En kärleksfull omstart

Detta år har varit prövningarnas år men också ett år för reflektion och omvärdering av vad som är viktigt på riktigt. Det nya året inger hopp på många sätt och innebär en möjlighet till kärleksfull omstart.

Social distansering och hemkarantän har inneburit ensamhet för många. Umgänget digitalt har sina begränsningar och vi kan känna brist på djupare mellanmänsklig kontakt. Känslan av sammanhang och mening kan ha ryckts undan. Hemarbete och distansundervisning innebär mindre av stöd och uppskattning från kollegor och lärare och vi kan lätt hamna i självtvivel. För andra har det här året inneburit att familjen fått samsas om utrymmet där hemma och många, särskilt i storstäderna är trångbodda.

Känslan av osäkerhet och rädslan för att allt rasar samman gör att relationer prövas. Hur kan vi träna upp färdigheter så det blir lite lättare att leva tillsammans?

Sommaren 2019 gästade jag Plum Village i Frankrike. Här har zenmästaren Thich Nhat Hanh lärt ut engagerad buddhism sen hans flykt undan Vietnamkriget. Denna gren av buddhism tror på inre frid som utgångspunkt för aktiviteter som leder till samhällsförändring på djupet. Västvärldens bild av buddhism är annars ofta ett inåtblickande mediterande, en bortvändhet från världens stora utmaningar. God kommunikation är essentiell för alla relationer och för fred på jorden. I klostret har de varje vecka en ceremoni som de kallar Beginning Anew, en samtalsmetod för att upprätthålla och fördjupa relationerna med varandra. Vi kan kalla det för en kärleksfull omstart eller ett kärleksfullt omtag.

God kommunikation enligt buddhistisk praktik innebär att tala sanning, inte överdriva och vara konsekvent. Allt för att inte dra egen fördel på andras bekostnad, manipulera eller intrigera.

Du bör kommunicera på ett sätt som inte skadar andra utan istället försöka bidra till välbefinnande, harmoni och fred.

För att bemästra den här konsten behöver du träna upp ditt sinne och ha en intention om att vilja lindra lidande hos dig själv och andra.

Mindfulness och medkänsla är en praktik och ett förhållningssätt som innebär att jag riktar min uppmärksamhet på ett speciellt sätt, med avsikt, i nuet, ickevärderande och med kärleksfullhet och vänlighet för att kunna göra etiska val som skapar mindre lidande för mig själv och andra.

Mindfulness gör att vi blir mer observanta på tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Vi får lägre reaktivitet gentemot inre upplevelser och kan agera mer medvetet i nuet (i motsats till att gå på autopilot). Vi får lättare att beskriva känslor och inre upplevelser i ord och vi blir mindre dömande till dessa upplevelser. Mindfulness leder till ökad medkänsla med oss själva och andra.

Har vi övat upp dessa färdigheter så räcker det ofta med att stanna upp och följa andetagen medvetet, kroppen slappnar av, vi blir lugnare och sinnet stillas. När vi är förankrad i oss själva på det här sättet så kan vi lättare rikta vår uppmärksamhet på den andra och lyssna djupt utan att värdera eller döma. Utifrån inre frid kan vi agera på ett sätt som skapar mindre lidande hos oss själva och andra, med medkänsla. Förstås inte lätt, vi prövas och vi övar.

Nedan är mer konkreta tillvägagångssätt utifrån Beginning Anew som praktiseras i Plum Village och som ni kan använda i kärleksrelationen, med familjen, på arbetsplatsen eller med vänner och som påminner om trädgårdsskötsel. Gör det regelbundet så kommer det kännas mer naturligt efter ett tag. Ni hjälps åt att vattna blommorna och rensa bort ogräset för att det ska växa i er gemensamma trädgård!

Visa uppskattning

Börja med att dagligdags visa uppskattning för din vän, kollega eller käraste och se vad det kan komma att göra skillnad. Vi kan nämna specifika exempel då hen sa eller gjorde något som vi verkligen uppskattar. Vi riktar vår uppmärksamhet på hens goda kvalitéer och styrkor och bidrar därmed till att stärka dessa sidor. Bara att ösa på med uppskattning och beröm alltså! Vattna på, så växer vi tillsammans!

Be om ursäkt

När vi praktiserar mindfulness och medkänsla så blir det lättare att se våra egna brister och be om ursäkt. Vi är alla fullkomligt ofullkomliga och nu var det jag som gjorde ett misstag. Förlåt!

Berätta när du känner dig sårad

Här börjar du med att först ta upp en eller ett par av den andres goda sidor, vattna blommorna!

Därefter ta upp vad hen sagt, gjort eller inte gjort som gör att du känner dig sårad. Berätta om dina känslor och uttryck dina behov och önskningar från en lugn plats inom dig. Viktigast av allt, gå inte i fällan att börja anklaga, generalisera eller ställa krav.

För att du ska kunna göra detta så att det gynnar er relation så behöver du först ta hand om dina egna känslor, bli lugn och stabil till kropp och sinne. Det kanske behöver gå lite tid innan du känner dig redo, men vänta inte för länge. Ogräs som inte dras upp tar näring från blommorna.

Berätta om dina svårigheter

Vill du skapa en djupare kontakt så kan du också vid tillfälle behöva berätta om dina svårigheter som du bär med dig genom livet. Din historia, din livsberättelse, din sårbarhet. Som finns där djupt inom dig, som är ditt ansvar att ta hand om men som kan komma upp till ytan ibland och påverkar dina nuvarande relationer.  När vi lär känna varandras insidor så ökar förståelse och värmen för varandra – då kan vi lättare stötta och utvecklas tillsammans i kärlek. Vår gemensamma trädgård frodas – no mud no lotus!

Så kan vi vårda våra viktiga relationer genom övning i djupt lyssnande och kärleksfullt tal för att återställa och vidmakthålla god kommunikation som förenar oss människor.

Här nedan kan du ta del av fem etiska förhållningsregler, där god kommunikation ingår, som är hämtade från ett traditionellt buddhistiskt träningsprogram i mindfulness:

  • Den första delen av träningsprogrammet i mindfulness handlar om att skydda liv och minska våld i familjen och i samhället.
  • Den andra delen är att praktisera social rättvisa, generositet, inte stjäla och inte utnyttja andra levande varelser.
  • Det tredje är praxis av ansvarigt sexuellt beteende för att skydda individer, par, familjer och barn.
  • Den fjärde är övning i djupt lyssnande och kärleksfullt tal för att återställa och vidmakthålla god kommunikation som förenar oss människor.
  • Den femte handlar om medveten, hållbar konsumtion, för att hjälpa oss att avstå från det som inte är bra för oss, för samhället och miljön.

Är du redo för att börja öva mindfulness och medkänsla? Då kanske min introduktionsdag som jag håller i Göteborg den 23:e september 2023 vara något för dig. Det kanske kan bli en kärleksfull omstart?
Läs mer om den här >>

Så får jag önska dig ett gott nytt, lite ljusare och lättare år!

Med värme och tillit

/Beatrice Blidner

Beatrice Blidner

Mini Cart 0

Din varukorg är tom