Överenskommelse mellan Mindfulnesscenter och diplomerade instruktörer

Syftet med vårt samarbete är att tillsammans verka för att fler får tillgång till att träna mindfulness (medveten närvaro) genom att du som instruktör levererar tjänster till kunder genom de koncept som Mindfulnesscenter erbjuder.

Värdegrund och vision
Du som instruktör blir kvalitetssäkrad av oss på Mindfulnesscenter och ingår ett samarbete med oss i samband med din diplomering som instruktör. Vårt samarbete skall vila på en gemensam värdegrund och en vision som vi tillsammans delar. Vår vision är att, tillsammans med andra (dig som instruktör), göra Sverige till en föregångare för mindfulness och medkänsla som integrerade delar inom olika samhällssektorer. Detta för att fler ska kunna leva ett liv utan onödigt lidande och ta vara på det goda i livet.

Förutsättningar och ansvar
I samarbete med Mindfulnesscenter kan du som diplomerad instruktör genomföra utbildningar, kurser, coachning och föreläsningar. Vi vill tillsammans öka kännedomen om mindfulness (medveten närvaro) via egen och gemensam marknadsföring, i de kanaler som finns tillgängliga för vardera part. Vi hjälper varandra att sprida mindfulness och kan vid tillfällen också genomföra gemensamma affärer till kunder. Du kan också välja att gå med i vårt Ambassadörsprogram och då gäller våra ambassadörsvillkor.

Du som instruktör har möjlighet att synas på vår hemsida https://www.mindfulnesscenter.se/hitta-mindfulnessinstruktor/ enligt fastställda mallar. Du administrerar och uppdaterar själv dina uppgifter via ditt instruktörslogin. Vi på Mindfulnesscenter lägger upp dina meriter av genomförda utbildningar – om dessa mot förmodan inte finns med där så kan du enkelt kontakta oss på info@mindfulnesscenter.se så hjälper vi dig.

Mindfulnesscenters logga och länkning till Mindfulnesscenter hemsida bör finnas med på din hemsida – banner hittar du inne på ditt instruktörslogin. Vi kommer regelbundet via instruktörsbrev hålla dig informerad och uppdaterad om viktiga nyheter och erbjudanden för dig som instruktör. Vill du ha ytterligare kunskap så som det senaste inom forskningen rekommenderar vi att också prenumera på våra nyhetsbrev.

Vid gemensamma uppdrag sker en kontraktsgenomgång och en överlämning så att det klart och tydligt framgår vad leveransen består av och vilka villkor som gäller mot kund. Du skall löpande rapportera hur uppdraget genomförs samt lämna slutrapport efter uppdragets slut.

Sekretess
Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte till tredje man utlämna konfidentiell information eller om varandra som parterna erhållit från varandra. Instruktören skall också mot Mindfulnesscenters avtalskund följa de sekretessregler som uttalas i kundavtalet gällande såväl mot kunden som de medverkande i kurserna.

Gemensamma affärer
Vid varje gemensamt konsultuppdrag skrivs ett enskilt avtal där ersättning, avtalstid och andra förutsättningar fastställs.

Kursmaterial copyright etc.
Allt material som du hittar via www.mindfulnesscenter.se är upphovsrättsskyddat och tillhör Mindfulnesscenter och därav äger Mindfulnesscenter alla rättigheter i de olika stegen. Vid framtagning av eget material rekommenderar vi att det följer Mindfulnesscenters koncept/vision/värdegrund.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom