Jag utbildar mig till instruktör

Frågor om e-kurserna

Om du går vår Steg 1 utbildning så ingår e-kurserna Här&Nu samt Mindfulness i vardagen. Viss skillnad förekommer mellan online och den fysiskt på plats genomförda utbildningen. 

Steg 2 utbildningen ingår e-kursen Steg 2 samt andra ljudfiler som tilldelas dig via mail.

De olika påbyggnadsutbildningarna har olika e-kurser kopplade till sig. Läs mer under respektive utbildning.

 

Hur blir man mindfulnessinstruktör Steg 1?

Utbildningen sträcker sig över 4-6 månader. Utbildningen till Steg 1 instruktör i mindfulness utgår från ett icke hierarkiskt och icke dömande förhållningssätt och bygger på det Här&Nu pogram som grundaren av Mindfulnesscenter Dr Ola Schenström utvecklat. Här&Nu programmet bygger i sin tur helt på MBSR och MBCT men är anpassat för att fungera i dagens stressfyllda liv. Läs mer och ansök här. 

 

Finns det några förkunskapskrav?

Det finns inga förkunskapskrav för vår Steg 1 utbildning, däremot behöver man ha blivit diplomerad steg 1 för att sen kunna vidareutbilda sig till Steg 2.

Steg 1 diplomering är också ett krav för att bli antagen till någon av de påbyggnadsutbildningar som vi erbjuder.

 

Introduktionsdagen

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du avser att arbeta med mindfulness som verktyg i ditt arbete. Under heldagsutbildningen varvar vi teori med praktiska mindfulnessövningar. Vi praktiserar alla grundövningarna i mindfulness och diskuterar hinder för träning.

 

Kan man hoppa över introduktionsdagen?

I vissa fall kan vi göra ett undantag och låta deltagare via zoom, vårt digitala klassrum ha en genomgång för att därefter kunna starta på vår Steg 1 utbildning. Detta i de fall då dagen missats på grund av sjukdom eller om det inte finns möjlighet att delta vid nästa start. Detta är dock en avvägning vi gör från fall till fall. Kontakta utbildning@mindfulnesscenter.se

 

På vilka orter hålls utbildningarna?

Steg 1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Luleå. Och nu from våren 2020 även online.

Steg 2: Stockholm

Påbyggnaderna: Online

 

Frågor om Steg 1 och platstillgång

På de fysiska utbildningsdagarna är vi max 20-25 deltagare.

På onlinledda utbildningarna kan vi vara några fler ca 30 personer.

 

Programuppgradering
Är du utbildad av annan? Gör vår programuppgradering! Uppgradering för att diplomeras till steg 1 i MfC´s nätverk av instruktörer.

Vi får många förfrågningar från instruktörer utbildade av andra men som nu vill gå våra påbyggnadsutbildningar (arbetsplats, skola, medkänsla, smärta/sjukdom, ångest/depression), Steg 2 och retreater. Vi är glada för att så många vill komma med i vårt instruktörsnätverk och vi vill kunna välkomna nya instruktörer till oss.

Info om Mindfulnesscenters instruktörsnätverk:
Vi erbjuder idag instruktörer i vårt nätverk följande fortsättningskurser/vidareutbildningar live alternativt i vårt virtuella klassrum:

  • På arbetsplatsen
  • I skolan
  • Vid ångest/depression
  • Långvarig smärta och sjukdom
  • Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra

Steg 2 – inleds med 5 dagars retreat och kursen i helhet leder till fördjupad erfarenhet av träning, fördjupad kompetens att leda/följa upp/ utforska, fördjupad teoretisk kunskap. Gedigen kompetens för dig som vill arbeta professionellt med mindfulness med grupper och enskilda individer.

Retreater för enbart instruktörer
Vi kan också erbjuda våra instruktörer i nätverket att stå med på vår hemsida för ”Hotta instruktör” där kunder kan hitta utbildade instruktörer som håller i kurser/grupper.

Vi skickar månatligen ut instruktörsbrev med nyheter inom forskning, information om utbildningar och annan information som berör mindfulnessinstruktörer.

Vi håller tematräffar i vårt virtuella klassrum för olika grupper och intresseområden inom nätverket.

Vi har specifika slutna FB-grupper för Steg 1, Steg 2 och påbyggnadsgrupper där instruktörer kan byta erfarenheter med varandra men där vi också kan lägga ut information och förfrågningar på inkomna uppdrag.

Nätverket är något som vi hela tiden utvecklar och vi har idag ca 2 400 utbildade instruktörer i vårt instruktörsnätverk vilket är det enda i sitt slag i denna omfattning i landet.

Hur kan jag komma med om jag är utbildad av annan än MFC?
För att säkerställa att våra instruktörer som vi har i vårt nätverk har den kunskap och den inriktning som vi har valt så har vi satt upp vissa förutsättningar för detta. Det är viktigt för oss att vi håller en hög kvalitet och att inte mindfulness på något sätt riskerar att urvattnas. Detta har vi gjort för att kunna säkerställa i så hög grad som möjligt att våra instruktörer som vi har diplomerat och som finns i vårt instruktörsnätverk ska hålla en viss nivå just som mindfulnessinstruktörer.

Vi har en tydlig inriktning mot att det som vi står för ska vara forskningsbaserat och vi riktar mycket fokus också på vad som händer i hjärnan vid mindfulnessträning. Vi lägger stor vikt på att våra instruktörer utövar helst daglig egen träning men också vid förhållningssättet som instruktör i att både leda och utforska individuellt och i grupp. Vi har under utbildningsdagarna stort fokus på just att leda och utforska övningarna, blandat med teori samt hemövningar under utbildningstiden.

För att kunna ingå i vårt instruktörsnätverk och kunna delta på våra påbyggnadsutbildningar, instruktörsretreater, få instruktörsbrev med fortlöpande information om ex forskning etc, så krävs att du först genomför en programuppgradering.

Då genomför man de tre sista dagarna av vår steg 1 utbildning, tar del av materialet som ingår i kursen, tränar med bl.a. 8 veckorsprogram (Här&Nu) som ni ska handleda i samt rekommenderas att påbörja en pilotgrupp.

Det är som du förstår här inte frågan om att det du redan gått är bättre eller sämre utan bara en annan utbildning och vi behöver säkerställa att dina kunskaper motsvarar vår Steg 1 utbildning, både vad gäller teori och praktik.

När du genomfört programuppgradering kan du anmäla dig till någon av våra påbyggnadsutbildningar.

Mer information om våra kurser kan du läsa och ladda hem från hemsidan /instruktoersutbildningar/

Programuppgradering inkl. kurs- och instruktörsmaterial.

Hör av dig till utbildning@mindfulnesscenter.se  för prisuppgift, frågor eller om du vill anmäla dig till utbildningen:

 

Vilka påbyggnadsutbildningar finns det inom mindfulness hos Mindfulnesscenter?

Vi erbjuder idag instruktörer i vårt nätverk följande fortsättningskurser/vidareutbildningar live alternativt i vårt virtuella klassrum:

  • På arbetsplatsen
  • I skolan
  • Vid ångest/depression
  • Långvarig smärta och sjukdom
  • Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra

 

Utbildad hos annan mf-aktör

Se ovan information om programupgradering

 

Mini Cart 0

Your cart is empty.