Påbyggnadsutbildning: Mindfulness i skolan

4 900 kr inkl. moms

Påbyggnadskursen Mindfulness i skolan är en utbildning för dig som är Steg 1 utbildad mindfulnessinstruktör vid Mindfulnesscenter och som vill inrikta sig på att kunna arbeta med barn och unga och använda mindfulness i skolan som ett verktyg/förhållningssätt, både inom förskola och skola.

Utbildningen anordnas i samverkan mellan Mindfulnesscenter och den nystartade föreningen Mindfulness i skolan – MIS. Föreningen MIS verkar som ett stöd för skolor för att bidra med kompetens vid implementering av verktyget mindfulness i skolan.

Köp

Utbildningens innehåll:

  • Teori och praktik för att ge dig färdigheter att kunna leda respektive åldersgrupp (4-7 år, 8-12 år och 13-18 år) individuellt eller i grupp/helklass.
  • Genomgång av koncept, upplägg, marknadsföring, implementering för Mindfulness i skolan.
  • Genomgång av handledarmanual och upplägg för utbildning av pedagoger och personal.
  • Upplägg för utbildning, handledning och implementering av mindfulness i klassrummet inom de olika åldersgrupperna.
  • Litteraturstudie, hemuppgifter och inlämningsuppgift.
  • Meditationer anpassade för åldersgrupper – varför kan dessa skilja sig åt?
  • Våra erfarenheter hittills, forskning/projekt/studier.

Material som ingår:  Handledarmanual Mindfulness vid stress, instruktörsmanualer till 4-7 år, 8-12 år, 13-18 år med tillhörande nedladdningar/mp3, pedagogmanualer 4-7 år och 8-12 år, extra övningsmanual 4-7 år samt 8-12 år, offertmall, produktblad, informationsmall, handouts och åhörarmaterial, skolinspektionens utlåtande, forskningsrapporter/studier/erfarenheter, med mera.

Omfattning lektionstimmar online via nätklassrum: 6 x 2 timmar + tid för egenträning, hemuppgifter och litteraturstudie.

Förkunskapskrav: Godkänd Steg 1 utbildning hos Mindfulnesscenter, eller godkänd programuppgradering genom MfC. Ingår i MfC instruktörsnätverk.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom