Ny studie från Karolinska institutet – Här&Nu mest använt i svensk sjukvård

Ny studie från Karolinska institutet visar att vårt Här&Nu program är det i särklass mest använda mindfulnessprogrammet i svensk sjukvård.

Mest används mindfulness i primärvården och psykiatrin (men också i specialistvård, hörselvård, ungdomsmottagningar m.fl) vid stress, oro/ångest, mild till måttlig depression och smärta men också vid utmattning, trötthet, tinnitus och trauma, ADHD och bipolär sjukdom m.fl.

Avsikten, när jag satte samman Här&Nu programmet 2005 (helt utifrån MBSR/MBKT)en var att göra mindfulnessträning lättillgänglig i vård, särskilt i primärvården, och för en bred allmänhet.

Träningen per dag skars därför ner från 40-45 minuter (som ingår i grundkoncepten MBSR och MBKT) till 20 minuter per dag vilket har visat sig fungera mycket bra för många enligt såväl god forskning som från en omfattande erfarenhet.

Även 10 minuter/dag har effekt vid stress och till exempel vid ledarutveckling. Regelbundenheten och kvaliteten i träningen spelar stor roll.

Tillsammans har vi på Mindfulnesscenter snart utbildat 2 900 instruktörer eller 1 instruktör på ca 3000 vuxen svensk. Vi, tillsammans med andra, är ändå bara i början på arbetet att göra mindfulness till en integrerad del i vård, skola, arbetsliv och ledarskap.

De är många vårdcentraler som erbjuder mindfulness idag (se nyligt inlägg om Svalövs VC) men de flesta av Sveriges 1200 vårdcentraler gör det inte – ännu.

Fördelar med mindfulness är att träningen stärker individens förmåga att hantera livet, stärka sin autonomi och öka sin livskvalitet.

Mindfulnessträning borde vara en självklarhet i en patientnära vård. En annan fördel är att träningen kan ske i grupp och är kostnadseffektiv.

En ytterligare fördel är att mindfulnessträning ger utmärkta verktyg också för dem som arbetar i vården både för att må bättre och för att sätta gränser när det behövs.

Forskningen inom mindfulness ökar mycket snabbt och 2/3 delar av den forskning som finns (16 500 artiklar) har publicerats under de senaste fem åren.

Som allmänläkare, med mer än 20 års erfarenhet som verksamhetschef och mer än 15 år som utbildare i mindfulness, vet jag att mindfulness kan hjälpa stora grupper patienter som söker vårdcentralen vid:

 • Stress
 • Lätt till måttlig ångest
 • Lätt till måttlig depression
 • ”Långtidscovid”
 • Långvarig sjukdom – i stort sett vilken som helst för att minska onödigt lidande
 • Långvarig smärta
 • Sömnstörningar
 • Rehabilitering
 • Ändra levnadsvanor
 • Komplement till behandling vid högt blodtryck
 • Hudsjukdom som psoriasis, kroniska eksem m.fl.

Vi på Mindfulnesscenter fortsätter att tillsammans med de av oss utbildade instruktörerna att arbeta för att mindfulness skall bli en integrerad del i vård, skola, arbetsliv och ledarskap.

Men mindfulness som en integrerad del i vården skulle många fler få hjälp, må och fungera bättre och få verktyg att hantera livets svängningar. Och vården skulle använda sina resurser klokare.

Ola Schenström, läkare, specialist i allmänmedicin
Mindfulnesslärare, författare till Mindfulness i vardagen52 vägar till medkänsla och 52 vägar till mindfulness, Utbrändhet den nya folksjukdomen (med Martin Krauklis)

Niemi, M., Crane, R., Sinselmeijer, J., Andermo, S., The Implementation of Mindfulness-Based Programs in the Swedish Healthcare System – A Survey of Service Providers.

Global Advances in Health and Medicine, Volume 10:1-8. (2021).

Mer om forskning om Här&Nu programmet här

Mini Cart 0

Your cart is empty.