Grundkurs online i grupp – coachning med Jenny Törnblom (träning 10 min/dag)

3 195 kr inkl. moms

Mindfulness grundkurs

Den här kursen rekommenderar vi till dig som kan ta dig ca 10 minuter en till två gånger per dag för den egna träningen för att minska din stress och oro samt vill öka din livskvalitet. Träningen tar 8-16 veckor (1-2 ggr träning/dag) och sen kan du repetera övningarna. För dig som vill minska stress både på kort och lång sikt.  Utöver den egna träningen har du gruppträffar vid 6 tillfällen enligt tid/datum nedan.

Kategori:

Mindfulness grundkurs 

Den här kursen rekommenderar vi till dig som kan ta dig ca 10 minuter en till två gånger per dag för den egna träningen för att minska din stress och oro samt vill öka din livskvalitet. Träningen tar 8-16 veckor (1-2 ggr träning/dag) och sen kan du repetera övningarna. För dig som vill minska stress både på kort och lång sikt.  Utöver den egna träningen har du gruppträffar vid 6 tillfällen enligt tid/datum nedan.

Start: 20 okt 2020
Coaching: kl. 13-14 (tis – 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec, 15 dec, 12 jan)
Pris: 3 195 kr inkl. moms

Lärare: Jenny Törnblom

E-kurs: Mindfulness vid stress/grundkurs tillkommer med egen inloggning. Genomför ditt köp av e-kurs via https://www.mindfulnesscenter.se/shop/

Träna mindfulness under hösten för att kunna leva ditt liv med ökat lugn och ökad medvetenhet. Kunna göra kloka val utifrån en starkare grund av närvaro.

Med mindfulnessträning ökar du din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Att vara mer fokuserad på det du gör och minska påverkan av distraktioner och tankevandring. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. I träningen lär du dig bland annat att möta verkligheten som den är och tydligare se de vilka valmöjligheter vi har.

Mindfulness är väl beprövat vid stressproblematik, oro/ångest, sömnproblem och för att kunna hantera smärta och svårigheter i livet. Genom att införliva mindfulness i ditt liv på ett naturligt sätt så kan du också bättre ta tillvara det goda i livet.

Det är inte stress och tidspress som är problemet i vårt samhälle idag utan bristen på återhämtning.

Träning i mindfulness ger återhämtning och påverkar också hjärnan i positiv riktning (hämmar stresshormon, stressreaktioner, kampflyktbeteende, rädsloreaktioner och ältande m.m.)

Hur går träningen till?

Mindfulness vid stress är en e-kurs som innehåller 8 steg med formella mindfulnessövningar, vardagsövningar, råd och dokumentation. Stresstest och Mindfulnesstest som du akn välja att genomföra innan och efter programmet. Du kan göra personliga dagboksanteckningar samt välja intention inför varje övning.

Du tränar på egen hand 2X10 min/dag 5-6 dagar i veckan. Du tränar via dator, läs-/surfplatta eller smartphone.

6 st coachträffar online under kursperioden. Coachning sker genom gruppträffar i vårt nätklassrum (Zoom) med 1 tim/träff varannan vecka. Länk till klassrum tilldelas efter anmälan och bokning och i god tid innan första coachträffen.

Du kan passa på att utnyttja ditt friskvårdsbidrag, kanske vill du ge bort kursen i gåva till någon du känner, eller köpa in till en medarbetare/anställd, eller ge dig själv en kurs för att kunna hantera vardagens stress och påfrestningar mer fördelaktigt eller kanske för egen personlig utveckling.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Upplägg    

  • Du följer e-kursen online via vår app i mobilen, via dator eller läsplatta. E-kursen, Mindfulness vid Stress, är ett program som innehåller 8 steg (veckor). Träningen sker 2 gånger per dag 10 minuter varje gång. Du kan genomföra träningen i din mobiltelefon, på läsplatta eller i din dator.
  • Jenny kommer att coacha dig och övriga deltagare i gruppen. online via ett zoom-rum och inbjudan kommer när det närmar sig kursstart, 1 gång/varannan vecka (utom sista träffen efter julledighet) start 20 okt.

Träningsprogrammet innehåller

I Programmet tränar vi på två sätt:

  1. Mindfulnessövningar/meditationer: Andrum, Andningsankare, Kroppsscanning, Medvetna rörelser, Sittande meditation
  2. Vardagsövningar: Övningarna hjälper dig att träna på ett förändrat förhållningssätt till hur du utför saker i din vardag. Vardagsövningarna är till för att omsätta det du lär dig i meditationerna till olika situationer i vardagen, de hjälper dig att se och att kunna fatta mer medvetna beslut.

Mindfulness är en mänsklig förmåga

Uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med sig själv och andra.

Att vara mindful handlar om att vara uppmärksam på ett särskilt sätt:

  • med en tydlig avsikt
  • i ögonblicket här och nu
  • utan att värdera det

Att leva mera i NUET, d.v.s. att vara mer koncentrerade på det som sker just nu och grubbla mindre över det som redan skett eller oroa oss mindre för vad som kanske kan hända. Vi lär oss hitta en bättre balans mellan nuet, vad som varit och framtiden.

I vardagen lär du dig att vara uppmärksam på det som sker, ögonblick för ögonblick.

Du blir medveten om när uppmärksamheten far i väg, t.ex. på grund av ditt eget tankeflöde eller yttre stimuli som att en mobiltelefon ringer.

Du tränar dig i att ta tillbaka uppmärksamheten på det du vill när den far i väg, för det gör den.

Mindfulnessträningen hjälper dig även behålla uppmärksamheten där du vill ha den – under längre och längre perioder.

Vid bland annat stresshantering, avspänning och uppmärksamhetsträning är mindfulness ett viktigt hjälpmedel. Det används ofta inom psykologisk och medicinsk behandling för att t.ex. förbättra sömnen, hantera smärta och kronisk sjukdom samt öka livskvaliteten. I ditt vardagliga liv är mindfulness ett bra verktyg för att hantera de svårigheter som vi alla möter i livet.

Med mindfulnessträning ökar du din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Att vara mer fokuserad på det du gör och minska påverkan av distraktioner och tankevandring. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. I träningen lär du dig bland annat att möta verkligheten som den är och tydligare se de vilka valmöjligheter vi har.

Mindfulness är väl beprövat vid stressproblematik, oro/ångest, sömnproblem och för att kunna hantera smärta och svårigheter i livet.  Genom att införliva mindfulness i ditt liv på ett naturligt sätt så kan du också bättre ta tillvara det goda i livet.

Det är inte stress och tidspress som är problemet i vårt samhälle idag utan bristen på återhämtning.

Träning i mindfulness ger återhämtning och påverkar också hjärnan i positiv riktning (hämmar stresshormon, stressreaktioner, kampflyktbeteende, rädsloreaktioner och ältande m.m.)

 

Lärare/coach på kurserna/handledning är Jenny Törnblom

Jenny är Hälsovägledare och har arbetat med stresshantering, mentalträning och hälsa/friskvård i drygt 20 år. Jenny är mindfulnessinstruktör Steg 1 och 2, har påbyggnadsutbildningarna mindfulness i skola, arbetsplats, vid ångest och depression, vid smärta och sjukdom samt medkänsla/compassion/CCT. Jenny utbildar också våra instruktörer inom påbyggnadsutbildningen Mindfulness i skolan.
Mini Cart 0

Your cart is empty.