Första studien – Mindfulness minskar oxidativ stress – positivt för vår hälsa

Här är den första studien i världen som visar att mindfulnessträning kan öka antioxidant aktivitet och minska inflammation i kroppen.

Oxidativ stress kan vara en bidragande orsak till en lång rad sjukdomar där låg grad av inflammation spelar roll, bland annat cancer, Alzheimers, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, grå starr med flera.

Mindfulnessträning har tidigare visat sig hämma gener som bidrar till inflammation.

Denna (länk till studie) och andra studier talar för att mindfulness/meditation kan vara ett värdefullt bidrag för att minska fria radikaler/oxidativ stress och låggradig inflammation tillsammans med motion, vila, sömn och en näringsrik och varierad kost, rik på frukt och grönsaker.

Intressant i denna studie, som var kontrollerad och randomiserad, var att dosen mindfulnessträning låg på 10-30 minuter om dagen vilket är den nivå som vårt Här&Nu program omfattar. Se gärna mitt föregående inlägg om Här&Nu programmet som det mest använda i svensk sjukvård enligt studie från Karolinska institutet.

Mindfulnessträning om 10 -20 minuter om dagen förefaller bidra såväl till vår psykiska som fysiska hälsa – i den utsträckning vi överhuvudtaget bör skilja dem åt!

Studien visade också att mindfulnessgruppen ökade sin livskvalitet, motståndskraft och minskade sin stress och negativitet.

Utmaningen i mindfulnessträning brukar vara att ta sig tiden om 10 -20 minuter dag.

Kan du ta dig tiden?

Ola Schenström, läkare, specialist i allmänmedicin
Mindfulnesslärare, författare till Mindfulness i vardagen52 vägar till medkänsla och 52 vägar till mindfulness, Utbrändhet den nya folksjukdomen (med Martin Krauklis)

Referens:

Rodrigues de Oliveira, D., Wilson, D., Palace-Berl, F.,… Demarzo, M. (2021). Mindfulness meditation training effects on quality of life, immune function and glutathione metabolism in service healthy female teachers: A randomized pilot clinical trial. Brain, Behavior, & Immunity, 18, 100372.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom