Mindfulnessövningar kan hjälpa för tidigt födda 12-åringar med NPF 💞

Barn som är för tidigt födda (före v. 32) har en ökad risk för Neuro-psykiatriska funktionshinder (NPF) inklusive ADHD, autism-störningar och ångest.

I en färsk studie (Sifredi et al i Psychiatry and Clinical Neuroscience) fick en grupp för tidigt födda 12-åringar gå igenom mindfulnessträning under 8 veckor, 90 minuter per vecka. Övningarna var korta: 2-10 minuter per gång och flertalet fick också genomföra magnetröntgen. De jämfördes sedan med 12-åringar som fötts i normal tid och som inte genomfört mindfulnessträning.

Resultaten visade bland annat att föräldrarna till barnen i mindfulnessgruppen ansåg att deras barn ”avsevärt förbättrade sina exekutiva funktioner (planera och genomföra planer), minskad impulsivitet, bättre känslomässig reglering och ökad uppmärksamhet.”Magnetröntgen visade även en ökad aktivering av nätverk i hjärnan som är aktiva vid reglering av känslor och för koncentration.

Min kommentar: Tidigare studier har visat att träning i mindfulness för barn med ADHD ofta med fördel kan kombineras med träning i mindfulness för föräldrarna. ADHD har en i hög grad ärftlig komponent. Det gäller att utveckla enkla metoder som kan komma många till del. I den här studien träffades barnen i grupp 90 minuter per vecka. Det skulle vara intressant att prova träning för barn och föräldrar i mindfuness online – kanske separat, kanske tillsammans eller både och.

Så, hur kan du börja träna? Vi erbjuder enskilda övningar (mp3-filer) för barn i åldrarna 4-7 år, 8-12 år och för ungdomar 13-18 år. Dessutom har mina kära kollega Beatrice Blidner skapat korta träningsprogram för ungdomar som kan vara värda att prova. Kom ihåg att uthållighet och tålamod är en utmaning – som med all annan träning. Lycka till!

ola schenström

Med vänlig hälsning, Dr. Ola Schenström, läkare, författare och grundare av Mindfulnesscenter.

signatur

Referens: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pcn.13675

Mini Cart 0

Din varukorg är tom