Ångestskola del 3 – Ångest som motiverar oss till att göra förändringar

Ångest är en naturlig reaktion på yttre hot. Attentatet i Stockholm 2017 har på olika sätt visat exempel på detta. Vi anar instinktivt fara, flyr och undviker död. Någon ser en medmänniska som är i fara och kommer snabbt till undsättning. De som var där blev chockade, rädda och förvirrade men de sökte och fann tröst och stöd hos varandra. Vi som satt oroliga framför nyhetssändningar försökte få kontroll genom att ta kontakt med våra nära och kära som vi befarade var där.

Få av oss vet hur vi reagerar när vi utsätts för hot och våld. Det fanns riktiga hjältar i Stockholm som trädde fram och skapade ordning i kaoset, andra reagerade naturligt med att fly till en säkrare plats och några fortsatte att titta i skyltfönster som inget hänt. Inblandade myndigheter och vårdinrättningar visade sig vara väl förberedda och många visade sin medkänsla och tacksamhet med blommor och kramar. Det som skapade mening i det meningslösa var att istället för att söka vedergällning och hämnd mobiliserade vi oss mot ondskan och förstörande krafter i stora kärleksfulla manifestationer eller med en liten fredsduva på vår facebookprofil.

Vi blev alla krasst medvetna om att vi inte lever i en skyddad värld och att vi människor och våra behov egentligen är så lika. Det är tydligt att vi behöver varandra i en värld som kan upplevas hotfull och som inte alltid går att förstå eller förutse.

Ångest kan vara symtom på att vi är ansatta av inre slitningar. I lagom dos hjälper den oss att få kontakt med våra behov och motiverar oss till att göra förändringar.

Vi kan ta ett aktuellt exempel: De som arbetar inom kontaktyrken och som möter lidande riskerar att drabbas av empatitrötthet eller så kallad samvetsstress. Samvetsstress är ett nytt användbart ord när vi ska förstå vad som händer när man slits itu för att man inte räcker till. Risken är särskilt stor hos dem som dagligdags hamnar i etiska dilemman på grund av otillräckliga resurser. Otillräcklighetskänslor och skuld leder inte så sällan till att de arbetar hårt för att kompensera brister i systemet och återfå kontrollen. De fortsätter att gå till jobbet trots en klump i magen och förlorad arbetsglädje.

Ibland är det en panikartad ångest som signalerar att det är dags att sätta ner foten. Den kan vara kraftfull och fysiskt påtaglig. Kroppen har talat sitt tydliga språk – du behöver se över ditt liv! Känslor behöver regleras och tas om hand. Behov behöver tillfredsställas. Frågor behöver ställas: Vad är verkligen viktigt? Vart är jag egentligen på väg? Hur ska jag leva och varför? Vad är meningen med livet? Vad är meningen med mitt liv? När vi har svaren och förmågan att ta oss an det som är svårt, lösa de problem som går att lösa och acceptera det som vi inte kan göra något åt, då får vi tillbaka kontrollen över våra liv.

Problem uppstår när ångesten överväldigar oss. När vi tappar klarhet i tanken, när omdömet grumlas och när perspektivet smalnar av. Om vi blockeras av rädslan förlorar vi förmågan att agera medvetet och klokt. Vi riskerar att tappa kontakten med vår inre kompass.

När vi övar mindfulness lär vi oss att möta ångest och undersöka vad som egentligen pågår – att så att säga packa upp den lite grand. Vi andas in i den, utforskar den och blir varse om det naturliga motståndet mot obehag som uppstår. Ögonblick för ögonblick kan vi sedan träna oss på att släppa taget om våra reaktioner när vi lägger märke till att de uppstår. Vi övar acceptans och medkänsla med oss själva vilket fungerar som en buffert. Ju större förmåga till självmedkänsla vi har desto mindre risk att vi utvecklar ångestsjukdom och depression i samband med motgångar och svårigheter. Du kan läsa mer om mindfulness och medkänsla i våra tidigare blogginlägg.

Mindfulness är en medelväg mellan att tränga bort eller utestänga smärtsamma upplevelser å ena sidan och att gå in i automatiska reaktioner eller överidentifiera sig med upplevelsen å den andra.

Ibland beskrivs träningen i mindfulness och medkänsla som ett slags neurokirurgi som man gör på sig själv, eftersom det finns bevis för att regelbunden och långvarig träning förändrar nervbanorna i hjärnan. Naturligtvis är det så att nervbanorna och alla andra system i din kropp har påverkats starkt av dina erfarenheter hittills i livet, och därför är det naturligt att det tar tid att åstadkomma förändring. Har du levt många år med en vana av att undvika och göra motstånd som du nu behöver övervinna är det viktigt att du bemöter dig själv med vänlighet och tålamod. Men även lite träning kan faktiskt göra förvånansvärt stor skillnad – prova!

Mindfulnesscenter erbjuder tre olika e-kurser för behandling av ångest:

  1. Korta övningar. Du kanske vill starta med e-kursen Mindfulness vid ångest med kortare övningar (10 min) som vi rekommenderar om du inte tränat mindfulness tidigare.  Klicka här för att komma till e-kursen Mindfulness vid ångest.
  2. Något längre övningar. Vill du öva med längre meditationer (20 min) så rekommenderar vi att du övar utifrån Här&Nu -programmet som har utvärderats i stor studie och har visat ha god effekt vid lätt till måttlig psykisk ohälsa. Klicka här för att komma till e-kursen Här&Nu.
  3. Övningar i medkänsla. Har du redan tränat utifrån någon av dessa två program så rekommenderar vi fördjupning via vår e-kurs Mindfulness och medkänsla (15min) Klicka här för att komma till e-kursen Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra.

Ta hand om dig väl!

Beatrice Blidner, Mindfulnesscenter, Mindfulnessinstruktör och Fysioterapeut

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom