger bättre effekt än de idag traditionella behandlingarna för rökavvänjning 36% av dem som fick mindfulnessbehandling var rökfria vid behandlingens slut jämfört med 15% som fick genomgå traditionell behandling enligt det amerikanska lungsällskapets rökslutarprogram.

Två huvudproblem

Det brukar vara två huvudproblem med att sluta röka. Det ena är beroendet av nikotin för den som röker mycket. Här kan många ha hjälp av att trappa ner dosen nikotin med hjälp av till exempel nikotinplåster eller andra administrationsformer av nikotin. Medan andra slutar direkt utan denna hjälp.

Det andra problemet är vanans makt. Att automatiskt ta sig en cigarett vid vissa tillfällen som efter maten, vid alkoholförtäring eller vid stress och oro. Ju oftare vi upprepar ett beteende, oavsett vilket beteende, desto mer förstärks de nervkretsarna i hjärnan.

Att med hjälp av mindfulness vid till exempel röksug rikta sin uppmärksamhet på något annat beteende – göra något positivt som du själv bestämt i förväg – försvagar rökvanebeteendet och förstärker det nya positiva beteendet. Pröva får du se! Förvänta dig inga snabba resultat. Förändring tar tid. Det här förhållningssättet har stöd i senare års forskning kring hjärnans formbarhet(plastiska förmåga) som är mycket större än vad forskare tidigare trott.

Mindfulness vid fler missbruksformer

Mindfulnessträning används redan vid återfall i alkohol- och narkotikamissbruk. Och kan med all sannolikhet användas även vid andra missbruksformer som spel-, shopping- och sexmissbruk – enskilt eller i kombination med annan behandling.

Vi på Mindfulnesscenter är inte förvånade över att listan bara växer över användningsområden för mindfulness men vi är tacksamma över att det kommer mer och mer forskning som stödjer det som vi, som tränar, redan vet.

Vill du träna mindfulness föreslår jag i första hand vår onlinebaserade Grundkurs i Minfulness eller vårt Här&Nu program, vilket är Sveriges mest använda i mindfulnessträning och har stöd av forskning .

Och mer om mindfulness och ny forskning kommer i bloggen.

Varma hälsningar,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom