Forskning: positiva effekter av mindfulness i förskolan

I en pilotstudie visar författarna att mindfulness ökar barnens förmåga att vara stöttande, dela med sig och hjälpa någon annan (=prosocialt beteende) jämfört med en kontrollgrupp. Förmågan att reglera egna känslor och att sätta sig in i andras känslor och tankar ökade också jämfört med en kontrollgrupp.

En studie från Center for a Healthy Mind med hjärnforskaren Richard Davidson som huvudansvarig visade 2015 på liknande effekter med barn. Barnens förmåga till lärande ökade också (se artiklar nedanför).

Också i Sverige har vi positiva effekter av mindfulnessträning i förskolan. Flera förskollärare som gått Mindfulnesscenters instruktörsutbildning är föregångare och har visat på mycket goda effekter med såväl barnen som med pedagogerna. Förskollärarnas egen träning i mindfulness är viktig för att leda barn och vuxna.

Läs mer om hur ni kan utbilda egna instruktörer inom skolan nedan.

 

Vänliga hälsningar,
Ola Schenström, läkare, mindfulnesslärare, författare

Artiklar:

Berti, S., Cigala, A. (2020). Mindfulness for Preschoolers: Effects on Prosocial Behavior, Self-Regulation and Perspective Taking. Early Education and Development.

Lisa FlookSimon B. GoldbergLaura Pinger, and Richard J. Davidson, Promoting prosocial behavior and self-regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based kindness curriculum

Dev Psychol. 2015 Jan; 51(1): 44–51.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom