Har du ork över till kärlek? Kärleksbloggen del 2

Kanske läste du kärleksblogg nummer ett – Har du tid att älska? Här kommer hur som helst fortsättningen i samma anda: Har du ork över till kärlek? Förra bloggen var inriktad på kärleksrelationer, den här är mer inriktad på varför en kravfylld och stressig tillvaro kan leda till en hård och kärlekslös tillvaro och att det kan krävas mod att förändra. Avslutningsvis får du ett konkret exempel på hur en sån förändring kan se ut, en kärleksfull handling mot dig själv. 

Vi är “human beings" och inte ”human doers”

Vi är “human beings” och inte ”human doers” och vi odlar våra bästa mänskliga sidor som kärleksfullhet, vänlighet och medkänsla när vi är i “being mode”. Man kan se det som att vi har två mentala växlar, mentalt varande, då vi bara är med det som är och mentalt görande, då vi analyserar och försöker lösa problemet med det som är.  Precis som i en bil så kan vi bara lägga i en växel i taget. Båda dessa mentala tillstånd behövs men vi fastnar så lätt i "doing mode", särskilt när vi befinner oss i en stressad tillvaro med orimliga krav. Vi tenderar att ha mer fokus på det som är negativt, det som inte stämmer med vårt tänkta önskeläge. Vi skannar av oss själva, andra och vår tillvaro och observerar det som skulle kunna vara bättre, göras bättre och vi strör salt i såren genom att jämföra oss med de som verkar ha bättre koll, vara mer framgångsrika och lyckliga. Det skapar förstås otillräcklighetskänsla och genererar ännu mer stress - en stressreaktion som ofta vänds inåt mot oss själva och blir till självklander och självkritik. Rädslan för att inte duga och vara bra nog ger en anspänning i kroppen och vi blir vaksamma. Det börjar kännas lite trångt i bröstet, liksom stumt runt hjärtat och andningen blir återhållen - men än så länge är det bara som viskningar från kroppen som vi inte tar oss tid att lyssna på. Vi försöker istället återfå kontroll genom att tänka oss ur problemen och manar oss själva: Jobba hårdare! Kämpa mer! 

I kroppen ryms så mycket visdom som vi inte tar tillvara på när vi stressar på i våra liv. När vi inte är i intim kontakt med våra känslor och vår kropp - hur ska vi då kunna veta vad som pågår och vad vi behöver? 

När den inre piskan viner så lyssnar vi inte på kroppens rop på hjälp som övergår från viskningar till högljudda protester och så småningom till uppgivenhet och stor trötthet. Många blir ju sjuka av stress idag och de har alla gemensamt att de inte lyssnade på kroppen. I kroppen ryms så mycket visdom som vi inte tar tillvara på när vi stressar på i våra liv. Om vi istället i god tid stannar upp och ställer oss frågan: Vad pågår? Så kommer vi också lättare kunna svara på den andra livsviktiga frågan: Vad behöver jag?  Om vi inte klarar av att möta oss själva med acceptans och medkänsla när vi lider av otillräcklighetskänslor och stress så kan reaktionen bli att vi drar oss undan, fastnar i självförsjunkenhet och känner oss separerade från vår omgivning. I vår isolering går vi även miste om kärleksfull vänlighet och medkänsla från andra och den trygga, varma känslan av gemenskap och samhörighet som vi så väl behöver när vi har det svårt.

