Mindfulness och biverkningar. Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning

Det vanligaste mindfulness-programmet (MBSR) ger inga ökade biverkningar (eg. skadliga effekter) enligt ny studie från välrenommerat institut i USA.

Ta – med en stor nypa salt – den studie som presenterades av SVT 2020-09-05 som angav biverkningsfrekvensen av mindfulnessträning till ca 8%. I denna artikel har bland annat studier inkluderats som inte hade kontrollgrupp. Då vet man till exempel inte vilka ”biverkningar” som är normalt förekommande för den aktuella gruppen och vilka som eventuellt orsakas av själva träningen.

Jag har varit i kontakt med mindfulness- och hjärnforskaren Peter Malinwoski som följer utvecklingen inom mindfulnessforskningen. Se gärna hemsidan: https://meditation-research.org.uk/ ” I think that this new meta-analysis seriously overestimated the prevalence.”
Fritt översatt ”Jag tror att den här nya meta-analysen allvarligt överskattade förekomsten av biverkningar”

I den andra lika färska studien i Psychological Medicine, som SvT inte vill uppmärksamma (jag har försökt), visar forskarna att människor som går igenom mindfulness/MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion) -det vanligaste av alla mindfulnessbaserade program inte fick fler biverkningar utan snarast färre än i den kontrollgrupp som inte gick igenom programmet utan stod på väntelista.

MBSR kan inte bara vara mindre skadligt än ingen behandling utan kan faktiskt vara förebyggande och förhindra utvecklingen av ökade psykologiska och fysiska symtom.

MBSR är basen för de allra flesta mindfulnessbaserade metoder inklusive vårt Här&Nu program och andra program vi utvecklat. Om MBSR snarast har färre biverkningar än ingen behandling alls så har alla de program som utgår från MBSR än färre ”biverkningar” (skadliga effekter är ett bättre uttryck i sammanhanget).

Risken för biverkningar är små med MBSR-träning (40-45 min/dag), sannolikt är de änun lägre med vårt Här&Nu program (20min/dag) och ännu lägre med än kortare övningar på 10 min/dag som vi har i våra program.

Det betyder inte att bieffekter inte existerar. Som vanligt behövs mer forskning enligt de punkter som Baer, Kuyken et al föreslår i en utmärkt artikel i Clinical Psychology från juli 2019:
• Potentiella skadliga resultat av mindfulness-baserade program är undersökt i för liten utsträckning
• Skada/biverkningar förekommer vid psykoterapi, farmakoterapi, fysisk träning och meditation.
• Potentiell skada kan vara relaterad till urval av deltagare, det använda mindfulnessprogrammet och instruktörsfaktorer/kompetens
• Mindfulness-övning kan vara obehaglig och utmanande utan att orsaka skada. Detta är en viktig aspekt och ställer frågan vad är en effekt som deltagaren lär sig arbeta med och vad är en biverkan?
• Förståelse för skada i mindfulness-program kräver övervakning av enskilda data från deltagare.

I all behandling är det förstås viktigt att minska bieffekter när så är möjligt. I tillägg kan sägas mindfulness bidrar till att minska obehag och biverkningar vid till exempel cancerbehandling.

OBS! Det är riskfyllt att inte vara mindful!

Länkar till artiklarna som nämnts ovan;
Https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acps.13225

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/prevalence-of-harm-in-mindfulnessbased-stress-reduction/A97168BD448E68E12394A66738C0FECE

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735818301272

Mini Cart 0

Din varukorg är tom