Pågående utbildningar på Mindfulnesscenter

Alla våra pågående utbildningar har lagts om och genomförs nu online. Se nedan de nya datum som gäller som ersättning för dina kvarvarande dagar. Har du frågor så maila till utbildning@mindfulnesscenter.se

Steg 1 dagar online
Introduktionsdag 8 maj
Utbildningsomgång 1 – 2-3 juni
Utbildningsomgång 2 – 25-26 augusti
Diplomeringsdag – 9 oktober
Om du ännu inte bokat om dina dagar så ser du nedan vilka övriga dagar som kommer att erbjudas:
Introduktionsdag 1 sep
Utbildningsomgång 1 – 5-6 okt
Utbildningsomgång 2 – 11-12 nov
Diplomeringsdag – 16 dec

Introduktionsdagar fysiska, om möjligt planeras till:

Stockholm
20 okt
1-2 dec
19-20 jan 2021
25 feb 2021

Göteborg
3 nov
7-8 dec
8-9 feb 2021
29 mars 2021

Malmö
5 nov
9-10 dec
10-11 feb 2021
25 mars 2021

Mini Cart 0

Your cart is empty.