Mindfulness och medkänsla är förmågor som går att träna upp och som gör oss mer medvetna om vad som pågår och vad vi behöver.  Vi blir mer kroppsmedvetna och bättre på att ta hand om oss, vilket har stor betydelse för att motverka utmattningssyndrom. Vi lär oss att styra vår uppmärksamhet och reglera våra känslor. När vi är medvetet närvarande i nuet kan vi bryta det automatiserade mentala mönstret att fastna i "doing mode" som innebär värderande tankar, ältande över dåtid eller oro för framtid. När vi övar oss i att bara vara med det som är så tillåter vi istället våra tankar och känslor komma och gå och vi lär oss utforska dessa med öppenhet och acceptans. Då undviker vi dessutom att överväldigas av dem eller tendensen att trycka undan. Självmedkänsla är ett kraftfullt motgift mot självkritik och hjälper oss att hantera känslan av otillräcklighet, rädslan för att inte duga och skammen över att misslyckas. Vi övar oss på att möta vår egen ofullkomlighet och se att det är en del av att vara människa. Att vara mänsklig. När vi vågar visa oss i all vår sårbarhet blir det också lättare att knyta an till andra på ett äkta sätt. När vi är autentiska blir vi mer mottagliga för kärlek och har lättare för att visa kärlek. Mindfulness och medkänsla hjälper oss slutligen med att se vad vi behöver och ger oss mod att ta beslut kring de viktiga val vi behöver göra för att leva ett hållbart liv. Det är något av en paradox men ju mer vi ser och accepterar verkligheten som den är ju lättare blir det att göra något åt den. Vi vill alla leva ett kärleksfullt liv i glädje och lätthet - ett rikt och meningsfullt liv i samklang med våra värderingar.  Kanske texten nedan kan hjälpa dig att samla mod som leder till en kärleksfull handling mot dig själv. 

Hur kan vi få mod att göra förändringar som leder till ett mer kärleksfullt liv?

En stor bidragande orsak till att många blir sjuka av stress är att kraven är för höga på våra arbetsplatser. Kanske känner du igen dig i beskrivningen nedan från min kloka vän, som också är mindfulnessinstruktör – Petr Chadraba: 

”Kraven har verkligen blivit orimliga. Förutom hundratals mejl och tiotals telefonsamtal har man en kö av kollegor bredvid bordet som väntar och vill ha hjälp. Och sen kommer chefen med ett förslag på att lägga till ett litet projekt här och där på grund av att resurserna har minskat och någon måste ju göra det. Jag ser tyvärr inte på kort sikt någon hjälp från företagens sida och tror på att man verkligen behöver öka sin förmåga att ta hand om sig själv, och där kan mindfulness och självmedkänsla spela en huvudroll.
Själv har jag fått hjälp av att läsa Brené Browns böcker (professor i sociologi). Brené har studerat skam och dess inverkan på våra liv, vikten av att vara autentisk och visa sin sårbarhet. Nedan får du exempel som visar hur det kan se ut i en konkret handling:
Att våga vara sårbar - "Kära chefen, jag känner mig stressad och min sömn har blivit sämre. Jag klarar inte detta själv."

Att våga vara operfekt - "Det beror helt enkelt på att jag har fler uppgifter än jag klarar av."

Att sätta hälsosamma gränser - "Nu behöver vi se till att min belastning minskar och det gör att vi genom att tillsammans komma överens om en plan.

Petr fortsätter: "Utifrån min erfarenhet vet jag att det är svårt men det är få chefer som inte skulle vilja lyssna när man ger en personlig förklaring och ber om stöd. Jag tror att självmedkänsla är grunden till ett sådant agerande. Sen gäller det att vara konsekvent och ge sig själv mycket kärlek när förhandlingarna blir tuffa”.

Jag håller med Petr, börja med att träna upp din förmåga till mindfulness och självmedkänsla. Mindfulness för att få insikt i tid om hur orimliga krav påverkar dig och självmedkänsla för att vilja sig själv väl och få mod till att göra de kärleksfulla förändringar som krävs för att må väl. För att få ork över till kärlek. 

Mindfulnesscenter har en vision om ett mänskligare samhälle och det tror vi är möjligt. Mindfulness och medkänsla är förmågor som går att träna upp så vi kan börja där!

En publicerad studie visar på att vår e-kurs i Mindfulness och medkänsla gav goda effekter för att:

❤️ öka självmedkänsla (stor effekt!)

❤️  minska stress och utmattningssymtom

❤️  öka graden av mindfulness

🎧 Jag kan varmt rekommendera denna e-kurs: Öka din sjäkvmedkänsla >>

Med hopp om kärlek,

Beatrice Blidner

Beatrice Blidner, mindfulnesslärare och fysioterapeut. Läs mer om mig här >>

LÄS 'KÄRLEKSBLOGGEN DEL 3' HÄR >>

 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom