Instruktörsutbildning – för dig som har gått introduktionsdagen

12 950 kr inkl. moms

För dig som vill utbilda dig till mindfulnessinstruktör och redan gått vår introduktionsdag.

Köp

Utbildningasdagarna 2-5
Under utbildningen till Mindfulnessinstruktör går du igenom den forskningsbaserade e-kursen Här&Nu på åtta veckor. Kursen är en förenklad form av MBSR/ MBKT. Utöver utbildningsdagarna som varvar teori och praktiska övningar praktiserar du hemma mellan träffarna. Din egen träning och erfarenheterna från den är basen för att lära ut mindfulness till andra. Träningen ökar din medvetenhet och lär dig hur du möter dina erfarenheter. Med den egna träningen som bas lär du dig hur du fångar upp erfarenheter hos dina kommande kursdeltagare och hur de kan bemöta sina egna erfarenheter på ett konstruktivt och medkännande sätt.

Innehåll

  • Stressfysiologi
  • Forskning
  • Verkningsmekanismer
  • Vad händer i hjärnan vid träning?
  • Stress, sömn och effekter
  • Att träna mindfulness
  • Leda, följa upp och feedback
  • Grupp och gruppdynamik
  • Användningsområden i samhället 

För att bli diplomerad behöver du delta på samtliga dagar och i de gruppövningar som ingår i utbildningen. Du behöver ha slutfört Här&Nu programmet, praktiskt övat mindfullt förhållningssätt samt tränat på en pilotgrupp. Inför diplomeringsdagen skall du också ha skrivit en diplomeringsuppsats på 2-3 sidor om dina reflektioner och tankar inför framtiden. Detta upplägg gör att du vid avslutad utbildning känner dig trygg att praktiskt arbeta som mindfulnessinstruktör.

Utbildningsdag 6 – diplomeringsdag

Under denna dag genomförs praktiska prov där deltagaren får leda, utforska övningar i liten grupp och få feedback. Vi blickar in i framtiden och går igenom vad vi särskilt bör ge akt på i rollen som instruktör. Vi hälsar den diplomerade välkommen till vårt nationella nätverk av instruktörer för fortsatt utveckling och stöd.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom