Må bättre med meditation

Meditation leder till psykiskt välmående och “cellhälsa” enligt en nyligen publicerad undersökning av en forskargrupp i Kalifornien med fjolårets nobelpristagare i medicin, Elizabeth Blackburn, i spetsen.

Undersökningen, som är publicerad i Psychoneuroendocrinology, är den första i världen i sitt slag som visar att meditation ökar försökspersonernas välbefinnande och att det i sin tur påverkar enzymet, telomeras, som bidrar till att kromosomernas och cellernas förmåga att dela sig bibehålls.
(Update 2015: läs gärna också om långtidseffekterna av mindfulness på cellhälsa!)

Telomerern sitter längst ut på kromosomerna och tenderar att bli kortare för varje gång en cell delar sig vilket leder till att cellen till sist inte längre kan dela sig utan dör. Enzymet telomeras skyddar kromosomen så att cellen kan delas fler gånger.

Kronisk stress gör att telomerern förkortas. Meditation och välmående bidrar till att den förlängs eller bibehålls. Kommer framtida forskning också att visa att också människans livslängd förlängs?

Den som lever får se!

Andra fördelar med meditation var enligt denna studie: en ökad känsla av kontroll i livet, ökad grad av mindfulness, mindre negativa känslor och ökad känsla av att leva ett meningsfullt liv.

I den här studien hade försökspersonerna intensivmediterat på en retreat. Men det finns anledning att tro att även liten daglig träning över tid också kommer att visa på positiva effekter.

Spännande utveckling tycker jag!

Allt gott,
Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen, 52 vägar till Mindfulness och 52 vägar till medkäsnla.

1 svar på ”Må bättre med meditation”

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom