Konkurrensen om kunder, ledare och medarbetare hårdnar. Hur blir vi en attraktiv arbetsplats som kan behålla och locka till oss viktiga kompetenser?

Mindfulness på jobbet

Vi lever i ett högt tempo med ständiga förändringar och splittringen av vår uppmärksamhet har aldrig varit större. Det kan leda till ohälsa, otrygghet, dålig självkänsla, mm. Medarbetarna är våra viktigaste resurser. Hur kan vi skapa förutsättningar så att fler får tillgång till sina fulla resurser? Förutom att öka välbefinnande och glädje skapar det också högre produktivitet och en attraktiv arbetsplats! Några frågor att fundera kring:

  • Idag är hjärnan vår produktionsapparat! Hur underhåller vi den?

  • Ledare och medarbetare är splittrade vilket leder till minskad produktivitet. Hur minskar vi splittring och ökar förmågan att fokusera?

  • Arbetsliv, privatliv, karriär. Hur kan vi få livspusslet att gå ihop?

  • I många verksamheter ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna och i organisationsanalyser är området stress, markerat med RÖD varningslampa! Hur hittar vi lösningar på det?

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och koncentrationsförmåga. Dessa saker leder bland annat till förbättrad arbetsmiljö, större glädje och högre produktivitet. Det syns med andra ord i resultaträkningen och i arbetsklimatet!

 Flera har provat!

Det kommer ca 700 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt  t ex. Pacific Investment Management, Apple Computer, Yahoo, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Hughes Aircraft, Procter & Gamble, och Starbucks.

Här ser du exempel på kunder i Sverige där vi har genomfört ”Mindfulness på arbetsplatsen”

Trafikverket, Sparbanken Nord, Dina försäkringar, Tieto, NCC, Karolinska Sjukhuset

Här är citat från några deltagare:

”Mindfulness är ett stöd i att förstå vikten och med hjälp av övningarna hitta balansen i vardagen och fokusera på det som för mig är viktigt att hantera just nu.”.

 ”Ett lugn av ett nytt slag infinner sig i kroppen både under, efter och lång tid efter att jag genomfört meditation. Andningsankaret och även kroppsscanningen, som kan genomföras när och var man än befinner sig, ger både trygghet och ett helt nytt lugn i kroppen”

 ”Kursen stämmer till 100 %. Jag mår mycket mycket bättre både mentalt och fysiskt, kommit igång med träning, och det har med kursen att göra”

 ”Det som var mitt huvudmål var att minska stressen, tycker att det är det som jag märker mest men även att jag sover något bättre på nätterna. Tycker också att jag är medveten, framför allt om det som jag bör släppa för jag inte kan påverka men också av omgivningen, när jag äter, går lyssnar etc.”

 ”Från att varit väldigt novis inom området har jag fått en ökat kunskap om mindfulness men framförallt har jag fått till mig ett verktyg för att utvecklas”.

Hur går det till?

Här kan du läsa om det koncept som vi genomfört med mycket goda resultat. Se förslaget som ett ramverk att föra resonemang utifrån. 

Läs mer om Mindfulness på arbetsplatsen