Stresstest – Summering

Resultat av ditt stresstestet PSS. Alla frågor summeras efter poängsättningen i rutorna. Höga poäng motsvarar hög stress.

Ju lägre poäng desto mindre upplevd stress. Genomsnitt bland friska yrkesaktiva svenskar är 23.

PSS-poäng över 28 antyder att man upplever sin senaste månad som komplicerad, besvärlig, stressig. Testet ger inte någon som helst objektiv referens, alltså hur svår livssituation man ”egentligen” befinner sig i, utan avser bara att lyfta fram hur man själv uppfattar sin situation. Se testet som en vägledning, det viktigaste är trots allt inte testet utan hur du själv uppfattar eventuell förändring när du tränar mindfulness, medkänsla eller på annat sätt vill minska din stress.

Anteckna gärna ditt resultat efter testet på något säkert ställe t.ex. i din mobil så att du kan jämföra resultatet före och efter en träningsperiod.

Nu när du börjar träna mindfulness i din vardag kommer förändring att ske successivt, om du fortsätter att träna. Var nyfiken och se vad du upptäcker!

Träna med våra e-kurser

Om du vill minska din stress rekommenderar vi att du börja med 10 minuters träning per dag som i Mindfulness vid stress – 10 min/dag eller om du kan ta dig 20 minuter per dag rekommenderar vi Här&Nu-programmet – Sveriges mest använda träningsprogram i mindfulness.

Klicka här för att se hela vårt utbud av e-kurser.

 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom